Erasmus - projekat "Zeleni preduzetnici u akciji"

Erasmus - projekat

U okviru Erazmus + projekta „Zeleni preduzetnici u akciji“ razvijena je web platforma na kojoj su besplatni edukativni materijali za učenje namenjeni mladim Romima, mladima iz ranjivih grupa i trenerima koji treba da edukuju mlade o zelenom preduzetništvu. U narednom periodu će se u okviru projekta realizovati pilotiranje sa mladim Romima, omladinskim radnicima i trenerima o zelenom predušetništvu.

Razvojni Biznis Centar realizuje projekat u  konzorciju sa organizacijama: REDI, iz Rumunije; CESIE, iz Italije; Magenta, iz Španije i Centar za brigu o deci i porodici, iz Severne Makedonije.

Leave a Reply