NASI PROJEKTI

Projekat ’’Digitalno mentorstvo i prakse’’

Program: Erasmus+, referentni broj projekta: ES01-KA220-VET-000034654

Finansijska podrška: Evropska unija

Zemlje učesnice: Španija, Portugal, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bugarska, Kipar

Budžet projekta: 256.035 EUR

Period realizacije: 28.02.2022 – 27.02.2024.

Koordinator projekta: UNIOVI – Univerzitet Oviedo

Ostali partneri na projektu:

 • Razvojni biznis centar Kragujevac,
 • Srednja stručna škola Ivan Trnski iz Hrvatske,
 • Industrijska asocijacija Rus iz Bugarske,
 • Škola Grouping br 1 Gondomar iz Portugala,
 • JumpIn Hub iz Portugala,
 • Smart idea iz Slovenije i
 • Grant Xpert sa Kipra.

Kratak opis projekta: vise

Učenici srednjih škola iz pasivnih i ruralnih oblasti imaju potrebu za pristupom realnim obrazovnim prilikama, kako bi postali kompetentni u njihovim izabranim oblastima. Vizija našeg pojekta je razvoj digitalnog mentorskog i programa prakse, koji će pružiti studentima priliku da učestvuju u realnom poslovnom okruženju. Kroz ovaj program oni će dobiti neprocenjivo iskustvo i veštine, koji će im  značiti u njihovim daljim karijerama. Smatramo da je od suštinske važnosti da svi učenici imaju jednak pristup obrazovanju i jednake šanse za uspeh.

Ključni rezultati projekta su:

 • Razvijena metodologija za digitalno mentorstvo i prakse
 • Razvijen edukativni program za studente, profesore srednjih škola i poslovne mentore
 • Razvijeni vodiči i online resursi za učenike, profesore srednjih škola i poslovne mentore
 • Razvijen i testiran web portal za online prakse i mentorstvo

Ciljevi, koje želimo da ostvarimo su:

 • Povećati učešće učenika srednjih škola u realnom poslovnom okruženju
 • Osnažiti srednje škole da učestvuju u digitalnim programima praksi i mentorstva
 • Unarediti kvalitet obrazovanja u srednjim stručnim školama, kroz inovacije
 • Unaprediti saradnju između srednjih stručnih škola i kompanija

Naziv projekta: GEA – Zeleni preduzetnici u akciji

5 zemalja učesnica : Rumunija, Italija, Španija, Srbija, Severna Makedonija

Referenca: 2021-1-RO01-KA220-IOU-000029035

Budžet: 166.895 EUR

Period realizacije 01.01.2022 do 31. decembar 2023

Program: ERASMUS+

Kategorija: KLJUČNA AKCIJA 2 Strateška partnerstva

Finansijska podrška: Evropska unija

Koordinator projekta: REDI Inicijativa za razvoj romskog preduzetništva (RO)

Partneri

European Centre of Studies and Initiatives (IT)

Magenta Consultoria (ES)

Centar za brigu o porodici i deci (NMkD)

Razvojni biznis centar Kragujevac (SRB)

Kratak opis projektavise

GEA projekat realizuje 5 partnerskih organizacija iz 5 evropskih zemalja: Rumunije, Italije, Severne Makedonije, Srbije i Španije, koje zajednički dele viziju ka povećanju preduzetničkog potencijala mladih Roma,posebno u zelenom preduzetništvu .Projekat je transnacionalni, a koordinira ga rumunski partner REDI.

Projekat ima za cilj traženje zajedničkih i inovativnih rešenja, najbolje prakse i najnovijih tehnologija za povećanje preduzetničkih veština mladih Roma i ugroženih ljudi u zelenom preduzetništvu. Nastoji da izgradi kapacitete mladih preduzetnika da postanu konkurentniji i sposobniji da se suoče sa ekonomskim izazovima izazvanim krizom COVID-19, i da svoje znanje primene u razvoju održivog poslovanja sa socio-ekonomskim uticajem u svojim zajednicama. Projekat GEA takođe promoviše zeleno poslovanje bez negativnog uticaja na lokalno ili globalno okruženje, zajednicu ili ekonomiju.

Ključni ciljevi projekta

O.1: Omogućiti mladima iz siromašnih sredina obuku i mentorstvo o zelenom preduzetništvu i digitalnim alatima kako bi im se pomoglo da razviju, pokrenu i promovišu sopstvene zelene poslove;

O.2: Poboljšati digitalne veštine ambicioznih zelenih preduzetnika;

O.3: Obezbediti dobru praksu/metodologiju za edukatore mladih koji podržavaju sektor zelenog poslovanja;

O.4: Podići svest mladih ljudi širom Evrope o zelenom preduzetništvu kroz intenzivne aktivnosti širenja i onlajn kampanju.

Projekat ‘’Nove veštine za nove poslove’’

Projekat ‘’Nove veštine za nove poslove’’ sprovodi udruženje Razvojni biznis centar Kragujevac, u partnerstvu sa udruženjem IUVENES, iz Topole, u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).vise

Kratak opis projekta: projekat se bavim problemom nedovoljne konkurentnosti i zapošljivosti mladih ljudi u Topoli. Mladi ljudi nedovoljno su konkurentni na tržištu rada, jer im često nedostaju odgovarajuće kompetencije i veštine, koja zahteva savremeno tržište rada. Da bismo pomogli mladim ljudima, i unapredili šanse za njihovo zapošljavanje po završetku školovanja, kroz ovaj projekat mladim ljudima nudimo priliku da se uključe u stručne obuke iz oblasti IKT-a (word press, grafički dizajn, digitalni marketing), kao i u program obuke i mentorstva za preduzetništvo. Projektom je planirano da se 30 mladih iz Topole obuči za jednu od navedenih stručnih IKT obuka, čime će steći tržišno upošljive stručne veštine na tržištu rada. Pored toga, planirano je još 16 mladih prođe program obuke i mentorstva za preduzetništvo i samozapošaljavanje.

Opšti cilj projekta je: doprineti jačanju partnerstva između organizacija civilnog društva (OCD) i jedinice lokalne samouprave (JLS), kroz međusobnu saradnju na poboljšanju ekonomske perspektive mladih u Topoli i njihovom aktivnom učešću u društvenom životu  zajednice.

Specifični cilj projekta je: unapređena konkurentnost i zapošljivost mladih na tržištu rada u opštini Topola, kroz međusobnu saradnju organizacija civilnog društva i lokalne samouprave.

Očekivani rezultati projekta su:

 • Unapređene stručne kompetencije mladih u Topoli  za zapošljavanje na poslovima traženim na tržištu rada
 • Unapređene preduzetničke kompetencije mladih u Topoli za samozapošljavanje i pokretanje sopstvenog posla

Period sprovođenja projekta: 10. oktobar 2022 – 10. jun 2023.

