Job info centar Kragujevac - Karijerni centar

Job info centar Kragujevac - Karijerni centar

U martu 2022. godine otvoren je Job info centar u  Kragujevcu, u okviru programa „Znanjem do posla“. Job info centar u Kragujevcu, vode dve partnerske organizacije: Razvojni biznis centar (RBC) i Business Innovation Programs (BIPs).

Usluge Job info centra Kragujevac namenjene su:

  • učenicima
  • studentima
  • nezaposlenim licima
  • poslodavcima

Karijerni savetnici sa učenicima osnovnih i srednjih škola razgovaraju kroz grupne i individualne sesije o mogućnostima za nastavak njihovog formalnog i neformalnog obrazovanja.

Mladi i nezaposleni kroz proces karijernog savetovanja, sa karijernim savetnicima prolaze kroz proces spoznaje svojih interesovanja, veština, sposobnosti i stavova. Nakon što realno sagledaju sebe, razgovor se usmerava ka definisanju njihovih ciljeva i procesu donošenja informisane odluke, što je osnovni preduslov za zadovoljstvo i istrajnost u nastavku započete karijerne putanje.

Prilikom karijernog savetovanja, koriste se brojni alati, koji karijernim savetnicima olakšavaju pružanje karijerne podrške. Jedan od inovativnih alata koji se u Job info centru koristi od prošle godine su VR naočare. Kroz virtuelnu simulaciju, mladi i nezaposleni imaju mogućnost da dožive različita radna okruženja. Za sada je razvijena aplikacija za upoznavanje sa zanimanjem zavarivača, a do kraja ove godine su planirana i druga zanimanja.

Pored virtuelnog upoznavanja sa određenim zanimanjima, postoji mogućnost upoznavanja realnih radnih okruženja, kroz posete raznim kompanijama sa kojima sarađujujemo. Ukoliko se ispostavi da je to zanimanje u skladu sa interesovanjima i sposobnostima mladih i nezaposlenih, oni imaju priliku da se uključe u obuke na radnom mestu. Tokom celog procesa imaju podršku od strane obučenih mentora tako da nije neophodno nikakvo prethodno znanje o određenom zanimanju.

Zahvaljujući saradnji sa brojnim kompanijama u Kragujevcu i okolnim gradovima, mladi i nezaposleni su imali prilike da steknu neformalno obrazovanje za različita zanimanja poput: CNC operatera, kontrolora kvaliteta, zavarivača, industrijskog električara, šivača, krojača, konobara, operatera u proizvodnji i brojnim drugim.

Obe organizacije koje čine Job info centar imaju status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA). U prethodnoj godini preko 300 nezaposlenih i mladih je dobilo priliku pohađanjem programa obuka na radnom mestu a preko 80% je dobilo zaposlenje nakon obuke.

U prethodne 2 godine, Job info centar Kragujevac, pružio je usluge karijernog savetovanja za preko 2000 mladih i nezaposlenih lica na teritoriji Kragujevca, Gornjeg Milanovca, Velike Plane, Batočine, Topole, Kraljeva i Čačka.

Ove godine usluge karijernog savetovanja se nastavljaju u Job info centru. Ukoliko vam je potrebna podrška u bilo kom od ovih segmenata, obratite se karijernim savetnicima u Centru i zajedno istražite karijerni put kojim ćete da koračate zadovoljni i srećni.

Leave a Reply