Aktivnosti ekološkog upravljanja vinogradima u funkciji Strategija očuvanja krajolika, ECOVINEGOALS INTERREG V-B Adriatic-Ionian (ADRION) Programme 2014-2020 “Podrška agroekološkoj tranziciji u vinogradarstvu u Jadransko – Jonskoj regiji”

Aktivnosti ekološkog upravljanja vinogradima u funkciji Strategija očuvanja krajolika, ECOVINEGOALS INTERREG V-B Adriatic-Ionian (ADRION) Programme 2014-2020 “Podrška agroekološkoj tranziciji u vinogradarstvu u Jadransko – Jonskoj regiji”

Razvojni biznis centar Kragujevac je partner na projektu ECOVINEGOALS (Aktivnosti ekološkog upravljanja vinogradima u funkciji Strategija očuvanja krajolika) koji se finansira iz INTERREG V-B Jadransko – Jonski (ADRION) Program 2014-2020.

Vinogradarstvo predstavlja jedan od najvažnijih privrednih sektora ADRION regiona, koji ima veliki uticaj na teritorijalni kapital i regionalne resurse. ECOVINEGOALS promoviše održivost i fleksibilnost u industriji vina, podstičući tranziciju sa intenzivnog vinogradarstva ka agroekološkim sistemima upravljanja koji štite prirodna staništa i pejzaže i smanjuje unos hemijsih sredstava, potrošnju fosilnih goriva i štetne emisije. Projekat takođe ima za cilj da unapredi veštine zainteresovanih strana za participativno upravljanje, da ojača transnacionalnu saradnju i pruži posebne transnacionalne instrumente za promovisanje, podršku i upravljanje agroekološkom tranzicijom. Ove akcije će se zajedno baviti ekološkom ugroženošću, promovisati ekosistemske usluge, delovati u sprečavanju konflikata vezanih za svrhu korišćenja zemljišta, kao i ublažavanju klimatskih promena.

Sa ukupnim budžetom od 1 939 505,59 evra i učešćem od 1 648 579,75 evra iz ERDF i IPA fondova, kroz program Adrion, ovaj 30-mesečni projekat objedinjuje ekspertizu 10 partnerskih institucija iz 6 različitih zemalja. Projektne aktivnosti koordiniraju vodeći partner LAG Istočna Venecija, VEGAL Italija, sa drugim partnerima iz Italije: Autonomna pokrajina Trento, PAT, Slovenija: Poljoprivredno-šumarska komora – Institut za poljoprivredu i šumarstvo Nova Gorica i Istraživačka agencija Centar Akademije nauka i umetnosti, Hrvatska: Agencija za ruralni razvoj Istre doo, Pazin i Udruženje za promociju zapošljavanja / INFORMO, Srbija: Razvojni biznis centar Kragujevac, Crna Gora: Fondacija Biznis start-up centar Bar, i opština Bar, i Grčka: Mediteranski agronomski institut iz Hanije -Krit. Pored toga, dodatnih 9 organizacija koje se nalaze u Italiji, Grčkoj, Crnoj Gori i Srbiji delovaće kao pridruženi partneri.

OSNOVNE INFORMACIJE:

PROGRAM: INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION

Akronim projekta ECOVINEGOALS

Broj projekta: 866

Programski prioritet: 2

Početak – Završetak projekta : 2020-03-01 – 2022-08-31

Ukupan budžet: EUR 1 939 505.59

ERDF: 1 399 759.25;  IPA: 248 820.5

Vodeći partner: LAG Istočna Venecija, VEGAL, Italy

Leave a Reply