Kontakt osoba za više informacija: Marija Jakovljević, Razvojni biznis centar Kragujevac, m.jakovljevic@rbcentar.org

Aktivnosti ekološkog upravljanja vinogradima u funkciji Strategija očuvanja krajolikaECOVINEGOALS INTERREG V-B Adriatic-Ionian (ADRION) Programme 2014-2020“Podrška agroekološkoj tranziciji u vinogradarstvu u Jadransko – Jonskoj regiji”

Razvojni biznis centar Kragujevac je partner na projektu ECOVINEGOALS (Aktivnosti ekološkog upravljanja vinogradima u funkciji Strategija očuvanja krajolika) koji se finansira iz INTERREG V-B Jadransko – Jonski (ADRION) Program 2014-2020.Vinogradarstvo predstavlja jedan od najvažnijih privrednih sektora ADRION regiona, koji ima veliki uticaj na teritorijalni kapital i regionalne resurse. ECOVINEGOALS promoviše održivost i fleksibilnost u industriji vina, podstičući tranziciju sa intenzivnog vinogradarstva ka agroekološkim sistemima upravljanja koji štite prirodna staništa i pejzaže i smanjuje unos hemijsih sredstava, potrošnju fosilnih goriva i štetne emisije. Projekat takođe ima za cilj da unapredi veštine zainteresovanih strana za participativno upravljanje, da ojača transnacionalnu saradnju i pruži posebne transnacionalne instrumente za promovisanje, podršku i upravljanje agroekološkom tranzicijom. Ove akcije će se zajedno baviti ekološkom ugroženošću, promovisati ekosistemske usluge, delovati u sprečavanju konflikata vezanih za svrhu korišćenja zemljišta, kao i ublažavanju klimatskih promena.vise

Sa ukupnim budžetom od 1 939 505,59 evra i učešćem od 1 648 579,75 evra iz ERDF i IPA fondova, kroz program Adrion, ovaj 30-mesečni projekat objedinjuje ekspertizu 10 partnerskih institucija iz 6 različitih zemalja. Projektne aktivnosti koordiniraju vodeći partner LAG Istočna Venecija, VEGAL Italija, sa drugim partnerima iz Italije: Autonomna pokrajina Trento, PAT, Slovenija: Poljoprivredno-šumarska komora – Institut za poljoprivredu i šumarstvo Nova Gorica i Istraživačka agencija Centar Akademije nauka i umetnosti, Hrvatska: Agencija za ruralni razvoj Istre doo, Pazin i Udruženje za promociju zapošljavanja / INFORMO, Srbija: Razvojni biznis centar Kragujevac, Crna Gora: Fondacija Biznis start-up centar Bar, i opština Bar, i Grčka: Mediteranski agronomski institut iz Hanije -Krit. Pored toga, dodatnih 9 organizacija koje se nalaze u Italiji, Grčkoj, Crnoj Gori i Belgiji delovaće kao pridruženi partneri.Projekat će omogućiti da se razviju strategije, akcioni planovi, alati i kapaciteti za agro-ekološku tranziciju vinogradarskih oblasti ka održivim sistemima upravljanja sa niskim inputima i niskim emisijama.Kao glavne ishode, projekat predvidja 3 transnacionalne strategije:1. koja se fokusira na agro ekološke kultivacijske sisteme da podrži difuziju u ranjivim oblastima ADRION regije u kojima se uzgajaju vina,
2. usmerena na pomirenje vinogradarstva sa drugim konkurentima u korišćenju zemljišta i sa konzerviranjem staništa i prirodnog okruženja;
3. usmerena na primenu participativnog pristupa upravljanja procesima kako bi se unapredili kapaciteti zainteresovanih strana za pregovaranje i rešavanje konflikata u procesu zaštite životne sredine i staništa.Očekivane promene postižu se kroz pilot inicijative i lokalne akcione planove.
Ovo garantuje razmenu tehničkih znanja, evaluaciju ekosistemskih usluga i particpativni kapacitet donosilaca odluka.Transnacionalna i interdisciplinarna dimenzija partnerstva omogućava da se postignu dugoročni rezultati kao što je uspostavljanje nove inovativne transnacionalne mreže AVINE u ADRION regiji, kao i učešće u već postojećim EU mrežama.Konačno projekat doprinosi tekućoj implementaciji EU i nacionalnih EU politika kao što su EUSAIR, Zajednička politika hrane i Strategija Bioekonomije, kao i prioriteti definisani Radnim dokumentom Evropske komisije Food 2030. Projekat je takođe u skladu sa Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014 – 2024, čiji je jedan od pet stratešekih ciljeva upravo ’’Održivo upravljanje resursima i zaštita životne sredine’’. Operativni ciljevi strategije, kojima projekat EcoVineGoals doprinosi su: ’’Veća primena poljoprivrednih praksi povoljnih po životnu sredinu’’ i ’’Očuvanje pejzaža, poljoprivrednih područja visoke prirodne vrednosti i njihovih resursa’’.EVOVINEGOALS – FacebookOSNOVNE INFORMACIJE:PROGRAM: INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRIONAkronim projekta ECOVINEGOALSBroj projekta: 866Programski prioritet: 2Početak – Završetak projekta : 2020-03-01 – 2022-08-31Ukupan budžet:               EUR 1 939 505.59ERDF: 1 399 759.25;  IPA: 248 820.5Vodeći partner: LAG Istočna Venecija, VEGAL, Italy
Projekat StartUp 2 EYE Evropski program razmene preduzetnika ’’Erasmus za mlade preduzetnike’’

Donator: Evropska komisija

Erasmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs) je program razmene preduzetnika, koji pruža priliku novim ili potencijalnim preduzetnicima priliku da uče od iskusnih preduzetnika o vođenju biznisa. Iniciran je 2009. godine od strane EU i sprovodi se na teritoriji zemalja učesnica programa (28 zemalja EU, Makedonija, Island, Crna Gora, Moldavije, Srbija, Bosna i Hercegovina, Turska, Ukrajna i Albanija).Razmena iskustva i učenje dešava se tokom boravka novog/potencijalnog preduzetnika (u daljem tekstu gost) kod domaćina, iskusnog preduzetnika (u daljem tekstu domaćin), koji mu pomaže da stekne i razvije veštine potrebne za vođenje malog biznisa. Domaćin dobija priliku da uspostavi kontakte sa novim tržištima i novim partnerima, istražuje nova tržišta i dobija nove, sveže perspektive o svom biznisu od gosta, novog/potencijalnog preduzetnika. Dužina razmene i boravka gosta preduzetnika kod domaćina preduzetnika traje od 1 do 6 meseci. Gost preduzetnik dobija stipendiju od Evropske Komisije koja mu/joj omogućava pokriće većeg dela troškova boravka u inostranstvu.vise

Lokacija: U ulozi domaćina preduzetnika mogu se prijavite sve kompanije iz Srbije, dok potencijalni mladi preduzetnici svoje preduzetničke veštine mogu razviti u jednoj od evropskih zemalja.

Nosilac projekta je „CESIE“, nevladina organizacija iz Palerma, iz Italije, a kao jedan od  partnera na projektu i kontakt organizacija za razmenu je Razvojni biznis centar Kragujevac.

Trajanje: 02/2018 – 31/2019

Naziv projekta: “E2E – Znanjem do posla“

Donator: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC

Ciljevi:  

Opšti cilj: Pomoći mladima u Kragujevcu u procesu tranzicije od školovanja ka zaposlenju, kroz povećanje njihove zapošljivosti na društveno inkluzivan i održiv način.

