• 1
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Erasmus+ projekat ’’Creative talent factory’’

Erasmus+ projekat ’’Creative talent factory’’

Razvojni biznis centar deo je međunarodnog konzorcijuma organizacija, koje sprovode projekat ’’Creative talent factory’’ (Kreativna fabrika talenata), u okviru Erasmus+ programa Evropske unije, akcija KA2 Strateška partnerstva za obrazovanje odraslih…