Javno predstavljanje projekta "Zeleni preduzetnici u akciji"

Javno predstavljanje projekta

Razvojni biznis centar Kragujevac je u okviru Erasmus+ projekta „Zeleni preduzetnici u akciji“ 06.06.2023. organizovao javni događaj u Biznis Inovacionom Centru u Kragujevcu na kome smo predstavili projekat i najvažnije rezultate budućim polaznicima kursa i akterima iz civilnog, javnog i privatnog sektora u zajednici.

Čuli smo inspirativna i poučna iskustva naših „zelenih“ preduzetnika Stojkov Kilina, iz Ade, i Nevene Mihailović, iz Kragujevca. Na skupu su govorili i Gorica Bačanin, direktorka Nacioalne službe za zapošljavanje, filijala Kragujevac, Zoran Pavlović, koordinator za romska pitanja u Gradu Kragujevcu, i Sanja Milovanović, pedagog Srednje stručne škole u Kragujevcu.

Među prisutnima su bili mladi iz romske populacije i ranjivih grupa koji su zaintersovani za kurs o zelenom preduzetništvu sa kojima smo zajedno prošli platformu za učenje i planirali online rad i učenje.

Leave a Reply