Jавни позив за учешће у програму подршке запошљавању младих у метало-прерађивачком сектору

Jавни позив за учешће у програму подршке запошљавању младих у метало-прерађивачком сектору

Програм се организује у оквиру пројекта „Учешће омладинског цивилног сектора у унапређењу политика за запошљавање младих “ фаза IV,  који спроводи Развојни бизнис центар Крагујевац, у сарадњи са Градом Чачком, Националном службом за запошљавање – филијала Чачак, Машинско – саобраћајном школом и следећим компанијама: Плазматех, Прогрес инжењеринг, 9. Септембар, Микрон и Унипромет, а које финансира Солидар свис – канцеларија у Београду.

Ко се може пријавити?

Ако имате између 18 и 30 година, незапослени сте, средње стручне спреме метало-прерађивачке струке, 3 и 4. степена, једног од следећих образовних профила:

 • Металостругар,
 • Металоглодач,
 • Бравар,
 • Оператер машинске обраде,
 • Механичар, машиниста, машинбравар,
 • Техничар обраде метала на машинама НУ,
 • Техничар машинске робитике и флексибилне аутоматике,
 • Погонски техничар машинске обраде,
 • Машински техничар-конструктор,
 • Техничар конструисања машинских елемената,

Уколико владате основним стручним знањима из ове области, мотивисани сте за рад у производњи имате амбицију да се усавршавате и радите у струци, онда је ово прави програм за вас!

Шта добијате пријавом на конкурс?

 • 15 најбољих кандидата ће добити прилику да, кроз специјализовану обуку, освеже и унапреде стручна техничка знања. Обука ће бити спроведена у организацији средње Машинско – саобраћајне школе у Чачку, а креирана према потребама партнерских предузећа
 • 10 најбољих са обука, добиће прилику да обаве стручну праксу у једној од партнерских компанија и на овај начин, значајно унапреде своју запошљивост.

 

*Напомена: Накнада за превоз је обезбеђена из буџета пројекта, за кандидате који буду обављали стручну праксу у партнерским компанијама

Како се можете пријавити?

Развојни бизнис центар Крагујевац у сарадњи са Националном службом за запошљавање – филијала Чачак, расписује јавни позив на који се можете пријавити попуњавањем Пријаве за стручну обуку у школи и радну праксу у компанијама на један од два начина: а) у електронској форми путем емаил-а info@rbcentar.org у предвиђеном року, са назначеним називом е-маила – „Програм подршке запошљавању младих у метало-прерађивачком сектору „ или б) у штампаном облику, лично у просторијама Канцеларије за младе у Чачку, улица Трг устанка 2-6 (у Дому културе), у року који је предвиђен конкурсом, сваког радног дана од 09.00 – 14.00 часова.

Текст јавног позива са смерницама, детаљним упуствима како конкурисати и Пријавни формулар, можете преузети на званичном веб сајту РБ Центра www.rbcentar.org,  или лично у просторијама Канцеларије за младе у Чачку, улица Трг устанка 2-6, у року који је предвиђен конкурсом, сваког радног дана од 09.00 – 14.00 часова

Рок за пријављивање: од 18.05.2016. до 01.06.2016.

Резултати конкурса биће објављени  до 6. Јуна 2016.

Leave a Reply