Specifični cilj: vise

 • Razvoj tržišno orijentisanih poslovnih veština mladih
 • Razvoj javno-privatnih partnerstava za zapošljavanje i zapošljivost mladih

Planirane aktivnosti:

 • Stručne, tehničke obuke u skladu sa potrebama tržišta rada
 • Obuke na radnom mestu u skladu sa potrebama kompanija
 • Radne prakse
 • Karijerno vođenje i savetovanje
 • Saradnja sa pružaocima obuka, kompanijama i udruženjima za podršku ranjivim grupama mladih

Lokacija: Kragujevac, Srbija

Nosioc, partneri: nosilac projekta je IP Consult (deo Niras grupe), a partneri u Kragujevcu su: Razvojni biznis centar i Business Innovation Programs

Trajanje: 11/2016 – 12/2019

Naziv projekta: “Prave veštine po meri poslodavca“

Donator: Solidar Suiss

Opšti cilj:Doprineti rastu zapošljavanja i unapređenju uslova za povećanje prihoda mladih u Centralnoj Srbiji, kroz povećanje njihove zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada.

Specifični cilj: Povećati zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada u Kragujevcu, Kraljevu i Čačku, kroz razvoj i primenu inovativnih programa i mera unapređenje kompetencija u skladu sa potrebama poslodavaca i stvaranje uslova za institucionalizaciju saradnje, obrazovanja i privrede.vise

Planirane aktivnosti:

 • Primena mere obuka-praksa-posao za mlade nezaposlene u Kraljevu,
 • Primena programa letnje prakse za postojeće partnerske škole u Kragujevcu  i Čačku, i jednu novu školu u Čačku
 • Dijalog škola i privrede – funkcionisanje postojećih sektorskih grupa u Kragujevcu i Čačku, i uspostavljanje nove sektorske grupe u Čačku
 • Uspostavljenje održivog institucionalnog okvira programa letnje prakse u srednjim stručnim školama

Lokacija: Kragujevac, Čačak, Kraljevo – Srbija

Nosioc, partneri: nosilac projekta je Razvojni biznis centar Kragujevac u partnerstvu sa srednjim stručnim školama iz Kragujevac, Kraljeva I Čačka.

Trajanje: 03/2018 – 11/2018

Naziv projekta: “Prave veštine po meri poslodavca“

Donator: Solidar Suisse

Opšti cilj:Doprineti rastu zapošljavanja i unapređenju uslova za povećanje prihoda mladih u Centralnoj Srbiji, kroz povećanje njihove zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada.

Specifični cilj: vise

Povećati zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada u Kragujevcu, Kraljevu I Čačku, kroz razvoj i primenu inovativnih programa i mera unapređenje kompetencija u skladu sa potrebama poslodavaca i stvaranje uslova za institucionalizaciju saradnje obrazovanja i privrede.

Planirane aktivnosti:

 • Primena inovativne mere obuka-praksa-posao za mlade nezaposlene u Kraljevu, u drvnoj industriji
 • Primena programa letnje prakse za postojeće partnerske škole u Kragujevcu i jednu novu školu u Čačku
 • Dijalog škola i privrede – funkcionisanje postojećih sektorskih grupa u Kragujevcu i uspostavljanje nove sektorske grupe u Čačku
 • Istraživanje potreba privrede u Kragujevcu, Kraljevu i Čačku

Lokacija: Kragujevac, Čačak, Kraljevo – Srbija

Nosioc, partneri: nosilac projekta je Razvojni biznis centar Kragujevac u partnerstvu sa srednjim stručnim školama iz Kragujevac, Kraljeva I Čačka.

Trajanje: 03/2017 – 11/2017

Naziv projekta: „Predinkubacioni program za poršku sudentskim biznis inicijativama“

Nosilac: Razvojni biznis centar Kragujevac

Partneri: IKT Klaster Centralne Srbije, Prirodno – matematički fakultet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu

Partner za transfer znanja: Švajcarski preduzetnički program

Finansijska podrška: Ministarstvo omladine i sporta Vlade Republike SrbijeProjekat se bavi uspostavljanjem i testiranjem modela podrške razvoju studentskih biznis inicijativa u Kragujevcu (predinkubacioni program podrške), koji se zasniva na uspostavljanju zaokruženog sistema podsticanja i ohrabrivanja studenata za bavljenje preduzetništvom. Predloženi model sastoji se od sledećih koraka:vise

Korak 1: Program motivacije studenata, povećanja informisanosti i regrutacije,Organizovana 4 start-ap motivaciona događaja, sa ukupno 200 studenata, Sprovedena promotivna kampanja, fejsbuk kampanja, Organizovana poseta za zainteresovanih studenata Biznis inkubatoru, Tehnološkog fakulteta u Beogradu i Tehnološkom parku Zvezdara, kao i IKT Hab-u.

Korak 2: Jačanje preduzetničkih kompetencija, kroz program obuke i mentorskog vođstva,Razvijen i sproveden program podrške razvoju studentskih biznis inicijativa, koji se sastojao od 5 trening modula, Sproveden program mentorske podrške za razvoj biznis ideja.

Korak 3: Podrška najboljim studentskim biznis inicijativama, namenjena daljem razvoju i komercijalizaciji ideje.Dodeljeni vaučeri za tri najbolje biznis studentske biznis inicijative,  povezivanje sa IKT habom u Beogradu, radi mogućnosti dobijanja dalje tehničke i finansijske podrške.

Trajanje: 07/2017 – 01/2018

Naziv projekta: „Lokalna mreža za karijerno vođenje i savetovanje u Kragujevcu“, u okviru acionalnog programa „Znanjem do posla“

Partnerska realizacija: Razvojni biznis centar Kragujevac i Business Innovation Programs.

Donator: Švajcarske agencije za razvoj i saradnju SDC

Koordinator nacionalnog projekta: NIRAS IP – Consult GmBH

Period realizacije projekta: april 2017 – oktobar 2017

Lokacija: KragujevacCilj projekta je uspostavljanje delotvornog i uniformisanog sistema karijernog informisanja i savetovanja mladih u tranziciji od škole do posla, u Kragujevcu.

Očekivani rezultati projekta:

 • Uspostavljena lokalna mreža za karijerno vođenje i savetovanje u Kragujevcu
 • Uspostavljen sistem za kontinuirano prikupljanje, obradu i distribuciju informacija o tržištu rada, poslodavcima, sektorima privrede, profesijama, raspoloživim obukama.

Naziv projekta: IKT Klaster akademija 2017

Nosilac: Poslovno udruženje „IKT Klaster Centralne Srbije“ Kragujevac

Donator: Nemačka agencija za međunarodnu saradnju – GIZ i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju – SDC

Partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac i Business Innovation Programs – Forum za radno uključivanje mladih, Emisia Consulting i Quantox tehnology

Opšti cilj projekta: Doprineti boljem kvalitetu života i ekonomskoj nezavisnosti mladih u Krgujevcu i okolnim opštinama, kroz povećanje njihove zapošljivosti i prilika za zaposlenje na tržištu radne snage na tržištu.

Specifični cilj projekta: Povećati zapošljivost i zaposlenih mladih u Centralnoj Srbiji kroz razvoj specijalizovanih ICT kompetencija za Java i Javascript programiranje visoko traženih na tržištu rada kroz razvoj i implementaciju work – based programa učenja sa elementima dualnog obrazovanja.vise

Centralan aktivnost na projektu je razvoj kompentencija u skladu sa potrebama konkretnog radnog mesta za IT stručnjake, koja se sastoji od 5 meseci specijalizovanog IKT treninga za JavaScript i Java programske jezike  a nakon čega sledi 3 meseca radne prakse u kompanijama.

