Marija Stojadinović

Rođena je 1976. godine u Kragujevcu. Diplomirala je 2001. godine, na studijskoj grupi za psihologiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ima 12 godina iskustva rada na različitim projektima iz oblasti obrazovanja, socijalne politike, lokalnog socijalnog i ekonomskog razvoja. U Biznis Start-Up Centru radi od 2008. godine. Tokom svog profesionalnog iskustva specijalizovala se za pripremu i upravljanje projektima po standardima međunarodnih donatora, dizajniranje i vođenje treninga ’’mekih veština’’  (razvijanje predloga projekata, poslovna komunikacija i javni nastup, timski rad, motivacija i biznis ideja, trenerske veštine i metodologija uspešnog vođenja treninga, veštine uspešnog traženja posla). Učestovala je, kao koordinator ili član radne grupe u kreiranju lokalnih politika, kroz pripremu i praćenje implementacije većeg broja strateških dokumenata na lokalnom i regionalnom nivou. Autor je izveštaja ’’Kapaciteti za zapošljavanje i potrebe za obukama izbeglih i raseljenih lica u Kragujevcu’’ i ko- autor dokumenta ’’Održivost usluga socijalne zaštite razvijenih kroz projekte podržane na drugom konkursu Fonda za socijalne inovacije’’. Govori engleski i italijanski jezik.