JAVNI POZIV ZA MLADE - PROGRAM PODRŠKE ZAPOŠLjAVANjU MLADIH U METALO-PRERAĐIVAČKOM SEKTORU

JAVNI POZIV ZA MLADE - PROGRAM PODRŠKE ZAPOŠLjAVANjU MLADIH U METALO-PRERAĐIVAČKOM SEKTORU

Razvojni biznis centar Kragujevac sa partnerima: Politehničkom školom Kragujevac i preduzećima Unior Components, Gorenje MDM i Milanović Inženjering, raspisuje javni poziv za mlade za učešće u programu podrške zapošljavanju u metalo-prerađivačkom sektoru.

Program uključuje:

  • Obuku za unapređenje stručnih znanja u skladu sa potrebama poslodavaca
  • Radnu praksu u uglednim preduzećima u Kragujevcu
  • Priliku za zapošljavanje

Program je deo projekta ’’Lokalna partnerstva za zapošljavanje mladih’’, koji implementira Razvojni biznis centar sa partnerima,a  finansira se sredstvima obezbeđenim od strane Švajcarske organizacije za razvoj i saradnju SDC. Koordinator programa za Srbiju je Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade R. Srbije.

Ako ste nezaposleni, imate između 18 i 30 godina starosti i završili ste jedan od sledećih profila metalo-prerađivačke struke: Metalostrugar, Metalostrugar za NU, Metaloglodač, Metaloglodač za NU, Bravar, Operater mašinske obrade, Mehaničar, Mašinista, Mašinbravar, Tehničar obrade metala na mašinama NU, Tehničar mašinske robitike i fleksibilne automatike, Pogonski tehničar mašinske obrade, Mašinski tehničar-konstruktor, Tehničar konstruisanja mašinskih elemenata, Tehničar za kompjutersko upravljanje, a želite posao u struci, ovo je program za vas!

Uslovi, kriterijumi, način selekcije i način prijavljivanja detaljno su objašnjeni u Smernicama za učešće u programu i Javnom pozivu za mlade.

Preuzmite dokumenta:

Smernice za učešće u programu

Javni poziv za mlade

Rok za konkurisanje je 11.03.2016!

Iskoristite priliku i prijavite se što pre!

Leave a Reply