Očekivani rezultati projekta:

 • Razvijen i promovisan program obuka, izvršena selekcja kandidata za IKT Klaster akademiju
 • Sprovedene prakse i obuke kroz program obuke IKT Klaster akademije

Trajanje: 05/2017 – 05/2018

Naziv projekta: „Ekonomsko osnaživanje žena u jugoistočnoj Srbiji

Lokacija: Aleksinac, Ražanj, Boljevac i Knjaževac

Donator: Verska humanitarna organizacija Caritas Beogradske nadbiskupije

Podizvođač: Razvojni biznis centar KragujevacRealizovano 16 obuka iz oblasti ,,Od ideje do realizacije – Opšte poslovne veštine“ gde je obuke pohađalo više od 160 žena iz Aleksinca, Ražnja i Knjaževca.

Trajanje: 03/2017-07/2017

Naziv projekta: „Lokalna partnerstva za zapošljavanje mladih – Obrazovanje po meri privrede

Lokacija: Kragujevac

Donator: Švajcarska agencija za razvoj I saradnju – SDC u okviru Programa – Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih Tima za socijalno uključivanje I smanjenje siromaštva Vlade R. Srbije

Nosilac: Razvojni biznis centar KragujevacPartner: Politehnička škola u Kragujevcu

Opšti cilj: Doprineti povećanju zapošljivosti i zapošljavanja mladih u Srbiji kroz usklađivanje obrazovnih kurikuluma srednjih stručnih škola sa potrebama privrede.

Specifični cilj: Unaprediti obrazovne kurikulume profila: tehničar za kompjutersko konstruisanje  i tehničar za kompjutersko upravljanje na način da odgovaraju zahtevima poslodavaca u metalo-prerađivačkom sektoru.Rezultati:

 • Identifikovani zahtevi poslodavaca, kao i obim i sadržina odstupanja postojećih obrazovnih programa za izabrane profile u odnosu na identifikovane potrebe poslodavaca.
 • Razvijen predlog za unapređenje postojećih kurikuluma za izabrane profile i upućen Ministarstvu prosvete

Naziv projekta: „Novi poslovi za mlade u IKT sektoru II

Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Opšti cilj: Doprineti unapređenju zapošljivosti i zaposlenosti mladih na teritoriji 3 grada Centralne Srbije: Kragujevac, Čačak i Kraljevo.

Specifični cilj: Generisati novo zapošljavanje mladih u IKT sektoru, daljim razvojem i širenjem inovativnog, lokalnog modela za povećanje usklađenosti njihovih kompetencija sa potrebama poslodavaca, zasnovanog na podsticanju multisektorskih partnerstava i dijaloga na lokalnom nivou.vise

Rezultati: R1 Inovativni lokalni model podrške zapošljavanju mladih u IKT sektoru dalje razvijen, unapređen i proveren na široj teritoriji – Izabrano 25 mladih i uključeno u program onlajn obuka (osnovna obuka za HTML i CSS programiranje i napredne obuke za OOP i ANGULAR programiranje); Razvijen i uspostavljen program 3 onlajn obuke u IKT sektoru; 15 najboljih mladih sa obuka uključeno u program radnih praksi u IKT preduzećima u Kragujevcu, Kraljevu i Čačku; Realizovano najmanje 10 kontakata – posredovanja za posao sa poslodavcima (poslate radne biografije kompanijama).R2 Pokrenuta inicijativa za institucionalizaciju modela kao mere lokalnih politika zapošljavanja u Čačku i Kraljevu – Održane 2 konsultativne radionice za formulisanje zagovaračke inicijative, sa poslodavcima i mladima iz programa u prvoj fazi projekta, ukupno 15 učesnika; Pripremljen set preporuka i tekst zagovaračke inicijative ka kreatorima politika; Održani sastanci u 2 lokalne zajednice – Čačak i Kraljevo, sa kreatorima politika – predstavnicima LS i LSZ;R3 Iniciran širi dijalog poslodavaca i institucija obrazovanja o usklađivanju ishoda obrazovanja i potreba IKT biznis zajednice – Održana 1 regionalna konferencija sa najmanje 60 učesnika, predstavnika poslodavaca, obrazovanja, mladih i ostalih relevantnih aktera iz Centralne Srbije i sa nacionalnog nivoa; U širem dijalogu definisane preporuke i zaključci i upućeni svim učesnicima.

Lokacija: Kragujevac, Kraljevo i Čačak

Nosioc, partneri: Razvojni biznis centar, IKT Klaster Centralne Srbije, 4 IT doo i Emisia Consulting doo

Trajanje: 15/06/2016 – 31/03/2017

Naziv projekta: “Lokalna partnerstva za zapošljavanje mladih II“

Donator: Grad Kragujevac

Ciljevi:  

Specifični cilj: Povećati zapošljivost i zapošljavanje nezaposlenih mladih, srednjeg stepena stručne spreme (u daljem tekstu SSS), metalo-prerađivačkih profila u Kragujevcu, primenom modela zapošljivosti i zapošljavanja mladih, zasnovanog na prevazilaženju jaza između postojećih kompetencija ciljne grupe i potreba poslodavaca.vise

Rezultati:

Rezultat 1: Unapređene stručne kompentencije mladih III i IV stepena stručne spreme, metaloprerađivačke struke u skladu sa potrebama privrede u KragujevcuOvaj model podrazumeva sledeće korake:

1. osvežavanje i unapređenje stručnih znanja mladih, nezaposlenih i njihovih mekih veština, kroz program obuka za unapređenje stručnih znanja i mekih veština,

2. unapređenje praktičnih znanja i iskustava, kroz program radne prakse u kompaniji. Program obuke za kandidate biće pripremljen uz konsultacije sa predstavnicima tri kompanije: Gorenje MDM, Milanović Inženjering i Unior Komponents. Model, na ovaj način omogućava da se premosti jaz između potreba privrede i aktulenih kompetencija ponude radne snage. Programom obuke biće obuhvaćeno 20 nezaposlenih – mladih metalo-prerađivačkih profila u Kragujevcu. Najmanje 16 će završiti obuku, a 14 najboljih sa obuke biće upućeno na praksu u preduzeća.

3. Posredovanje u zapošljavanju – Po završenoj praksi, očekuje se da će najmanje 5 učesnika programa dobiti ponudu za posao ili biti povezano sa preduzećima u sektoru.

Lokacija: Kragujevac

Nosioc, partneri: Razvojni biznis centar, Unior Components, Gorenje MDM i Milanović Inženjering

Trajanje: 25.10.2016. – 28.02.2017.

Naziv projekta: “Prave veštine po meri poslodavca II“

Donator: SLA Solidar Suisse, kancelarija u Beogradu

Ciljevi:  

Opšti cilj: Unaprediti konkurentnost i zapošljivost učenika srednjih stručnih škola kroz premošćavanje jaza između veština dobijenih kroz sistem srednjeg obrazovanja, tehničke struke i potreba tržišta rada.

Specifični cilj: vise

Institucionalizovati dijalog između srednjih stručnih škola i privrede u Kragujevcu, u tri relevantna sektora za grad: metalo-prerađivački, drvna industrija i IKT sektor, kroz uspostavljanje lokalnih sektorskih radnih grupa, a sa ciljem unapređenja kvaliteta praktičnog učenja, u skladu sa potrebama privrede.

