Aktuelna desavanja na projektu ECOVINEGOALS

Aktuelna desavanja na projektu ECOVINEGOALS

U okviru redovnih aktivnosti, tokom februara i marta, u okviru projekta ECOVINEGOALS održana su 2 online transnacionalna sastanka projektnih partnera iz šest zemalja Jadransko – Jonske regije.

Cilj projekta je unapređenje zaštite i očuvanja vinogradarskih regija u cilju njihovog održivog razvoja, primenom održivih agro-ekoloških modela vinogradarstva. Sredstva za realizaciju projekta obezbeđena su iz transnacionalnog Interreg V-B Jadransko-jonskog programa saradnje Adrion. Projekat se realizuje na teritoji 6 zemalja – Italije, Slovenije, Srbije, Hrvatske, Grčke i Crne Gore. Nosilac je Razvojna agencija VEGAL iz Italije. Odgovorni partner za Srbiju je Razvojni biznis centar Kragujevac, a pridruženi partneri su Opština Topola i Udruženje vinara i vinogradara Šumadije.

Intenzivno upravljanje vinogradarstvom dugoročno vodi negativnim efektima po zemljište, vodu, kvalitet vazuha, biodiverzitet i usluge ekosistema, i može izazvati značajne promene osetljivih staništa i tradicionalnih pejzaža. ECOVINEGOALS projekat bavi se upravo izazovima intenzivnih vinogradarskih sistema i njihovim negativnim efektima, sa ciljem zaštite i očuvanja našeg eko sistema

Prvi je održan 24.02.2021 godine, u okviru programskog paketa – Participativno upravljanje agroekološkom tranzicijom vinograda. Vodeći partner za ovaj programski paket –  AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre je predstavio inovativnu metodologiju (participatory backcasting) participativnog reverznog planiranja. Ovaj proces bi trebalo da uključi sve važne zainteresovane strane u svakom od izabranih pilot demonstrativnih područja, što je u slučaju Srbije teritorija opštine Topole, koji će zajednički raditi na izradi akcionog plana za agroekološku tranziciju intenzivnih vinogradarskih oblasti. Akcioni planovi će biti osnov za izradu transnacionalne strategije za agroekološku tranziciju na nivou cele Jadransko – Jonske regije.

Drugi sasanak je održan  17.03.2021. u okviru programskog paketa – Pejzaž i zaštita staništa koji je usmeren na pomirenje vinogradarstva sa drugim konkurentima, učesnicima u korišćenju zemljišta, kao i potrebnom očuvanjem staništa i prirodnog okruženja. Sastanak su vodili predstavnici  ZRC SAZU – Istraživačkog centra Slovenačke akademije nauka i umetnosti koji su predstavili. Tema sastanka je bila sprovođenje analize pejzaža i staništa u izabranim vinogradarskim oblastima pomoću GIS alata, koja se sprovodi u cilju definisanje akcionih planova i smernica za pejzaža i staništa  u vinogradima i za valorizaciju eko-sistemskih usluga. Vodeći partner je predstavio rezultate gore pomenute analize u pilot području u Sloveniji i podelio iskustva sa održanih fokus grupa sa zaintresovanim stranama koje treba dopune saznanja dobijena kroz analizu geo – prostornih podataka.

Iskustva sa fokus grupa su za nas jako korisna, jer će se tokom aprila sprovesti fokus grupe sa istim ciljem za zainteresovanim stranama na teritoriji opštine Topola.

Leave a Reply