Dijalogom do efektnijih mera za zapošljavanje mladih

Dijalogom do efektnijih mera za zapošljavanje mladih

Dana 16.09.2014. godine, od 10.00 do 15.00h, u prostorijama Regionalne privredne komore u Čačku, održana je radionica na temu “ Dijalogom do efektnijih mera za zapošljavanje mladih”, u okviru projekta “ Učešće omladinskog civilnog sektora u kreiranju politika zapošljavanja mladih” faza II, koga sprovodi Razvojni biznis centar u saradnji sa biznis centrom Suadeo, koji je I formalni partner na projektu, a čiju finansijsku podršku obezbeđuje Organizacija Solidar Swiss – kancelarija u Beogradu.

Projekat se sprovodi na tri teritorije – u Čačku, Gornjem Milanovcu I Kraljevu.

Cilj radionice je bio da se predstave rezulatati istraživanja efekata primene dosadašnjih podsticajnih mera za zapošljavanje mladih i da se kroz diskusiju svih važnih lokalnih subjekata dođe do mišljenja i predloga novih podsticajnih mera za zapošljavanje mladih na teritoriji Čačka.

Ekspert koji je radio na istraživanju predstavio je rezultate istraživanja efekata dosadašnjih mera, a zatim su učesnici aktivnim dijalogom uspeli da doprinesu kvalitetu diskusije I da svojim zaključcima daju predloge novih konkretnih mera.

Radna grupa, uključujući predstavnike NSZ –a, srednjih škola, Udruženja poslovnih žena kao I predstavnika mladih I omladinskih organizacija, uspela je da na osnovu rezultata istraživanja donese zaključke I nakon toga mapira I kreira 4 nove podsticajne mere koje će biti uključene u Lakalni akcioni plan zapošljavanja mladih za 2015. godinu.

Leave a Reply