Erasmus za mlade preduzetnike – najvažniji rezultati našeg StartUp2 projekta

Erasmus za mlade preduzetnike – najvažniji rezultati našeg StartUp2 projekta

Erasmus za mlade preduzetnike – Erasmus for Young Entrepreneurs https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ je jedinstveni program podrške razvoju preduzetništva u Evropi, kroz prekograničnu razmenu i povezivanje potencijalnih/preduzetnika početnika sa iskusnim preduzetnicima – mentorima. Program je pokrenut sa idejom da preduzetnici početnici uče i razvijaju svoje preduzetničke inicijative, kroz razmenu i rad sa iskusnim, uspešnim preduzetnicima, koji žele svoja iskustva, veštine i znanja da podele sa svojim kolegama na početku preduzetničkog puta.

Erasmus za mlade preduzetnike iniciran je 2009. godine, od strane Evropske Komisije. Nakon 10 godina realizacije programa, ostvareni su i rezultati izuzetni rezultati nivou čitave Evrope. Program na terenu realizuje 200 posredničkih organizacija, iz čak 39 zemalja Evrope, čija odgovornost i uloga je da promovišu program, registruju nove i iskusne preduzetnike, realizuju i prate njihove razmene. Tokom proteklih 10 godina, preko 20.000 preduzetnika i preduzetnica apliciralo je na program, a realizovano je čak 7000 razmena, u kojima je učestvovalo 14.000 preduzetnika i preduzetnica. Među članovima ove jedinstvene velike porodice, koju odlikuje nemerljivi preduzetnički i razvojni potencijal, nalaze se preduzetnici i preduzetnice iz Srbije, koji su, tokom 2018. i 2019. godine, preko Razvojnog biznis centra Kragujevac, postali deo ovog jedinstvenog evropskog programa.

Razvojni biznis centar Kragujevac postao je 2018. godine posrednička organizacija na programu Erasmus za mlade preduzetnike, kao deo konzorcijuma 8 organizacija okupljenih oko projekta StartUp2, predvođenog italijanskom organizacijom CESIE. Ostale članice našeg konzorcijuma bile su: Asocijacija mladih preduezetnika ANJE Portugal, Senioki Univerzitet primenjenih nauka Finska, Asocijacija za razvoj građana i evropskih incijativa ADICE Francuska, Naučno-tehnološki park Kartuja Španija, BIC Severo-istočni Biznis inovacioni centar UK i Visoka škola za biznis i finansije Letonija.

Tokom 2 godine realizacije projekta, u program Erasmus za mlade predzetnike uključili smo čak 25 preduzetnika i preduzetnica iz Srbije, i to 14 preduzetnika početnika i 11 iskusnih preduzetnika – domaćina, mentora.

Ukupno smo realizovali 15 prekograničnih razmena, u trajanju od najmanje mesec do najviše 6 meseci.

12 mladih, preduzetnika početnika iz Srbije (5 preduzetnica i 7 preduzetnika), zahvaljajući programu i našem projektu, otputovalo je na razmenu u jednu od zemalja Evropske unije, gde su boravili kod svojih iskusnih preduzetnika – domaćina, sa kojima su intezivno radili na razvoju svojiih preduzetničkih kompetencija i svog biznisa. Naši mladi preduzetnici i preduzetnice boravili su u: Portugalu, Italiji, Španiji, Holandiji, Sloveniji, Grčkoj, Hrvatskoj. Razmene su im pomogle ne samo da unaprede svoje preduzetničke kompetencije, znanje jezika i izvrše analizu svojih biznis inicijativa, već možda i najvažnije, da steknu nove poslovne kontakte, upoznaju i istraže tržište EU, steknu nove poslovne partnere van granica Srbije. Na ovaj način stiču neprocenjivu priliku da posluju globalno i svoje usluge/proizvode ponude na velikom tržištu EU. Jednu od priča naših mladih preduzetnika, početnika i njihovo iskustvo razmene možete pročitati na sledećim linkovima:

https://startup2eye.blogspot.com/2019/07/erasmus-for-young-entrepreneurs-reasons.html?m=1 i

https://startup2eye.blogspot.com/2019/01/eye-as-starting-point-for.html?m=1

3 preduzetnika iz EU (Slovačka, Velika Britanija i Grčka) boravilo je na razmeni u Srbiji, kod naših preduzetnika domaćina, u Beogradu i Nišu. Njihova iskustva izuzetno su pozitivna. Tokom boravka u Srbiji, ne samo što su analizirali svoje biznis planove, dalje ih razvijali i usavršavali, imalli su priliku da upoznaju preduzetnički eko sistem Srbije, uspostave potencijalne poslovne kontakte i kreiraju zajedničke projektne ideje za budućnost u saradnji sa našim mentorima, domaćinima. Kao jedan od lepih rezultata ovih razmena i saradnje, mladi preduzetnik iz Velike Britanije, koji je boravio u Nišu na razmeni, odlučio je da u narednom periodu pripremi vodič koji će na zanimljiv i prijemčiv način približiti Srbiju građanima Evrope i sveta.

Sve informacije o programu Erasmus za mlade preduzetnike možete dobiti na internet portalu programa https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

Leave a Reply