Rezultati:

 • Osnovane lokalne sektorske radne grupe u tri izabrana sektora

U tri izabrana sektora privrede: metalo-prerađivački, IKT i drvna industrija, mapirane su zainteresovane kompanije za saradnju i formirane sektorske radne grupe. Ukupno je uključeno 14 kompanija. Po sektorima su potpisani Sporazumi o saradnji na unapređenju kompetencija mladih u izabranim sektorima privrede.

 • Pilotiran program letnje prakse za učenike srednjih tehničkih škola uključenih u projekat

Program letnje prakse pilotiran je u 3 sektora privrede, tokom letnjeg raspusta školske 2015/2016. 38 učenika tri partnerske škole boravilo je na praksi u jednom od partnerskih preduzeća, gde su imali prilike da steknu praktična znanja u realnom poslovnom okruženju. Nakon završetka programa, primljeno je upustvo za sprovođenje letnje prakse, koje je dostupno za preuzimanje na našem sajtu.

Lokacija: Kragujevac, Serbia

Nosioc, partneri: Razvojni biznis centar, Politehnička škola Kragujevac, Prva tehnička škola i Druga tehnička škola

Trajanje: 04/2016 – 12/2016

Naziv projekta: „Lokalna partnerstva za zapošljavanje mladih“

Donator: Švajcarska agencija za razvoj I saradnju – SDC u okviru Programa – Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih Tima za socijalno uključivanje I smanjenje siromaštva Vlade R. Srbije

Ciljevi:

Opšti cilj: Doprineti rešavanju problema visoke nezaposlenosti mladih u Kragujevcu, kroz razvoj inovativnih pristupa ovom problem I partnerstva između civilnog, javnog I privatnog sektora.

Specifični cilj: Povećati zapošljivost I zapošljavanje nezaposlenih mladih žena I muškaraca, srednjeg stepena stručne spreme, metalo – prerađivačkih profila, u Kragujevcu, proverom, unapređenjem I pripremom za dalje širenje inovativnog modela zapošljavanja I zapošljivosti mladih, zasnovanog na prevazilaženju jaza između postojećih kompetencija ciljne grupe I potreba poslodavaca.vise

Rezultati:

 • Inovativni model zapošljavanja i zapošljivosti mladih proveren i unapređen u metalo – prerađivačkom sektoru u Kragujevcu
 • Inovativni model zapošljavanja i zapošljivosti evaluiran, u celosti razrađen i spreman za dalju primenu i širenje

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac, Politehnička škola Kragujevac, Milanović inženjering, Unior Komponents, Gorenje mdm

Lokacija: Kragujevac

Trajanje: 02/2016 – 06/2016

Naziv projekta: “Podrška zapošljavanju mladih u drvnoj industriji“

Donator: SLA Solidar Suisse, kancelarija u Beogradu

Ciljevi:  

Opšti cilj: Povećati zapošljivost i stvoriti prilike za zapošljavanje mladih u drvnoj industriji u Kragujevcu.

Specifični cilj: Unaprediti kompetencije mladih, drvo-prerađivačkih profila, u skladu sa potrebama partnerskih kompanija, kroz program stručne obuke i prakse za mlade nezaposlene u kompanijama.vise

Rezultati:

 • Realizovan program stručne-tehničke obuke za mlade

Kreiran je program stručne-tehničke obuke, od strane Druge tehničke škole. Sproveden je javni poziv za mlade, zainteresovane za učešće u programu. Izabrano je 13 mladih, od kojih je njih 10 završilo obuku i polagalo završni test.

 • Realizovana stručna praksa u kompanijama

Najboljih 6 kandidata sa obuke upućeno je na 6-onedeljnu radnu praksu u partnerske kompanije. Svi su završili radnu praksu, a od njih šest 1 kandidatkinja se i zaposlila u kompaniji u kojoj je bila na praksi. Kandidate su tokom prakse vodili mentori, koji su prethodno prošli obuku za mentore u okviru projekta.

Lokacija: Kragujevac, Serbia

Nosioc, partneri: Razvojni biznis centar, Druga tehnička škola i kompanije: Blažeks, Tara i Jelofina.

Trajanje: 09/2016 – 12/2016

Naziv projekta: “Učešće omladinskog civilnog sektora u kreiranju politika za zapošljavanje mladih“ faza IV

Donator: SLA Solidar Suisse, kancelarija u Beogradu

Ciljevi:

Opšti cilj: Doprineti većoj delotvornosti lokalnih politika zapošljavanja mladih u Čačku, Vrnjačkoj Banji i Gornjem Milanovcu.

Specifični cilj: Unaprediti prilagođenost lokalnih politika zapošljavanja trenutnim potrebama tržišta rada, kroz: veće učešće mladih u konsultativnom procesu, unapređenje lokalnih kapaciteta za monitoring i evaluaciju LAPZ, i pilotiranje nove mere za podsticanje zapošljavanja mladih, zasnovane na mapiranim potrebama privrede u Čačku, Gornjem Milanovcu i Vrnjačkoj Banji.vise

Rezultati:

 • Povećana informisanost i učešće mladih u konsultativnom procesu u razvoju lokalnih politika zapošljavanja.
 • Unapređeni lokalni kapaciteti za monitoring i evaluaciju LAPZ.
 • Razvijena i pilotirana nova mera za podsticanje zapošljavanja mladih, zasnovana na mapiranim potrebama privrede u Čačku, Gornjem Milanovcu i Vrnjačkoj Banji.

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac, Nacionana služba za zapošljavanje Čačak, Mašinsko saobraćajna škola Čačak, grad Čačak, partnerske kompanije u Čačku: Unipromet, Progress Inženjerig, 9. Septembar, Plazmateh I Mikron.

Lokacija: Čačak, Gornji Milanovac I Vrnjačka Banja

Trajanje: 04/2016 – 30/2016

Naziv projekta: “Korak po korak“

Donator: Erste Stiftung

Ciljevi:  
Program Erste Banke “Korak po korak” kreiran je sa ciljem ekonomskog i socijalnog osnaživanja startap firmi i socijalnih preduzeća kroz različite pakete edukativne, finansijske i mentorske podrške. Namenjen je startap firmama koji imaju istoriju poslovanja manju od 24 meseca, socijalnim preduzećima bez obzira na dužinu poslovanja i biznis idejama koje još uvek nisu pokrenute ali imaju održivu poslovnu ideju i tržišni potencijal.vise

Program nudi pomoć u izradi biznis plana, kombinaciju onlajn i oflajn edukacije, finansiranje vaše poslovne ideje i projekta, mentorsku podršku i umrežavanje sa drugim firmama.

Rezultati:

 • pomoć u izradi biznis plana,
 • kombinaciju onlajn i oflajn edukacije,
 • finansiranje vaše poslovne ideje i projekta,
 • mentorsku podršku i umrežavanje sa drugim firmama.

