NASI PROJEKTI

Aktivnosti ekološkog upravljanja vinogradima u funkciji Strategija očuvanja krajolika

ECOVINEGOALS INTERREG V-B Adriatic-Ionian (ADRION) Programme 2014-2020

“Podrška agroekološkoj tranziciji u vinogradarstvu u Jadransko – Jonskoj regiji”

Razvojni biznis centar Kragujevac je partner na projektu ECOVINEGOALS (Aktivnosti ekološkog upravljanja vinogradima u funkciji Strategija očuvanja krajolika) koji se finansira iz INTERREG V-B Jadransko – Jonski (ADRION) Program 2014-2020.

Vinogradarstvo predstavlja jedan od najvažnijih privrednih sektora ADRION regiona, koji ima veliki uticaj na teritorijalni kapital i regionalne resurse. ECOVINEGOALS promoviše održivost i fleksibilnost u industriji vina, podstičući tranziciju sa intenzivnog vinogradarstva ka agroekološkim sistemima upravljanja koji štite prirodna staništa i pejzaže i smanjuje unos hemijsih sredstava, potrošnju fosilnih goriva i štetne emisije. Projekat takođe ima za cilj da unapredi veštine zainteresovanih strana za participativno upravljanje, da ojača transnacionalnu saradnju i pruži posebne transnacionalne instrumente za promovisanje, podršku i upravljanje agroekološkom tranzicijom. Ove akcije će se zajedno baviti ekološkom ugroženošću, promovisati ekosistemske usluge, delovati u sprečavanju konflikata vezanih za svrhu korišćenja zemljišta, kao i ublažavanju klimatskih promena.vise

Sa ukupnim budžetom od 1 939 505,59 evra i učešćem od 1 648 579,75 evra iz ERDF i IPA fondova, kroz program Adrion, ovaj 30-mesečni projekat objedinjuje ekspertizu 10 partnerskih institucija iz 6 različitih zemalja. Projektne aktivnosti koordiniraju vodeći partner LAG Istočna Venecija, VEGAL Italija, sa drugim partnerima iz Italije: Autonomna pokrajina Trento, PAT, Slovenija: Poljoprivredno-šumarska komora – Institut za poljoprivredu i šumarstvo Nova Gorica i Istraživačka agencija Centar Akademije nauka i umetnosti, Hrvatska: Agencija za ruralni razvoj Istre doo, Pazin i Udruženje za promociju zapošljavanja / INFORMO, Srbija: Razvojni biznis centar Kragujevac, Crna Gora: Fondacija Biznis start-up centar Bar, i opština Bar, i Grčka: Mediteranski agronomski institut iz Hanije -Krit. Pored toga, dodatnih 9 organizacija koje se nalaze u Italiji, Grčkoj, Crnoj Gori i Belgiji delovaće kao pridruženi partneri.

Projekat će omogućiti da se razviju strategije, akcioni planovi, alati i kapaciteti za agro-ekološku tranziciju vinogradarskih oblasti ka održivim sistemima upravljanja sa niskim inputima i niskim emisijama.

Kao glavne ishode, projekat predvidja 3 transnacionalne strategije:

1. koja se fokusira na agro ekološke kultivacijske sisteme da podrži difuziju u ranjivim oblastima ADRION regije u kojima se uzgajaju vina,
2. usmerena na pomirenje vinogradarstva sa drugim konkurentima u korišćenju zemljišta i sa konzerviranjem staništa i prirodnog okruženja;
3. usmerena na primenu participativnog pristupa upravljanja procesima kako bi se unapredili kapaciteti zainteresovanih strana za pregovaranje i rešavanje konflikata u procesu zaštite životne sredine i staništa.

Očekivane promene postižu se kroz pilot inicijative i lokalne akcione planove.
Ovo garantuje razmenu tehničkih znanja, evaluaciju ekosistemskih usluga i particpativni kapacitet donosilaca odluka.

