JAVNA RASPRAVA O radnoj verziji STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA GRADA KRAGUJEVCA

JAVNA RASPRAVA O radnoj verziji STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA GRADA KRAGUJEVCA

U okviru projekta ’’Podsticanje ruralnog turizma za održivi lokalni ekonomski razvoj’’, koji sprovode Razvojni biznis centar Kragujevac i partneri: Grad Kragujevac i Gradska turistička organizacija Kragujevac, a finansijski podržava Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu, realizovan je proces izrade strategije razvoj turizma grada Kragujevca. Proces je trajao od marta do oktobra 2014. godine. Na izradi radne verzije strategije radila je intersektorska gradska radna grupa u kojoj su bili predstavnici svih relevantnih institucija i organizacija u gradu, i to predstavnici: Grada, Gradske turističke organizacije, Ekonomskog fakulteta i fakulteta za hotelijerstvo i turizam Univerziteta u Kragujevcu, Eparhije sumadijske, gradskih turističkih organizacija i relevantnih udruženja – planinara, lovaca, ribolovaca, te sportskih udruženja. Proces izrade strategije facilitarili su predstavnici Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.

Prema Odluci gradskog veća Grada Kragujevca, od 10. oktobra 2014. godine, o davanju saglasnosti za sprovođenje postupka usvajanja Strategije razvoja turizma grada Kragujevca za period od 2015 – 2020. godine, radna verzija strategije stavlja se na JAVNI UVID u periodu od 21. oktobra 2014. do 9. novembra 2014. OVDE možete preuzeti radnu verziju strategije, a sve svoje komentare možete slati na info@rbcentar.org.

Javna rasprava o radnoj verziji strategije zakazana je za 05.11.2014, u 11.00h, u konferencijskoj Sali Biznis inovacionog centra, ulica Kosovska br.4. 

Leave a Reply