Diskusioni forum ’’Održivo i ekološki odgovorno vinogradarstvo’’

Diskusioni forum ’’Održivo i ekološki odgovorno vinogradarstvo’’

Razvojni biznis centar Kragujevac održao je 17.06.2021. godine, u Kragujevcu, diskusioni forum ’’Održivo i ekološki odgovorno vinogradarstvo’’, u okviru međunarodnog projekta ECOVINEGOALS. Događaj je bio posvećen temi mogućnosti, prednosti i izazova tranzicije sa konvencionalnog intenzivnog, ka održivom, agro-ekološkom vinogradarstvu.

Na skupu su učestvovali svi svi relevantni stakeholderi kako sa lokalnog, tako i sa regionalnog i nacionalnog nivoa, i to: prof. Dr Nebojša Marković, profesor Agronomskog fakulteta u Beogradu, i jedan od naših najvećih stručnjaka za oblast vinogradarstva, zatim predstavnici lokalne vlasti u Topoli, udruženja vinara i vinogradara Šumadije, regionalne savetodavne poljoprivredne službe, agencija za ruralni razvoj u Topoli i Kragujevcu, turističkih organizacija u Topoli i Kragujevcu, Regionalne razvojne agencije Šumadije i Pomoravlja, vinari i vinogradari, predstavnici srednje poljoprivredne škole u Topoli, Wine expert organizacija za promociju vinarstva i vinogradarstva u Srbiji.

U uvodnom delu sastanka, učesnicima su se obratili predstavnici Razvojnog biznis centra Kragujevac, kao i predstavnici pridruženih partnera na projektu, Predsednik Opštine Topola, g-din Igor Petrović i g-dja Tanja Čanović, predstavnica Udruženja vinara i vinogradara Šumadije.

Marija Jakovljević, saradnica Razvojnog biznis centra  za oblast vinogradarstva, predstavila je dosadašnje rezultate projekta i prikazala do sada mapirane agro-ekološke prakse u uzorku vinograda uključenih u projekat, u Srbiji.

Na skupu je govorio prof. Dr Nebojša Marković, profesor Agronomskog fakulteta u Beogradu, i jedan od naših najvećih stručnjaka za oblast vinogradarstva, koji je posebno osvetlio stanje vinogradarstva u Srbiji, istakavši da u Srbiji postoje odlične osnove za tranziciju i primenu agro-ekološkog vinogradarstva, te da će u narednom periodu ta vrsta tranzicije biti jedan od prioriteta u EU, a samim tim treba da bude i težnja naših vinogradara.

Kao glavni zaključak sastanka izdvaja se potreba za tranzicijom ka manje intenzivnom i agro-ekološkom vinogradarstvu, kako u Srbiji, tako i u ostalim zemljama Jadransko-jonske regije. Srbija, s obzirom na tradiciju i ranije negovanje tradicionalnih, manje intenzivnih načina negovanja vinove loze, te postojanje autohtonih sorti grožđa, ima potencijal da u perspektivi primenjuje u punom kapacitetu agro-ekološko vinogradarstvo.

Događaj je organizovan kao deo projekta ECOVINEGOALS, u okviru Interreg Adrion Jadransko-Jonskog programa. Projekat ECOVINEGOALS, u Srbiji sprovodi Razvojni biznis centar Kragujevac, koji je jedan od 10 međunarodnih partnera. Pored Srbije, učesnice projekta su i: Italija, Hrvatska, Slovenija, Grčka i Crna Gora. Nosilac projekat je Regionalna razvojna agencija VEGAL, iz Italije.

Leave a Reply