Lokalne politike zapošljavanja po meri mladih

Lokalne politike zapošljavanja po meri mladih

Razvojni biznis centar Kragujevac, u partnerstvu sa Gradom Čačka i ostalih partnera, u prostorijama Regionalnog centra za profesionali razvoj zaposlenih u obrazovanju, u Čačku održao je konferenciju, čija je tema bila podrška zapošljavanju mladih na lokalnom nivou.

Događaj je deo projekta ’’Učešće omladinskog civilnog sektora u kreiranju politika zapošljavanja mladih’’ faza III, koji sprovodi Razvojni Biznis centar Kragujevac na teritoriji tri lokalne samouprave – Čačak, Kraljevo i Gornji Milanovac, a zahvaljujući podršci organizacije Solidar Suisse, kancelarija u Beogradu.

Na konferenciji su predstavljene novine u radu Lokalnog saveta za zapošljavanje Grada Čačka i inovativne mere podrške zapošljavanju mladih u Čačku. U panel diskusiji o nacionalnim i lokalnim politikama zapošljavanja mladih učestvovali su predstavnici Unije poslodavaca Srbije i Edukativnog centra iz Kruševca, koji su sa učesnicima podeliti svoja iskustva.

Učesnicima i partnerima, predstavnik Loklanog saveta za zapošljavanje Milan Bojović je preneo iskustvo dobre prakse Grada Čačka – uvođenje reprezentativnog predstavnika mladih u kreirranje i odlučivanje rada Lokalnog saveta za zapošljavanje je svakako novina koja će značajno uticati na uapređenja kreiranja mera i uloge mladih na polju njihovog zapošljavanja.

Zatim, predstavnici Unije poslodavaca Srbije su preneli poruke rezultata istražavinja na kojima Unija poslodavaca Srbije, godinama unazad, radi na polju zapošljavanja mladih i efektivnih mera koje su preporučene kao delotvorne od strane poslodavaca.

Takođe, Edukativni centar Kruševac je otvorio temu – mesto i uloga karijernog vođenja i savetovanja u lokalnim politikama zapošljavanja mladih. Iskustvo, dobre prakse Edukativnog centra su prepoznale sve Lokalne ssamouprave kao nešto što se može preslikati i u druge gradove, a što bi značajno uticalo na veću informisanost i aktivizam kako mladih tako i kreatora politike za zapošljavanje mladih.

20151119_133048 20151119_135834

Leave a Reply