Transnacionalna i interdisciplinarna dimenzija partnerstva omogućava da se postignu dugoročni rezultati kao što je uspostavljanje nove inovativne transnacionalne mreže AVINE u ADRION regiji, kao i učešće u već postojećim EU mrežama.

Konačno projekat doprinosi tekućoj implementaciji EU i nacionalnih EU politika kao što su EUSAIR, Zajednička politika hrane i Strategija Bioekonomije, kao i prioriteti definisani Radnim dokumentom Evropske komisije Food 2030. Projekat je takođe u skladu sa Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014 – 2024, čiji je jedan od pet stratešekih ciljeva upravo ’’Održivo upravljanje resursima i zaštita životne sredine’’. Operativni ciljevi strategije, kojima projekat EcoVineGoals doprinosi su: ’’Veća primena poljoprivrednih praksi povoljnih po životnu sredinu’’ i ’’Očuvanje pejzaža, poljoprivrednih područja visoke prirodne vrednosti i njihovih resursa’’.

EVOVINEGOALS – Facebook

OSNOVNE INFORMACIJE:

PROGRAM: INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION

Akronim projekta ECOVINEGOALS

Broj projekta: 866

Programski prioritet: 2

Početak – Završetak projekta : 2020-03-01 – 2022-08-31

Ukupan budžet:               EUR 1 939 505.59

ERDF: 1 399 759.25;  IPA: 248 820.5

Vodeći partner: LAG Istočna Venecija, VEGAL, Italy

 

Projekat StartUp 2 EYE Evropski program razmene preduzetnika ’’Erasmus za mlade preduzetnike’’

Donator: Evropska komisija

Erasmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs) je program razmene preduzetnika, koji pruža priliku novim ili potencijalnim preduzetnicima priliku da uče od iskusnih preduzetnika o vođenju biznisa. Iniciran je 2009. godine od strane EU i sprovodi se na teritoriji zemalja učesnica programa (28 zemalja EU, Makedonija, Island, Crna Gora, Moldavije, Srbija, Bosna i Hercegovina, Turska, Ukrajna i Albanija).

Razmena iskustva i učenje dešava se tokom boravka novog/potencijalnog preduzetnika (u daljem tekstu gost) kod domaćina, iskusnog preduzetnika (u daljem tekstu domaćin), koji mu pomaže da stekne i razvije veštine potrebne za vođenje malog biznisa. Domaćin dobija priliku da uspostavi kontakte sa novim tržištima i novim partnerima, istražuje nova tržišta i dobija nove, sveže perspektive o svom biznisu od gosta, novog/potencijalnog preduzetnika. Dužina razmene i boravka gosta preduzetnika kod domaćina preduzetnika traje od 1 do 6 meseci. Gost preduzetnik dobija stipendiju od Evropske Komisije koja mu/joj omogućava pokriće većeg dela troškova boravka u inostranstvu.vise

Lokacija: U ulozi domaćina preduzetnika mogu se prijavite sve kompanije iz Srbije, dok potencijalni mladi preduzetnici svoje preduzetničke veštine mogu razviti u jednoj od evropskih zemalja.

Nosilac projekta je „CESIE“, nevladina organizacija iz Palerma, iz Italije, a kao jedan od  partnera na projektu i kontakt organizacija za razmenu je Razvojni biznis centar Kragujevac.

Trajanje: 02/2018 – 31/2019

 

Naziv projekta: “E2E – Znanjem do posla“

Donator: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC

Ciljevi:  

Opšti cilj:

Pomoći mladima u Kragujevcu u procesu tranzicije od školovanja ka zaposlenju, kroz povećanje njihove zapošljivosti na društveno inkluzivan i održiv način.

