ECOVINEGOALS novosti - Trening facilitatora za aktivnosti (participatory backcasting) participativnog reverznog planiranja

ECOVINEGOALS novosti - Trening facilitatora za aktivnosti (participatory backcasting) participativnog reverznog planiranja

U okviru redovnih aktivnosti, tokom septembra meseca 2021, u okviru projekta ECOVINEGOALS održan je trening nacionalnih facilitatora za aktivnosti (participatory backcasting) participativnog reverznog planiranja.

Cilj projekta je unapređenje zaštite i očuvanja vinogradarskih regija u cilju njihovog održivog razvoja, primenom održivih agro-ekoloških modela vinogradarstva. Sredstva za realizaciju projekta obezbeđena su iz transnacionalnog Interreg V-B Jadransko-jonskog programa saradnje Adrion. Projekat se realizuje na teritoji 6 zemalja – Italije, Slovenije, Srbije, Hrvatske, Grčke i Crne Gore. Nosilac je Razvojna agencija VEGAL iz Italije. Odgovorni partner za Srbiju je Razvojni biznis centar Kragujevac, a pridruženi partneri su Opština Topola i Udruženje vinara i vinogradara Šumadije.

Intenzivno upravljanje vinogradarstvom dugoročno vodi negativnim efektima po zemljište, vodu, kvalitet vazuha, biodiverzitet i usluge ekosistema, i može izazvati značajne promene osetljivih staništa i tradicionalnih pejzaža. ECOVINEGOALS projekat bavi se upravo izazovima intenzivnih vinogradarskih sistema i njihovim negativnim efektima, sa ciljem zaštite i očuvanja našeg eko sistema

Imajući u vidu neizvesnost i ograničenja uzrokovana pandemijom Covid-19, trening je realizovan u online formatu, primenom Zoom platforme. Trening su vodili stručnjaci Agende21 uz tehničku podršku projektnog partnera AZRRI-a iz Hrvatske, odgovornog za realizaciju programskog paketa – Participativno upravljanje agroekološkom tranzicijom vinograda. Na treningu su učestvovali predstavnici svakog projektnog partnera kome je dodeljena uloga facilitatora. Obuka je bila raspoređena na 5 sesija u trajanju od približno 2 sata svaka, organizovanih u četvoronedeljnom periodu tokom septembra 2021.

Cilj treninga je bio razvoj i deljenje zajedničke metodologije i skupa praktičnih alata koji se odnose na aktivnosti (participatory backcasting) participativnog reverznog planiranja, koji će se kasnije implementirati u pilot područjima koja su odabrali partneri na projektu. Nema sumnje da je trening bio od izuzetne koristi za sve učesnike i pilot područja odabrana od strane partnera.

Pored obuke, pripremljen je i priručnik za fasilitatore, sa detaljnim instrukcijama za primenu participativnog planiranja. Priručnik će biti od velike koristi i u budućem radu fasilitatora i partnerskih organizacija sa lokalnom zajednicom.

Participativno upravljanje agroekološkom tranzicijom vinograda je proces koji bi trebalo da uključi sve važne zainteresovane strane u svakom od izabranih pilot demonstrativnih područja, što je u slučaju Srbije teritorija opštine Topole, koji će zajednički raditi na izradi akcionog plana za agroekološku tranziciju intenzivnih vinogradarskih oblasti. Akcioni planovi će biti osnov za izradu transnacionalne strategije za agroekološku tranziciju na nivou cele Jadransko – Jonske regije.

Leave a Reply