Lokacija: Srbija

Nosioc, partneri: Erste Bank, Business Inovation programs, Razvojni biznis centar, Eneka, SMART kolektiv

Trajanje: 06/2016 – 12/2016

Naziv projekta: “Podrška poplavljenoj privredi u Srbiji pogođena poplavama u maju i septembru 2014. god., u Obrenovcu“

Donator: Delegacija evropske unije u Republici Srbiji

Cilj:Poboljšanje ekonomskih i tehničkih kapaciteta, malim i srednjim preduzećima koja su pogođena poplavama 2014. godine, u obrenovcu i paraćinu, korooz mentorstvo i stručne obuke.vise

Rezultati:

 • Pružena poslovna mentorska podrška malim i srednjim preduzećima pogođenim poplavama u maju 2014. godine, u Obrenovcu i Paraćinu
 • Pruženo tehničko – stručna mentorska podrška malim i srednjim preduzećima na osnovu snimanja stanja poslovnog mentorstva

Lokacija: Obrenovac, Paraćin

Nosilac, partneri: Danski savet za Izbeglice, Eneka, Razvojni biznis centar Kragujevac

Trajanje: 08/2016 – 11/2016

Naziv projekta: “Konsultantska I mentorska podrška preduzećima sa najboljim praksama za zapošljavanje Roma“

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost I saradnju – OEBS

Cilj: Unapređenje konkuretnosti I održivosti romskih preduzeća sa najboljim praksama, kao I promocije I olakšavanja daljeg zapošljavanja Roma.vise

Rezultati:

 • Podržano 18 romskih preduzeća konsaltingom i mentoringom, u cilju povećanje njihove konkurentnosti i obezbeđenja održivosti
 • Promovisan program o mogućnostima zapošljavanja roma u Srbiji

Lokacija: Republika Srbija

Nosilac, partneri: Business Innovation programs, Razvojni biznis centar Kragujevac I GM konsalting

Trajanje: 01/2016 – 06/2016

Naziv projekta: „Novi poslovi za mlade u IKT sektoru“

Nocilac: Razvojni biznis centar Kragujevac

Partneri: IKT Klaster Centralne Srbije

Finansijska podrška: Ministarstvo omladine i sporta Vlade Republike Srbije

Opšti cilj projekta:Doprineti unapređenju zapošljivosti i zaposlenosti mladih na teritoriji Grada Kragujevca

Specifični cilj/evi projekta:Generisati novo zapošljavanje mladih u IKT sektoru kroz unapređenje znanja i veština u skladu sa iskazanim potrebama poslodavaca-članova IKT klastera Centralne Srbijevise

Rezultati:

 • Unapređeni profesionalni kapaciteti mladih za zapošljavanje i samozapošljavanje u IKT sektoru
 • Sproveden program zapošljavanja mladih IKT stručnjaka u kompanijama – članicama Klastera
 • Pokrenuta inicijativa za sufinansiranje programa u okviru mera lokalne politike zapošljavanja u Kragujevcu

Lokacija: Kragujevac

Trajanje: 08/2015 – 02/2016

Naziv projekta: “Snaga lokalnih inicijativa za nove poslove”

Donator:  Švajcarska agencija za razvoj i saradnju – SDC u okviru Programa  lokalnih inicijativa Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade R. Srbije

Ciljevi:

Opšti cilj projekta: Doprineti smanjenju siromaštva i podsticanju socijalne uključenosti osetljivih društvenih grupa građana u Kniću, kroz unapređenje kapaciteta i saradnje relevantnih lokalnih aktera za kreiranje, implementaciju, monitoring i evaluaciju delotvornih lokalnih politika zapošljavanja teško zapošljivih kategorija stanovništva, a u skladu sa preporukama Drugog nacionalnog izveštaja o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva.vise

Specifični ciljevi projekta:

SC1 Podignut nivo informisanosti: a) lokalnih aktera iz javnog, privatnog I civilnog sektora o nacionalnim prioritetima u oblasti socijalnog uključivanja I smanjenja siromaštva, kao I njihovim ulogama u procesu realizacije, I b) građana o relevantnim lokalnim politikama, merama podrške zapošljavanju teško zapošljivih kategorija stanovništva, pravima I raspoloživim uslugama.

SC2 Razvijen lokalni pravni okvir za uspostavljanje I implementaciju programa podrške razvoju preduzetništva, kako bi se stvorili uslovi za kreiranje novih radnih mesta, a time I zapošljavanje/samozapošljavanje teško upošljivih kategorija stanovništva, kroz definisanje I usvajanje Odluke I Pravilnika za uspostavljanje lokalnog programa podrške preduzetništvu.

SC3 Unapređen proces planiranja lokalnih politika I mera podrške zapošljavanja teško zapošljivih kategorija stanovništva, kroz razvoj liste prioritetnih mera I predloga projekata od značaja za podršku njihovom zapošljavanju u širem konsultativnom procesu.

SC4 Ojačani kapaciteti opštine Knić za privlačenje EU fondova, kroz razvoj najmanje 2 projektna predloga za podršku unapređenju zapošljivosti teže zapošljivih kategorija stanovništva.

SC5 Obezbeđena razmena iskustava I transfer dobrih praksi između lokalnih zajednica u Šumadijskom okrugu u oblasti kreiranja I implementacije lokalnih politika zapošljavanja teško upošljivih kategorija stanovništva.

Lokacija: Opština Knić i šumadijski okrug

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac, Opština Knić

Trajanje: 07/2015 – 07/2016

Naziv projekta: ‘’Učešće omladinskog civilnog sektora u kreiranju lokalnih politika zapošljavanja mladih’’

Lokacija: Čačak, Kraljevo, Gornji Milanovac

Donator: SLA Solidar Suisse, kancelarija u Beogradu

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac (bivši SPARK BSC), NVO Suadeo Čačak

Trajanje: 03/2015-11/2015

Ciljevi:

Opšti cilj projekta: Doprineti većoj delotvornosti lokalnih politika zapošljavanja mladih u Čačku, Kraljevu i Gornjem Milanovcu.Specifični cilj projekta: Unaprediti proces izrade LAPZ-ova, kroz uključivanje mladih u donošenje odluka, obezbeđenje šireg konsultativnog procesa u fazi izrade i kreiranje lokalnih politika zapošljavanja mladih zasnovanih na podacima dobijenim kroz monitoring primene LAPZ-ova i ocenu efekata dosadašnjih mera.vise

Rezultati:

 • Uspostavljen mehanizam izbora predstavnika mladih u LSZ i obezbeđena veća participacija mladih u kreiranju lokalnih politika zapošljavanja mladih
 • Uspostavljena obaveznost konsultativnog procesa i šireg dijaloga u procesu izrade LAPZ-ova
 • Uspostavljena obaveznost monitoringa primene LAPZ-ova i ocene efekata primenjenih mera
 • Usaglašena jedna mera specifično namenjena podršci zapošljavanja mladih, koja će biti predviđena LAPZ-om za 2016

Naziv projekta: ‘’Socijalno partnerstvo civilnog i javnog sektorah’’

Donator:  Kancelarija Evropske unije na Kosovu

Ciljevi: Opšti cilj projekta: Doprineti društveno-ekonomskom razvoju Severnog Kosova i na unapređenje socijalnih i ekonomskih prava zaposlenih i poslodavaca, usklađenih sa EU standardima i pravnim tekovinama.

