Erasmus GEA materijali za učenje su spremni

Erasmus GEA materijali za učenje su spremni

Zajedno sa našim partnerima CESIE – Italija, Magenta – Španija, Razvojni Biznis centar Kragujevac – Srbija i Centar za brigu o porodici i deci – filijala Skoplje – Severna Makedonija završili smo materijale za učenje za buduće preduzetnike (PR1) i vodič za učenje za trenere za rad sa mladima (PR3 ). Materijal za učenje sadrži niz dobrih praksi prikupljenih od partnera i drugih evropskih zemalja.

Ova dva materijala su komplementarna i imaju za cilj da ponude podršku različitim ciljnim grupama: ambicioznim preduzetnicima, radnicima u NVO, edukatorima, trenerima, poslovnim fasilitatorima za učenje i podučavanje osnova zelenog poslovanja. Štaviše, vodič za obuku nudi savete i trikove, kao i različite alate za podučavanje ove teme romske omladine ili mladih iz ugroženih zajednica.

Glavni cilj je omogućiti mladim Romima i neromima iz ugroženih zajednica da nauče o zelenom preduzetništvu, najnovijim tehnologijama u zelenom poslovanju i primene svoja znanja u razvoju održivog poslovanja sa uticajem u njihovim zajednicama. Projekat ima za cilj da osposobi mlade ljude sa preduzetničkim i digitalnim alatima za jačanje njihovih kapaciteta za poslovanje u zelenom sektoru.

Ova dva materijala nalaze se u odeljku resursa GEA platforme.

Projekat finansira Evropska unija kroz program Erazmus+. Erazmus+ 2021-2027 „Obogaćivanje života, otvaranje umova“ razvijen je kroz program EU za obrazovanje, obuku, omladinu i sport i stavlja snažan fokus na socijalnu inkluziju, digitalnu I zelenu tranziciju, I promociju učešća mladih u demokratskom životu.

Leave a Reply