INFO DAN - Erasmus za mlade preduzetnike

INFO DAN  - Erasmus za mlade preduzetnike

Razvojni biznis centar Kragujevac Vas poziva na Info dan na kome će biti predstavljen Evropski program razmene preduzetnika ’’Erasmus za mlade preduzetnike’’, i njegove mogućnosti za nove / potencijalne preduzetnike, i iskusne, preduzetnike iz Srbije.

Info dan će biti organizovan 30.03.2018. u 13.00h u konferencijskoj sali Biznis inovacionog centra, Trg Topolivaca 4 (stara Zastavina ambulanta, pored stare crkve).

Erasmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs) je program razmene preduzetnika, koji pruža priliku novim ili potencijalnim preduzetnicima priliku da uče od iskusnih preduzetnika o vođenju biznisa. Iniciran je 2009. godine od strane EU i sprovodi se na teritoriji zemalja učesnica programa (28 zemalja EU, Makedonija, Island, Crna Gora, Moldavije, Srbija, Bosna i Hercegovina, Turska, Ukrajna i Albanija).

Razmena iskustva i učenje dešava se tokom boravka novog/potencijalnog preduzetnika (u daljem tekstu gost) kod domaćina, iskusnog preduzetnika (u daljem tekstu domaćin), koji mu pomaže da stekne i razvije veštine potrebne za vođenje malog biznisa. Domaćin dobija priliku da uspostavi kontakte sa novim tržištima i novim partnerima, istražuje nova tržišta i dobija nove, sveže perspektive o svom biznisu od gosta, novog/potencijalnog preduzetnika. Dužina razmene i boravka gosta preduzetnika kod domaćina preduzetnika traje od 1 do 6 meseci. Gost preduzetnik dobija stipendiju od Evropske Komisije koja mu/joj omogućava pokriće većeg dela troškova boravka u inostranstvu.

Na info danu će detaljnije biti predstavljen program, pravila i uslovi učešća, te način prijavljivanja.

Molimo vas da svoje, ili učešće vašeg predstavnika, prijavite putem e-mail-a m.stojadinovic@rbcentar.org ili telefonom 034/209-076, najkasnije do 28.03.2018.

Leave a Reply