Specifični cilj projekta: Stvoriti uslove za aktivno učešće relevantih socijalnih partnera sa teritorije Severnog Kosova u socijalnom dijalogu i procesima odlučivanja na nacionalnom nivou.vise

Rezultati:

 • Unapređeni kapaciteti relevantnih socijalnih partnera za socijalni dijalog
 • Osnovana mreža socialnog partnerstva Severnog Kosova
 • Podignuta svest relevantnih zainteresovanih strana o važnosti socijalnog dijaloga za društveno- ekonomski razvoj i o najboljoj EU praksi u regionu

Lokacija: Kosovo

Nosilac, partneri: Centar Poslodavačkih Inicijativa Mitrovica ,Razvojni biznis centar Kragujevac

Trajanje: 01/2015 – 07/2016

Naziv projekta: “Podrška sanaciji štete na domovima poplavljenih domaćinstava u Svilajncu”

Donator:  Ambasada Kraljevine Norveške, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Opština Svijlajnac

Ciljevi:

Opšti cilj projekta: Doprineti normalizaciji  I boljim uslovima života socijalno najugroženijim porodica oštećenih poplavama u Svilajncu

Specifični cilj projekta: Poboljšati uslove stanovanja socijalno ugroženih porodica u Svilajncu, oštećenih majskim poplavama, kroz obezbeđenje stambenih paketa pomoći u vidu građevinskih materijala i/ili pokućstva (nameštaja, bele tehnike).vise

Rezultati:

 • 40 socijalno najugroženijh domaćinstava, pogođenih poplavom dobilo je pomoć u građevinskom materijalu, osnovnom pokućstvu I nameštaju, kako bi sanirali nastalu štetu I normalizovali život.

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac, Opština Svilajnac

Lokacija: Svilajnac

Trajanje: 10/2014 – 03/2015

Naziv projekta: “Učešće omladinskog civilnog  sektora u kreiranju politika za zapošljavanje mladih” faza II

Donator: SLA Solidar Suisse, kancelarija u Beogradu

Ciljevi:Opšti cilj projekta: Unaprediti proces kreiranja lokalnih politika zapošljavanja mladih u Čačku, Kraljevu i Gornjem Milanovcu.

Specifični cilj projekta: Unaprediti process kreiranja lokalnih politika zapošljavanja mladihu Čačku, Gornjrm Milanovcu I Kraljevu, identifikovanjem postojećih delotvornih mera za unapređenje zapošljivosti mladih, ali I novih, inovativnih mera, a kroz podsticanje I omogućavanje šireg dijaloga mladih, civilnog I biznis sektora sa lokalnim savetima za zapošljavanje.vise

Rezultati:

1) Sprovedeno Istraživanje na 3 projektne lokacije čiji je cilj bio da se izvrši analiza efekata primene dosadašnjih mera za zapošljavanje mladih, koje su bile sadržane u LAP –u za 2012. godinu, u sve tri projektne teritorije. Došlo se do korisnih informacija koje mogu posližiti kao smernice za dalje kreiranje strategija za zapošljavanje mladih, na lokalnom nivou.

2) Na održane 3 konsultativne radionice, na 3 projektne lokacije, došlo se do predloga novih, inovativnih mera koje za cilj imaju i njihovo usvajanje i razmatrane prilikom donošenja novih LAP-ova za zapošljavanje mladih.

3) Razvijen dokument – Predlog praktičnih politika zapošljavanja mladih u Čačku, Kraljevu i Gornjem Milanovcu, sa ciljem ostarivanja uticaja na unapređenje procesa donošenja lokalnih politika zapošaljavanja na datim lokacijama. Kroz dokument se došlo do preporuka koje se odnose na unapređenje procesa donošenja LAP-ova, kroz uključivanje mladih, OCD i biznis sektora, uključivanje mera koje su specifično usmerene na zapošljavanje mladih, kao i na sistematsko merenje efekata primenjivanih mera.

Lokacija:Čačak, Kraljevo, Gornji Milanovac

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac, NVO Suadeo Čačak

Trajanje: 05/2014 – 11/2014

Naziv projekta: “Konsultantska podrška u okviru programa TARI – Tehnička pomoć inkluziji Roma“

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost I saradnju – OEBS

Ciljevi:

Opšti cilj: Doprineti socijalnoj inkluziji Roma u Srbiji

Specifični cilj: Podržati zapošljavanje Roma u Srbiji

Rezultati:

 • 50 preduzeća podržano u okviru programa – prijavilo se za podršku, prisustvovalo obuci za biznis plan i dobilo ocenu od procenitelja na terenu
 • 25 poslovnih inicijativa podržano bespovratnim sredstvima za dalji razvoj poslovanja
 • 50 Roma zaposlenovise

Lokacija: Republika Srbija

Nosilac, partneri: Business Innovation programs, Razvojni biznis centar Kragujevac I GM konsalting

Trajanje: 05/2014 – 09/2014

Naziv projekta: ‘’Podsticanje ruralnog turizma za održivi lokalni ekonomski razvoj’’

Lokacija: Kragujevac, Knić, Rača, Topola, Rekovac

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac (bivši SPARK BSC), Gradska Turistička Organizacija Kragujevac i Grad Kragujevac

Trajanje: 2013 – 2014

Ciljevi:

Opšti cilj – Doprineti održivom lokalnom ekonomskom razvoju seoskih sredina u okolini Kragujevca i šumadijskom okruguSpecifični cilj – Razviti ruralni turizam kao oblik preduzetništva i malog porodičnog biznisa u okolini Kragujevca i šumadijskom okruguvise

Rezultati

 • Razvijena strategija turizma za Kragujevac i okolinu
 • Podignuti kapaciteti i konkurentnost postojećih i potencijalnih seoskih domaćina za bavljenje seoskim turzimom, kroz program od 5 treninga poslovnih veština za 15 domaćina, oebzbeđivanje finansijskih podsticaja za najboljih 5 biznis planova i široku promociju domaćina
 • Podignuta svest, znanje i motivacija građana u seoskim sredinama za bavljenje seoskim turizimom, kroz 2 motivaciona seminara za 40 polaznika
 • Razvijena i široko promovisana jedinstvena turistička ponuda Šumadije, kroz pripremu i štampanje brošure o turističkoj ponudi Šumadije, koja će biti široko distribuirana na sajmovima i drugim manifestacijama.

Lokacija: Kragujevac, Knić, Rača, Topola, Rekovac

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac (bivši SPARK BSC), Gradska Turistička Organizacija Kragujevac i Grad Kragujevac

Naziv projekta: ‘’Učešće omladinskog civilnog sektora u kreiranju lokalnih politika zapošljavanja mladih’’

Lokacija: Čačak, Kraljevo, Gornji Milanovac

Donator: SLA Solidar Suisse, kancelarija u Beogradu

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac (bivši SPARK BSC), NVO Suadeo Čačak

Trajanje: 07/2013-11/2013

Ciljevi

Opšti cilj projekta: Doprineti rešavanju problema nezaposlenosti mladih u Srbiji, kroz razvoj funkcionalnih i održivih politika zapošljavanja mladihSpecifični cilj projekta: Povećati stepen participacije organizacija civilnog društva i mladih u kreiranju politika zapošljavanja mladih, u opštinama Čačak, Kraljevo i Gornji Milanovacvise

Rezultati:

 • Ojačani kapaciteti 15 OCD mladih iz Čačka, Kraljeva i Gornjeg Milanovca (članova klastera ’’Mladi na potezu’’) – za učešće u kreriranju politika zapošljavanja mladih, kroz program treninga
 • Razvijen i prezentovan javnosti izveštaj sa preporukama i predlozima za razvoj održvih i funkcionalnih politika zapošljavanja mladih na lokalnom nivou; sprovedena desk analiza i fokus grupe sa najznačajnijim lokalnim akterima u cilju pripreme izveštaja.
 • Kreirana strategija OCD klastera ’’Mladi na potezu’’ za zagovaranje predloga za razvoj održivih politika zapošljavanja mladih na lokalnom nivou i uključivanje sketora OCD u planiranje

