ECOVINEGOALS diskusioni forum ’’Vinogradarstvo i očuvanje pejzaža u Topoli“

ECOVINEGOALS diskusioni forum ’’Vinogradarstvo i očuvanje pejzaža u Topoli“

Razvojni biznis centar Kragujevac održao je 09.11.2021. diskusioni forum na temu ’’Vinogradarstvo i očuvanje pejzaža u Topoli“, u prostorijama Kraljevske vinarije, u Topoli. Događaj je organizovan u okviru projekta ECOVINEGOALS, u saradnji sa Opštinom Topola i Udruženjem vinara i vinogradara Šumadije, kao pridruženim partnerima projekta.

Projektni tim je predstavio:

  • Rezultate sprovedenog istraživanja agro-ekoloških praksi i nalaze geo-prostorne analize pejzaža u Topoli, te
  • Dalje korake i okvirnu dinamiku izrade akcionog plana za održivo vinogradarstvo i očuvanje pejzaža u Topoli.

Događaj je obeležio izuzetno dobar odziv i aktivna diskusija više od 20 lokalnih i regionalih aktera – zainteresovanih strana kako iz javnog, tako i bizinis i civilnog sektora. U diskusiji su pored gore pomenutih organizatora aktivno učestvovali: Predsednik opštine Topola Igor Petrović, predstavnici Poljoprivredne stručne službe Kragujevac, Vinarije „Vladimir, „Kraljevske Vinarije, Vinarije Arsenijević, lokalnih domaćinstava koja se bave seoskim turizmom, Udruženja Wine Expert, Zadužbine Kralja Aleksandra I Karađorđevića.

U diskusiji su svi učesnici istakli značaj održivog vinogradarstva kroz promociju primenui  agroekoloških načina upravljanja vinogradima, kao i značaj i posvećenost očuvanju tradicionalnih pejzaža i krajolika.

Na kraju su svi akteri informisani i pozvani da se uključe u proces participativnog akcionog planiranja u cilju agroekološke tranzicije koji će trajati tokom decembra 2021 i januara 2022, što predstavlja konačno ishodište prethodnih, pripremnih aktivnosti.

Projekat “Ecovinegoals” se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, u okviru transnacionalnog Interreg V-B Jadransko-jonskog programa saradnje –Adrion. Projekat realizuje 10 partnera i 9 pridruženih partnera iz Italije, Slovenije, Srbije, Hrvatske, Grčke i Crne Gore. Nosilac projekta je Razvojna agencija VEGAL iz Italije. Razvojni biznis centar Kragujevac je odgovorni partner za implementaciju projektnih aktivnosti u Srbiji, u saradnji sa Udruženjem vinara Šumadije i Opštinom Topola.

ECOVINEGOALS projekat bavi se izazovima savremenih vinogradarskih sistema današnjice i njihovim uticajem na pejzaž i okolinu, sa osnovnom idejom da se zaštite i dalje razvijaju vinogradarske oblasti ADRION regiona, primenom održivih modela vinogradarstva.

Leave a Reply