Inovativni model podrške mladima iz hraniteljskih porodica u četiri okruga

Inovativni model podrške mladima iz hraniteljskih porodica u četiri okruga

Predstavljen novi projekat za aktivno uključivanje i zapošljavanje mladih iz hraniteljskih porodica

Kragujevac, 3. april 2019. godine – Novi projekat namenjen unapređenju socijalne inkluzije i zapošljivosti mladih u hraniteljskim porodicama u Šumadijskom, Rasinskom, Raškom i Moravičkom okrugu predstavljen je u Skupštini grada. Projekat “Međusektorska sigurnosna mreža za aktivno uključivanje mladih u hraniteljskim porodicama“ sprovodi Centar za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, u partnerstvu sa Razvojnim biznis centrom Kragujevac i Udruženjem Uradimo zajedno. U okviru ovog dvogodišnjeg projekta koji finansira Evropska unija i kofinansira Vlada Republike Srbije, vrednosti od preko 143 hiljade evra, radiće se na razvijanju lokalnih mreža za podršku mladima iz hraniteljskih porodica.

Direktor Centra za porodični smeštaj i usvojenje Slaviša Sorak najavio je da će lokalne mreže biti formirane u Kragujevcu i Kruševcu tokom ove godine, a u Čačku i Kraljevu tokom 2020. godine.  „Lokalne mreže za podršku mladima iz hraniteljskih porodica predstavljaju mrežu organizacija, institucija i kompanija koje su se sporazumele da će sarađivati na aktivnom uključivanju mladih u društvo, podizanju njihove zapošljivosti i zaposlednosti“, rekao je Sorak.

U cilju povezivanja svih relevantnih aktera u lokalne mreže podrške, neophodno je unaprediti svest o potrebama mladih i nužnosti međusektorskog pristupa, istakla je programska koordinatorka Sandra Jovanović Belotić. „Mladi iz hraniteljskih porodica izlaze iz sistema socijalne zaštite nedovoljno pripremljeni za samostalan život. Oni se otežano integrišu u društvo i na tržište rada, u visokom su riziku od siromaštva i socijalnog isključivanja. Uspešno osamostaljivanje mladih ne može biti odgovornost samo sistema socijalne zaštite i hranitelja, već umnogome zavisi i od podrške drugih sistema“, rekla je Jovanović-Belotić.

Posebno je važno da poslodavci prepoznaju značaj podrške mladima iz hraniteljskih porodica, a ujedno i njihov potencijal kao budućih radnika, na šta je ukazala Marija Stojadinović, direktorka Razvojnog biznis centra Kragujevac. “Zato je jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta da intenziviramo saradnju sa poslodavcima, da ih uključimo u lokalne mreže podrške, gde će imati sve potrebne smernice kako da podrže mlade i stupe u kontakt sa onima kojima je potrebna obuka ili zaposlenje“, rekla je Stojadinović. Ona je dodala i da su obuke na radnom mestu među najdelotvornijim vidovima podrške kada je reč o unapređenju zapošljivosti i zaposlenosti, jer jačanje kompetencija i znanja trajno osnažuje mladu osobu i omogućava joj da se osloni na svoje unutrašnje snage.

Tokom projekta, 175 mladih dobiće individualno orijentisanu podršku u okviru lokalnih mreža podrške, koja će uključivati izradu planova aktivacije,  karijerno savetovanje i vođenje, a njih 60 imaće priliku da se prekvalifikuje ili stekne radno iskustvo. 30 stručnjaka iz sistema socijalne zaštite i 175 hranitelja će kroz planirane obuke unaprediti svoje kompetencije u cilju aktivnog uključivanja mladih u društvo.

Na kraju konferencije, upućen je poziv svim akterima iz relevantnih sektora, od socijalne zaštite, preko obrazovanja, zdravstva, službi za zapošljavanje, do poslodavaca, da učestvuju u razvijanju lokalnih mreža podrške u Kragujevcu, Kruševcu, Čačku i Kraljevu.

Konferencija je deo projekta “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, vrednog 4.7 miliona evra, koji finansira EU (IPA 2014) a kofinansira Vlada Republike Srbije. Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

Za sve dodatne informacije, molimo Vas da kontaktirate programsku koordinatorku Sandru Jovanović Belotić, +381 64 2926039, active.inclusion.yfc@gmail.com

dav

Leave a Reply