JAVNI POZIV za online obuku ‘’Kreativno preduzetništvo - od talenta do uspešnog poslovnog poduhvata’’

JAVNI POZIV  za online obuku ‘’Kreativno preduzetništvo - od talenta do uspešnog poslovnog poduhvata’’

“Baviti se umetnošću je različito od bavljenja poslom u oblasti umetnosti”

Erasmus+ projekat ‘’Creative Talent Factory’’ stavlja na raspolaganje potpuno besplatan edukativni materijal svim umetnicima koji žele da pokrenu sopstveni posao i teže svetu kreativnog preduzetništva.

Šta vam nudimo?

Test za samo-procenu

Zabavni test koji računa vaš nivo preduzetničkih veština u svakom trenutku, pružajući vam personalizovane preporuke na šta treba više da se usmerite.

E-trening program

Online kurs samostalnog učenja  koji je podeljen na više tematskih jedinica koje se fokusiraju na ključne aspekte vođenja biznisa u umetnosti.

Motivacioni vodič

Kolekcija materijala koji će vas inspirisati da preduzmete prvi korak ka kreativnom preduzetništvu.

Kratki interaktivni tekstovi, uspešne priče, studije slučaja, intervjui sa onima koji su uspeli, korisni linkovi, uspešne priče drugih umetnika i kreativnih preduzetnika i još mnogo toga što čeka vas da otkrijete i da vam pruži potreban podsticaj na početku.

Elektronski sertifikat

Nakon završenog E-trening programa, na osnovu rezultata izlaznog testa samo-procene dobijate elektronski sertifikat o uspešno završnom E-trening programu.

Ko može da se prijavi?

Svi umetnici i ljudi sa kreativnim telentima, koji žele da pokrenu sopstveni posao, ili teže da razviju svoj postojeći biznis.

Rok za prijave: 18.09.2022.

Očekivani period relizacije online obuke: oktobar 2022.

Kako da se prijavite?

Ukoliko vam se naša priča čini zanimljivom i želite da sa nama testirate i dalje razvijate svoje preduzetničke veštine, i učite iz iskustava drugih vaših kolega, umetnika i umetnica, prijavite se jednostavno, popunjavanjem GOOGLE FORME putem LINKA

Prijavom na kurs stičete pravo pristupanja i korišćenja celokupnog materijala za učenje i samo-procenu.

Leave a Reply