Specifični cilj: vise

 • Razvoj tržišno orijentisanih poslovnih veština mladih
 • Razvoj javno-privatnih partnerstava za zapošljavanje i zapošljivost mladih

Planirane aktivnosti:

 • Stručne, tehničke obuke u skladu sa potrebama tržišta rada
 • Obuke na radnom mestu u skladu sa potrebama kompanija
 • Radne prakse
 • Karijerno vođenje i savetovanje
 • Saradnja sa pružaocima obuka, kompanijama i udruženjima za podršku ranjivim grupama mladih

Lokacija: Kragujevac, Srbija

Nosioc, partneri: nosilac projekta je IP Consult (deo Niras grupe), a partneri u Kragujevcu su: Razvojni biznis centar i Business Innovation Programs

Trajanje: 11/2016 – 12/2019

 

Naziv projekta: “Prave veštine po meri poslodavca“

Donator: Solidar Suiss

Opšti cilj:

Doprineti rastu zapošljavanja i unapređenju uslova za povećanje prihoda mladih u Centralnoj Srbiji, kroz povećanje njihove zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada.

Specifični cilj: Povećati zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada u Kragujevcu, Kraljevu i Čačku, kroz razvoj i primenu inovativnih programa i mera unapređenje kompetencija u skladu sa potrebama poslodavaca i stvaranje uslova za institucionalizaciju saradnje, obrazovanja i privrede.vise

Planirane aktivnosti:

 • Primena mere obuka-praksa-posao za mlade nezaposlene u Kraljevu,
 • Primena programa letnje prakse za postojeće partnerske škole u Kragujevcu  i Čačku, i jednu novu školu u Čačku
 • Dijalog škola i privrede – funkcionisanje postojećih sektorskih grupa u Kragujevcu i Čačku, i uspostavljanje nove sektorske grupe u Čačku
 • Uspostavljenje održivog institucionalnog okvira programa letnje prakse u srednjim stručnim školama

Lokacija: Kragujevac, Čačak, Kraljevo – Srbija

Nosioc, partneri: nosilac projekta je Razvojni biznis centar Kragujevac u partnerstvu sa srednjim stručnim školama iz Kragujevac, Kraljeva I Čačka.

Trajanje: 03/2018 – 11/2018

 

Naziv projekta: “Prave veštine po meri poslodavca“

Donator: Solidar Suisse

Opšti cilj:

Doprineti rastu zapošljavanja i unapređenju uslova za povećanje prihoda mladih u Centralnoj Srbiji, kroz povećanje njihove zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada.

Specifični cilj: vise

Povećati zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada u Kragujevcu, Kraljevu I Čačku, kroz razvoj i primenu inovativnih programa i mera unapređenje kompetencija u skladu sa potrebama poslodavaca i stvaranje uslova za institucionalizaciju saradnje obrazovanja i privrede.

Planirane aktivnosti:

 • Primena inovativne mere obuka-praksa-posao za mlade nezaposlene u Kraljevu, u drvnoj industriji
 • Primena programa letnje prakse za postojeće partnerske škole u Kragujevcu i jednu novu školu u Čačku
 • Dijalog škola i privrede – funkcionisanje postojećih sektorskih grupa u Kragujevcu i uspostavljanje nove sektorske grupe u Čačku
 • Istraživanje potreba privrede u Kragujevcu, Kraljevu i Čačku

Lokacija: Kragujevac, Čačak, Kraljevo – Srbija

Nosioc, partneri: nosilac projekta je Razvojni biznis centar Kragujevac u partnerstvu sa srednjim stručnim školama iz Kragujevac, Kraljeva I Čačka.

Trajanje: 03/2017 – 11/2017

 

Naziv projekta: „Predinkubacioni program za poršku sudentskim biznis inicijativama“

Nosilac: Razvojni biznis centar Kragujevac

Partneri: IKT Klaster Centralne Srbije, Prirodno – matematički fakultet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu

Partner za transfer znanja: Švajcarski preduzetnički program

Finansijska podrška: Ministarstvo omladine i sporta Vlade Republike Srbije

Projekat se bavi uspostavljanjem i testiranjem modela podrške razvoju studentskih biznis inicijativa u Kragujevcu (predinkubacioni program podrške), koji se zasniva na uspostavljanju zaokruženog sistema podsticanja i ohrabrivanja studenata za bavljenje preduzetništvom. Predloženi model sastoji se od sledećih koraka:vise

Korak 1: Program motivacije studenata, povećanja informisanosti i regrutacije,

Organizovana 4 start-ap motivaciona događaja, sa ukupno 200 studenata, Sprovedena promotivna kampanja, fejsbuk kampanja, Organizovana poseta za zainteresovanih studenata Biznis inkubatoru, Tehnološkog fakulteta u Beogradu i Tehnološkom parku Zvezdara, kao i IKT Hab-u.

