KONSTRUKTIVNIM DIJALOGOM DO UNAPREĐENIH POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH

KONSTRUKTIVNIM DIJALOGOM DO UNAPREĐENIH POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH

Razvojni biznis centar Kragujevac je na Tari, u period od 01 – 03.06.2015. održao seminar sa predstavnicima lokalnih samouprava iz Gornjeg Milanovca, Čačka I Kraljeva na temu kako unaprediti rad Lokalnog saveta za zapošljavanje sa akcentom na izradi Odluke o obrazovanju lokalnog saveta za zapošljavanje I Poslovnika o radu Lokalnog saveta za zapošljavanje, a u okviru projekta „Učešće omladinskog civilnog sektora u kreiranju politika zapošljavanja mladih“ faza III, koji je finansijski podržava organizacija Solidar Suisse.

Pored postojećeg nacrta predloga Odluke I Poslovnika o radu LSZ, od učesnika smo dobili dragocena iskustva I nove predloge koji će ubuduće značajno uticati na poboljšanje klime I unapređenje politike zapošljavanja mladih na sve tri lokalne teritorije.

Aktivnim učešćem svih  predstavnika, sa predloženim dobrim I novim idejama, koje su proizišle zajedničkim dijalogom I razmenom iskustava drugih kolega, iz drugih loklanih samouprava: predstavnika gradova, NSZ – a, Lokalnih saveta za zaposljavanje, privrede, mladih, iz Čačka, Gornjeg Milanovca i Kraljeva –  uspeli smo da ostvarimo ciljeve našeg rada tako što smo pored predloženih novih Odluka I Pravilnika iskreirali I nove podsticajne mere za zapošljavanje mladih za sve tri projektne teritorije, a koje će za razmatranje da se nađu prilikom izrade Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje I kreiranja mera za 2016. Godinu.

Zatim smo preneli iskustva mladih sa prethodno održanih radionica –  šta kažu mladi, koji su to mehanizmi I načini odabira legitimnih predstavnika mladih koji će zastupati interese mladih u Lokalnom savetu za zapošljavanje. Za sva tri grada učesnici su bili saglasni da se slažu sa predlozima I da podržavaju učešće mlade osobe u radu Lokalnog saveta za zapošljavanje.

Na kraju trodnevnog rada I druženja izraženo je zadovoljstvo u postignutim rezultatima kako od strane Razvojnog biznis centra tako I od svih učesnika. Postavili smo naredne ciljeve I čvrsto odlučili da ćemo ih slediti!

20150603_110232 20150603_111613 ???????????????????????????????

Leave a Reply