GEA Drugi partnerski sastanak na projektu

GEA Drugi partnerski sastanak na projektu

U četvrtak, 15. decembra, partneri iz Rumunije, Srbije i Makedonije sastali su se u Palermu, Italija, čiji je domaćin bio CESIE na drugom partnerskom sastanku projekta. Španski partner Magenta Consultoria prisustvovao je onlajn. Sastanak je usledio nakon međunarodnog kursa obuke, a jedna od tema razgovora bila je evaluacija kursa obuke. Pored pregleda dostignuća projekta: dva projektna rezultata – intelektualnih rezultata, partneri su razgovarali o razvoju onlajn platforme za e-učenje i izvršili pripreme za privremeni izveštaj i javne događaje sledeće godine.

Projekat je transnacionalni, koordinira ga rumunski partner REDI u partnerstvu sa CESIE, Magenta, Razvojnim Biznis Centrom Kragujevac i Centrom za brigu o porodici i deci – filijala Skoplje i finansira se od ukupnog granta u iznosu od 166.895 EUR i razvijaće se u periodu od 24 meseca.

Projekat finansira Evropska unija kroz program Erazmus+. Erazmus+ 2021-2027 „Obogaćivanje života, otvaranje umova“ razvijen je kroz program EU za obrazovanje, obuku, mlade i sport i stavlja snažan fokus na socijalnu inkluziju, zelenu i digitalnu tranziciju i promovisanje učešća mladih u demokratskom životu.

Leave a Reply