E2E - U SUSRET NOVOM CIKLUSU OBUKU NA RADNOM MESTU

E2E - U SUSRET NOVOM CIKLUSU OBUKU NA RADNOM MESTU

U okviru II faze projekta „Znanjem do posla„, raspisan je Javni poziv za poslodavce za pripremu i realizaciju obuka na radnom mestu za tražena zanimanja na tržištu rada,  u skladu sa potrebama poslodavaca. Razvojni biznis centar Kragujevac je u intenzivnoj komunikaciji sa kompanijama iz Šumadije, Moravičkog i Rasinskog okruga, sa kojima priprema nove predloge obuka. Tekst Javnog poziva za poslodavce dostupan na je putem linka https://znanjemdoposla.rs/ponuda-za-poslodavce/

Obuke na radnom mestu realizovaće se u predstojećem periodu, do kraja ove i u narednoj godini. Obuke su namenjene mladim, nezaposlenim muškarcima i ženama, od 18 do 30 godina starosti, izuzetno 35 godina, ukoliko pripadaju ranjivim grupama. U ranjive grupe mladih spadaju:

  • Lica koja su u šk.2019/20.g. završila srednje stručno obrazovanje (nivo 3 ili 4) – uz kopiju diplome
  • Mlade žene
  • Dugoročno nezaposleni (najmanje 12 meseci) – uz izvod sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje
  • Mladi iz ruralnih područja koji žive na više od 20 km od mesta obuke i/ili bez pristupačnog i redovnog javnog prevoza do mesta obuke – uz dostavljanje na uvid dokumenta sa adresom stanovanja, ili izjave
  • Mladi sa invaliditetom – uz rešenje nadležnog organa u skladu sa Zakonom* na uvid
  • Žrtve nasilja u porodici – uz kopiju sudske odnosno dokumentacije iz Centra za socijalni rad, ili potvrdu o upućivanju od organizacije koja zastupa interese ove ciljne grupe
  • Samohrani roditelj – uz kopiju sudske dokumentacije ili izjavu kandidata
  • Osobe u procesu izlaska, odnosno koje su izašle iz sistema hraniteljstva odnosno domskog smeštaja u poslednjih 12 meseci – uz kopiju dokumentacije Centra za socijalni rad, odnosno potvrdu o upućivanju od organizacije koja zastupa interese ove ciljne grupe
  • Romi – uz izjavu ili potvrdu o upućivanju od organizacije koja zastupa interese ove ciljne grupe
  • Bivši zatvorenici / bivši štićenici vaspitno-popravne institucije – uz kopiju dokumentacije Centra za socijalni rad ili potvrdu o upućivanju od organizacije koja zastupa interese ove ciljne grupe

Pozivamo sve mlade, koji traže posao i zainteresovani su da kroz obuke na radnom mestu steknu tražene kompetencije na tržištu rada, da iskažu svoje interesovanje za učešće u obukama na radnom mestu popunjavanjem online google forme, putem linka.

Leave a Reply