HAJDE DA SE SPREMIMO ZA PREDSTOJEĆE KONKURSE!

HAJDE DA SE SPREMIMO ZA PREDSTOJEĆE KONKURSE!

Šta je to CV?

CV (Curiculum Vitae)ili biografija je dokument koji predstavlja  neku osobu i njene kvalifikacije nekome ko je ne poznaje.

CV najčešće čitaju poslodavci, HR menadžeri, profesionalci u svojoj struci i mogu biti druge razne komisije.

CV treba osobu da predstavi u najboljem svetlu, na lep i sturktuiran način.

Kada je CV, dobar CV?

 • Privlači pažnju čitaoca
 • Ostavlja dobar utisak osobe koju predstavlja
 • Prezentuje kvalitet osobe, jasno i precizno
 • Sadrži samo kvalitetne i relevantne informacije
 • Izgled, stil i jezik moraju biti jednostavni

Prilagoditi vaš CV svakom pojedinačnom konkursu tako da naglasite relevantne kvalitete!

Šta poslodavac gleda u CV – ju?

 • Da li CV demonstrira veštine koje posao zahteva?
 • Da li naglašava iskustvo relevantno za posao?
 • Da li je kandidat uspešno obavljao slične zadatke u prošlosti?
 • Ima li kandidat lične kvalitete za datu poziciju?

Osnovne informacije u svakom CV – ju?

 • Lični podaci
 • Obrazovanje (strani jezici, dodatno usavršavanje i veštine, rad na računaru)
 • Profil i interesovanje
 • Radnoiskustvo
 • Dodatne aktivnosti
 • Lične osobine
 • Ostalo
 • Hobiji

Leave a Reply