HAJDE DA SE SPREMIMO ZA PREDSTOJEĆE KONKURSE – 5. deo

HAJDE DA SE SPREMIMO ZA PREDSTOJEĆE KONKURSE – 5. deo

Motivaciono pismo

Pored malih tajni, za pisanje CV – ja, koje smo vam otkrili u prethodnom obraćanju, nastavljamo da se pripremamo za korak, koji prethodi pisanju CV –a, a to je pisanje Motivacionog pisma.

Propratno pismo je dokument koji daje još jedan individualni pečat vašoj biografiji!

 

Kako treba da izgleda I šta treba da sadrži – Motivaciono pismo ?

Ima formu poslovnog pisma

Sa leve strane motivacionog pisma napišite ime osobe kojoj se obraćate, njenu funkciju i organizaciju u kojoj radi (ako niste sigurni, pogledajte organizacionu strukturu organizacije kako biste bili sigurni kojoj službi će te poslati dokumente)

Sa desne strane, stavljate vaše podatke gde vaš kontakt i adresa stoje ispod vašeg imena

Mora biti kratko (do 250 reči) sa ne više od 4 pasusa teksta

Jasno naslovite ko šalje i kome je namenjeno

Lično se obratite poslodavcu u tekstu, cilj je da uvede poslodavca u vaš CV

Pismo počnite sa obraćanjem Poštovani/a, ako znate ime tada se obraćate Poštvani gospodine/poštovana gospođo – pa dodate ime osobe

Stavite jasno do znanja zašto želite baš taj određeni posao

Prvi pasus daje informaciju za koju poziciju se prijavljujete i gde ste čuli za konkurs

Skrenite pažnju na ključne informacije iz CV – a koje su od ključnog značaja za vašu prijavu

Drugi pasus naglašava vaše kvalifikacije i veštine za dati posao

Treći pasus pokazuje zašto želite baš taj posao

Poslednji pasus naglašava da ste voljni da poslodavcu detaljnije objasnite i pokažete svoje kvalitete prilikom intervjua

Pismo treba završiti pozdravom „Sa poštovanjem“ ili „Srdačno“

Na kraju, dodajete – mesto i datum pisanja pisma

Ispod pisma, po stavkama, navedite koje dokumente šaljete u prilogu

 

Na bitnost određenih, suštinskih, preporuka, želimo vam ukazati, još jednom.

Napravite nov CV za svaku aplikaciju!

Naglasite vaše relevantne kvalitete i redovno ga ažurirajte!

Neka bude jednostavan!

Obratite pažnju na izgled, stil, jezik, neka bude jasan (osigurajte da čitalac nema nejasnoća)!

Neka bude kratak!

Idealno dve A4 strane, nikako duže od 3!

Neka bude istinit, iskrenost se ceni!

Kada je istinit, tada je i jedinstven!

 

Preuzmite primer na engleskom jeziku – Motivaciono pismo

Link ka primeru koji vam može pomoći oko nejasnoća: primer

U narednom koraku, spremićemo za vas kratko uputstvo za razgovor sa poslodavcem ili HR menadžerom. Ako ste dobili poziv na razgovor za posao, to znači da su vaši aplikacioni dokumenti bili dobro napisani i uspešni J!

 

#OSTANITE KOD KUĆE i iskoristite vreme koje imate, izađite na tržište rada potpuno spremni!

Leave a Reply