Erasmus+ projekat ’’Creative talent factory’’

Erasmus+ projekat ’’Creative talent factory’’

Razvojni biznis centar deo je međunarodnog konzorcijuma organizacija, koje sprovode projekat ’’Creative talent factory’’ (Kreativna fabrika talenata), u okviru Erasmus+ programa Evropske unije, akcija KA2 Strateška partnerstva za obrazovanje odraslih. Tema projekta je preduzetništvo u kreativnim industrijama.

Ciljevi projekta su:

  • Obezbediti digitalne mogućnosti za učenje odraslima, uključujući i osobe iz ranjivih društvenih grupa, i osnažiti ih da krenu putem unapređenja svojih veština za kreativno preduzetništvo;
  • Vrednovati i pratiti postignuće učenja odraslih, kako bi se osigurala javnost i priznavanje njihovih kreativnih preduzetničkih kompetencija i veština;
  • Ponuditi inovativni, jednostavan za učenje, pravac za unapredjenje preduzetničkih kompetencija i veština odraslih, potrebnih za pokretanje ili unapređenje kreativnog biznisa;
  • Proširiti i razviti kompetencije edukatora, potrebne za uspešnu realizaciju obuka za odrasle koji žele da postanu uspešni kreativni preduzetnici.

Zahvaljujući projektu, biće kreirani sledeći resursi:

  • Open resource obrazovni paket ’’Kreativna preduzetnička motivacija i osnaživanje’’
  • Alat za samo-procenu vlastitih kompetencija i veština za bavljenje kreativnim preduzetništvom
  • E-trening program ’’Kreativna fabrika talenata’’ i
  • E-alat za edukatore odraslih ’’Kako voditi Kreativnu fabriku talenata’’

Period realizacije projekta je: 01.10.2020 – 30.09.2022.

Partneri su:

EINC (Litvanija) – koordinator projekta

CESIE (Italija)

StoryTellme (Portugal)

IDEC (Grčka)

PIA (Slovenija)

RBCKG (Srbija)

Detaljnije o projektu saznajte i pridružite nam se putem web platforme https://talentcreation.eu/

Liflet projekta preuzmite Liflet CTF srb

Leave a Reply