Naziv projekta :„Moja veštine, moja šansa”

Lokacija: Kragujevac

Donator: Fond Ambasade Kravine Norveške

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac (bivši SPARK BSC), NVO Sunce

Trajanje: 2012 – 2013

Ciljevi

Opšti cilj: Doprineti socijalnoj inkluziji i aktivnom uključivanju mladih osoba sa invaliditetom u Kragujevcu u društveni i ekonomski život zajednice i ostvarivanje njihovog prava na rad.Specifični cilj: Povećati zapošljivost mladih osoba sa invaliditetom sa teritorije Grada Kragujevcavise

Rezultati        

 • Unapređeni profesionalni kapaciteti mladih osoba sa invaliditetom, zapošljavanje/samozapošljavanje-usvojene nove zanatkse veštine, poslovna znanja i veštine, kao i znanja i veštine traženja posla.
 • Ukupno 20 mladih osoba sa invaliditetom prošlo treninge za: kompijuterski vez, pedikir i manikir, kao i asistenta kuvara.
 • Ukupno 60 mladih osoba sa invaliditetom, kao i 12 osoba iz opšte populacije pohađalo treninge za poslovne, tehničke i preduzetničke veštine i to: 2 treninga iz Poslovne komunikacije, 2 treninga Osnove rada na računaru i 2 treninga Biznis za početnike.
 • Ukupno 20 mladih osoba sa invaliditetom i 4 iz opšte populacije pohađalo obuku Veštine traženja posla
 • Podignut nivo samopouzdanja mladih osoba sa invaliditetom za aktivno učešće u društvenom i ekonomskom životu zajednice i ostvarenje prava na rad.
 • Najmanje 15 mladih osoba sa invaliditerom učestvovalo u radionicama-grupe podrške, 10 radionica održano tokom trajanja projekta.
 • Sproveden proces simulacije zapošljavanja i poslovne prakse, za one koji su najbolje ocenjeni na osnovu CV-ija i poslovnih intervjua. 5 najbolje ocenjenih kandidata će biti ponuđeno stručnom praksom sa mogućnošću eventualnog zapošljavanja. 3 kandidata sa biznis idejama i preduzetnim potencijalom će biti ponuđeni finansijskom podrškom za realizaciju ideja.

Naziv projekta: ’’Žene u agrobiznisu“

Lokacija: Novi Sad, Niš

Donator: USAID Agrobiznis program

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac (bivši SPARK BSC), NVO Sunce

Trajanje: 03/2012-06/2012

Ciljevi

Opšti cilj:  Doprineti unapređenju položaja žena u ruralnim krajevime na teritoriji grada Niša i Novog Sada kroz poboljšanje njihovih znanja u oblasti preduzetništva, osnivanja i vođenja agrobiznisa i ohrabrivanje žena za aktivno učešće na agrobiznis tržištu.Specifični cilj: Pružiti neophodnu podršku ženama iz ruralnih delova Novog Sada i Niša u pripremi biznis planova, osnivanju novih i proširivanju postojećuh kompanija u agrobiznis sektoru.vise

Rezultati

 • 45 žena iz ruralnih krajeva Niša i Novog Sada su prošle petodnevni program obuke za žene u agrobiznisu
 • 45 žena iz ruralnih krajeva je razvilo biznis planove za programe finansijke podrške

Naziv projekta: “Omladinsko preduzetništvo, civilno-javno partnerstvo”

Lokacija: Centralna Srbija

Donator: Evropska unija, Civil Society Support Program

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac (bivši SPARK BSC), Grag Kragujevac, NVO Sunce Kragujevac, SPARK, Holandija

Trajanje: 2011 – 2012

Ciljevi

Ukupni ciljevi:

 • Doprineti razvoju organizacija civilnog društva u Srbiji i njihovom učešću u društveno-ekonomskom razvoju i procesu integracije u EU.
 • Razviti omladinsko preduzetništvo kao instrument zapošljavanja mladih i održivog društveno-ekonomskog razvoja.

Specifični cilj: Stvoriti efikasan institucijalni mehanizam saradnje i partnerstva između organizacija civilnog društva, lokalnih vlasti i ostalih relevantnih interesnih grupa za razvoj i promociju omladinskog preduzetništva u regionu Šumadije i Pomoravlja.vise

Rezultati        

 • Unapređeni kapaciteti organizacija civilnog društva i neformalnih grupa mladih za promociju omladinskog preduzetništva u regionu Šumadije i Pomoravlja; Set od 5 treninga je uspešno završilo 17 organizacija civilnog društva iz regiona Šumadije i Pomoravlja, koje su stekle set osnovnih znanja i veština potrebnih za promociju omladinskog preduzetništva i preduzetničke kulture među mladima u svojim sredinama. Obučeno je 17 vršnjačkih edukatora za omladinsko preduzetništvo, koji će nastaviti u svojim sredinama i među svojim vršnjacima da promovišu preduzetništvo, kao legitiman karijerni izbor za mlade ljude. U okviru projekta je realizovana trodnevna studijska poseta Holandiji u cilju prenosa znanja i dobre prakse organizacija iz Evropske unije u razvoju i promociji omladinskog preduzetništva.
 • Razvijen i usvojen akcioni plan za omladinsko preduzetništvo u Kragujevcu; Jedan od najvažnijih rezultata našeg projekta jeste uspostavljanje održivih mehanizama saradnje civilnog i javnog sektora u lokalnoj zajednici i izrada Lokalnog plana akcije za omladinsko preduzetništvo u Kragujevcu za period 2012 – 2015. godina.
 • Podignut nivo znanja  o najboljim praksama iz EU u oblasti omladinskog preduzetništva, na projektnoj teritoriji. U okviru projekta je realizovana trodnevna studijska poseta Holandiji u cilju prenosa znanja i dobre prakse organizacija iz Evropske unije u razvoju i promociji omladinskog preduzetništva. Ukupno 16 učesnika projekta – predstavnika organizacija civilnog društva i Grada Kragujevca – posetilo je značajne institucije i organizacije u Amsterdamu i Utrehtu, koje se na različite načine bave razvojem i promocijom preduzetništva među mladima, i to: Vrije Universiteit – Amsterdam Center for Entrepreneurship, Hogeschool Amsterdam.

Naziv projekta:  “Podrška društvenoj i ekonomskoj intregraciji interno raseljenih i izbeglih lica”

Lokacija: Kragujevac

Donator: Evropska unija

Nosilac, partneri:  Grupa 484, Razvojni biznis centar Kragujevac

Trajanje: 2011

Ciljevi

Opšti cilj:  Podržati održiva rešenja za smeštaj I zapošljavanje izbeglih I raseljeih lica

Specifični ciljevi:

 • Podrška društvenoj integraciji izbeglih i raseljenih lica kroz razvoj rešenja stanovanja, samozapošljavanje i podršku ekonomskim aktivnostima
 • Podrška majugroženijim grupama interno raseljenih lica kroz razvoj rešenja stanovanja, i unapređenje uslova života ekonomskim programima

vise

Rezultati        

 • 260 izbeglih i raseljenih lica uspešno prošlo zanatskse, IT i treninge poslovnih veština
 • 20 izbeglih i raseljenih lica dobilo grant za otpočinjanje sopsvenog posla