ECOVINEGOALS i DINALPCONNECT (domaćin) - Organizacija hibridnog klaster događaja u Sarajevu! 29. i 30. novembra

ECOVINEGOALS i DINALPCONNECT (domaćin) - Organizacija hibridnog klaster događaja u Sarajevu! 29. i 30. novembra

Tematski klasteri INTERREG ADRION imaju za cilj da olakšaju razmenu povezivanjem aktera sa blisko povezanim tematskim specijalizacijama i olakšaju kapitalizaciju rezultata projekta i ističu aktivnu ulogu oba partnerstva.

ECOVINEGOALS koji se fokusira na agroekološku tranziciju i DINALPCONNECT koji se fokusira na prekograničnu ekološku povezanost su članovi INTERREG ADRION podklastera „Očuvanje i zaštita biodiverziteta“, koji ima za cilj jačanje i poboljšanje ekološke povezanosti i podršku dugoročne zaštite biodiverziteta u regionu ADRION. .

22 partnera iz 2 ADRION projekta udružili su snage u okviru klastera da identifikuju zajedničke izazove sa kojima se suočava očuvanje biodiverziteta uz poboljšanu ekološku povezanost, zaštitu predela i očuvanih staništa, ekološke prakse,  aktivno učešće i društvenu svest.

Pribeležite u svoje kalendare i registrujte se odmah putem Google form.

Prezentacije i diskusije će se fokusirati na ključna pitanja kojima se bave ova dva projekta i važne rezultate.

DOGAĐAJ TEMATSKOG KLASTERA ADRION – Pozivno pismo i dnevni red PP

Leave a Reply