ECOVINEGOALS projekat – održan drugi sastanak Upravnog odbora projekta

ECOVINEGOALS projekat – održan drugi sastanak Upravnog odbora projekta

Na svetski dan planete Zemlje, 22.04.2021, održan je 2. sastanak Upravnog odbora projekta, koji je okupio predstavnike svih partnera iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Grčke.

U uvodnom delu sastanka, menadžer projekta Andrea Pio di Leo, upoznao je partnere sa planiranim učešćem projektnih predstavnika na predstojećojem međunarodnoj naučnoj konferneciji posvećenoj temi Agrošumarstva EURAF 2020 https://www.euraf2020.eu/ , koja se održava na Sardiniji, a koja će ove godine zbog pandemiija Covida 19, biti održana online, u periodu od 17.05 – 19.05.2021. Naš konzorcijum na konferenciji će predstavljati stručni saradnici projekta iz Italije, Srbije i Grčke. Marija Jakovljević, agronom i stručni saradnika RBC-a, biće jedan od govornika, koji će prezentovati stručni naučni rad ECOVINEGOALS projekta.

U nastavku sastanka Upravnog odobra projekta prezentovani us dosadašnji rezultati projekta i planirane aktivnosti u narednom periodu, po radnim paketima – Upravljanje projektom, Agroekologija, Očuvanje pejzaža, Participativno upravljanje i Komunikacija.

O paketu posvećenom Agroekologiji govorili su predstavnici Provincije Trento, Arianna Dallaporta i Federico Bigaran. U narednom periodu na projektu predstoji istraživanje pilot agroekoloških vinogradarskih gazdinstava i vinarija, na kojima će se pratiti pokazatelji učinka primene dobrih agroekoloških praksi. Prvo snimanje i prikupljanje podataka o izabranim pokazateljima planirano je da se obavi tokom maja 2021.

Paket posvećen Očuvanju i unapređenju pejzaža predvode partneri iz Slovenije, Institut za istraživanja slovenačke akademije nauka i umetnosti, ZRC SAZU. Predstavnica ove institucije, Mateja Smid, upoznala je učesnike sastanka da nam do kraja avgusta 2021. na projektu predstoji obrada i tumačenje podataka dobijenih GIS analizom i podataka dobijenih kroz fokus grupe. Dobijeni rezultati pružiće osnovu za planiranje mera i aktivnosti preporučenih za očuvanje i unapređenje pejzaža u izabranim pilot oblastima.

Treći paket – Participativno upravljanje – vode predstavnici hrvatskog partnera, Agencija za ruralni razvoj Istre. Sanja Terevlic, iz ove organizacije, prezentovala je dalje aktivnosti koje se planiraju u okviru ovog paketa. Prva aktivnost, koja sledi jeste trening za fasilitatore participativnih radionica, koji treba da se održi u Istri u junu ili početkom jula 2021. Ukoliko trening ne bude mogao da se održi uživo zbog epidemiološke situacije, događaj će biti prebačen u online format.

Leave a Reply