Izgradnja zajedničkih metoda i kriterijuma za identifikaciju agroekoloških sistema, vinogradarskih područja i pilot vinogradarskih farmi

Izgradnja zajedničkih metoda i kriterijuma za identifikaciju agroekoloških sistema, vinogradarskih područja i pilot vinogradarskih farmi

U okviru projekta ECOVINEGOALS, tokom jula i avgusta realizovana je aktivnost:  „Izgradnja zajedničkih metoda i kriterijuma za identifikaciju agroekoloških sistema, vinogradarskih područja i pilot vinogradarskih farmi“.

Projekat se finansira iz transnacionalnog Interreg V-B Jadransko-jonskog programa saradnje –Adrion. Projekat je okupio deset partnera i devet pridruženih partnera iz Italije, Slovenije, Srbije, Grčke i Crne Gore sa osnovnom idejom da se zaštite vinogradarske regije primenom održivih modela vinogradarstva. Nosilac projekta je Razvojna agencija VEGAL iz Italije. Razvojni biznis centar Kragujevac je odgovorni partner za implementaciju projektnih aktivnosti u Srbiji, u saradnji sa Udruženjem vinara Šumadije i Opštinom Topola.

Gore pomenuta aktivnost se sprovodi kroz pregled definicija agroekologije, zajedničko razumevanje agroekologije i agroekološkog pokreta, i već poznatih iskustava i praksi koje se primenjuju, ili se mogu primeniti u vinogradarstvu. Provincija Trento je partner koji je odgovoran za sprovođenje aktivnosti i sprovodi je u saradnji sa svim ostalim projektnim partnerima, kako bi se zajednički, na transnacionalnom nivou razvili alati koji će omogućiti izbor vinogradarskih područja i pilot vingrada za istraživanje, kao i izbor relevantnih indikatora koji će omogućiti praćenje njihovih agroekoloških i ekonomsko-proizvodnih performansi.

Ishod aktivnosti je razvijen Izveštaj o metodologiji i aktivnom uključivanju lokalnih partnera na lokalnom nivou u okviru koga je svaki projektni partner objasnio koje su metodologije usvojene u svakoj zemlji za promociju transnacionalnog razvoja agroekologije u vinogradu. Na bazi izrađenih izveštaja na lokalnom nivou, na transnacionalnom nivou će biti izrađen objedinjeni dokument sa ciljem da objasni transnacionalni model konsultacija između partnera koji se sprovode u cilju razmene definicija, ciljeva i metodologija za odabir oglednih vinogradarskih područja i agroekoloških vinograda.

Imajući u vidu da Pandemija COVID-19 nije dozvolila okupljanje i organizaciju planiranog javnog događaja, informacije potrebne za izradu izveštaja su prikupljene na bazi pojedinčnih konsultacija u okviru seta od 21 pojedinačnog sastanaka sa zainteresovanim stranama, uključujući vinare i vinogradare iz Topole, Kragujevca, Aleksandrovca, Pomoravlja, kao i značajna udruženja, lokalne vlasti i naučno-istraživačke institucije.

Na bazi definisane metodologije i kriterijuma za ogledno područje su izabrani vinski rejoni Šumadija (da kažemo šta obuhvata) i Tri Morave (da kažemo šta obuhvata),  i predloženo je 20 pilot vinarija, vinograda i/ili poljoprivrednih gazdinstava, koja primenjuju neke od agro-ekoloških praksi za istraživanje, koje će se raditi na izabranim pilot vinogradima, kako u Srbiji, tako i u ostalim partnerskim zemljama, ima za cilj da pokaže stepen primene agroekoloških praksi u vinogradima, kao i da pruži potrebne informacije, neophodne za buduću promociju istih.

Leave a Reply