JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE RAZVOJU KARIJERE I ZAPOŠLJAVANJA MLADIH U OBLASTI DIGITALNOG MARKETINGA

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE RAZVOJU KARIJERE I ZAPOŠLJAVANJA MLADIH U OBLASTI DIGITALNOG MARKETINGA

Razvojni biznis centar Kragujevac, u saradnji sa iskusnim trenerom i ekspertom za oblast društvenih mreža i digitalnog marketinga Strahinjom Ćalovićem, iz firme „Organic Media“, realizuje program podrške zapošljavanju mladih, uzrasta 18 do 30 godina starosti. Program je deo projekta ’’Prave veštine po meri poslodavca’’, koji podržava i finansira švajcarska organizacija Solidar Suisse, kancelarija u Beogradu.

Program uključuje:

  • Teoretsku obuku za digitalni marketing u trajanju od 5 radnih dana
  • Praktični deo obuke – stručnu, radnu praksu, u trajanju od 4 radne nedelje, na realnim zadacima iz oblasti digitalnog marketinga, uz kontinuiranu podršku i nadzor iskusnog mentora
  • I teoretska i praktična obuka realizuju se onlajn. Praktični deo obuke može uključivati i odlazak na teren i neposrednu komunikaciju sa klijentima.
  • Kandidati koji tokom obuke pokažu odgovarajući nivo znanja i veština, kreativnosti i motivisanosti, posvećenosti i spremnosti za dalje učenje, dobiće mogućnost da se radno angažuju u firmi „Organic Media“

Javni poziv za prijavljivanje mladih otvoren je do 31.07.2020.

Tekst javnog poziva sa smernicama i detaljnim upustvima kako konkurisati možete u nastavku vesti .

Dokumenta za preuzimanje:

Javni poziv za učešće u programu i

Smernice za javni poziv

Prijavni formular, koji možete poslati na: info@rbcentar.org

Leave a Reply