Erasmus GEA uvodni partnerski sastanak na projektu

Erasmus GEA uvodni partnerski sastanak na projektu

Petak, 25. februara REDI Rumunija, zajedno sa našim partnerima iz Srbije, Severne Makedonije, Španije i Italije, otpočela je uvodni sastanak za Erazmus+ projekat Zeleni preduzetnici u akciji, Ključna akcija 220 – Partnerstvo za saradnju sa mladima

Zajedno sa našim partnerima CESIE – Italija, Magenta – Španija, Razvojni Biznis Centar Kragujevac – Srbija i Centar za brigu o porodici i deci – filijala Skoplje – Severna Makedonija nastojimo da doprinesemo povećanju preduzetničkog potencijala mladih Roma u okviru pandemije COVID-19 od u pet zemalja i šire,  razvijanjem onlajn materijala za učenje za mlade preduzetnike, kao i vodiča za obuku za omladinske radnike, nevladine organizacije, trenere i edukatore. Tokom uvodnog sastanka razgovarali smo o projektnim aktivnostima i planirali prve korake.

Projekat je transnacionalni, koordinira ga rumunski partner REDI u partnerstvu sa CESIE, Magenta, Razvojnim Biznis Centrom Kragujevac i Centrom za brigu o porodici i deci – filijala Skoplje i finansira se od ukupnog granta u iznosu od 166.895 EUR i razvijaće se u periodu od 24 meseca.

Projekat finansira Evropska unija kroz program Erazmus+. Erazmus+ 2021-2027 „Obogaćivanje života, otvaranje umova“ razvijen je kroz program EU za obrazovanje, obuku, mlade i sport i stavlja snažan fokus na socijalnu inkluziju, zelenu i digitalnu tranziciju i promovisanje učešća mladih u demokratskom životu.

Leave a Reply