Korak 2: Jačanje preduzetničkih kompetencija, kroz program obuke i mentorskog vođstva,

Razvijen i sproveden program podrške razvoju studentskih biznis inicijativa, koji se sastojao od 5 trening modula, Sproveden program mentorske podrške za razvoj biznis ideja.

Korak 3: Podrška najboljim studentskim biznis inicijativama, namenjena daljem razvoju i komercijalizaciji ideje.

Dodeljeni vaučeri za tri najbolje biznis studentske biznis inicijative,  povezivanje sa IKT habom u Beogradu, radi mogućnosti dobijanja dalje tehničke i finansijske podrške.

Trajanje: 07/2017 – 01/2018

 

Naziv projekta: „Lokalna mreža za karijerno vođenje i savetovanje u Kragujevcu“, u okviru acionalnog programa „Znanjem do posla“

Partnerska realizacija: Razvojni biznis centar Kragujevac i Business Innovation Programs.

Donator: Švajcarske agencije za razvoj i saradnju SDC

Koordinator nacionalnog projekta: NIRAS IP – Consult GmBH

Period realizacije projekta: april 2017 – oktobar 2017

Lokacija: Kragujevac

Cilj projekta je uspostavljanje delotvornog i uniformisanog sistema karijernog informisanja i savetovanja mladih u tranziciji od škole do posla, u Kragujevcu.

Očekivani rezultati projekta:

 1. Uspostavljena lokalna mreža za karijerno vođenje i savetovanje u Kragujevcu
 2. Uspostavljen sistem za kontinuirano prikupljanje, obradu i distribuciju informacija o tržištu rada, poslodavcima, sektorima privrede, profesijama, raspoloživim obukama.

 

Naziv projekta: IKT Klaster akademija 2017

Nosilac: Poslovno udruženje „IKT Klaster Centralne Srbije“ Kragujevac

Donator: Nemačka agencija za međunarodnu saradnju – GIZ i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju – SDC

Partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac i Business Innovation Programs – Forum za radno uključivanje mladih, Emisia Consulting i Quantox tehnology

Opšti cilj projekta: Doprineti boljem kvalitetu života i ekonomskoj nezavisnosti mladih u Krgujevcu i okolnim opštinama, kroz povećanje njihove zapošljivosti i prilika za zaposlenje na tržištu radne snage na tržištu.

Specifični cilj projekta: Povećati zapošljivost i zaposlenih mladih u Centralnoj Srbiji kroz razvoj specijalizovanih ICT kompetencija za Java i Javascript programiranje visoko traženih na tržištu rada kroz razvoj i implementaciju work – based programa učenja sa elementima dualnog obrazovanja.vise

Centralan aktivnost na projektu je razvoj kompentencija u skladu sa potrebama konkretnog radnog mesta za IT stručnjake, koja se sastoji od 5 meseci specijalizovanog IKT treninga za JavaScript i Java programske jezike  a nakon čega sledi 3 meseca radne prakse u kompanijama.

Očekivani rezultati projekta:

 1. Razvijen i promovisan program obuka, izvršena selekcja kandidata za IKT Klaster akademiju
 2. Sprovedene prakse i obuke kroz program obuke IKT Klaster akademije

Trajanje: 05/2017 – 05/2018

 

Naziv projekta: „Ekonomsko osnaživanje žena u jugoistočnoj Srbiji

Lokacija: Aleksinac, Ražanj, Boljevac i Knjaževac

Donator: Verska humanitarna organizacija Caritas Beogradske nadbiskupije

Podizvođač: Razvojni biznis centar Kragujevac

Realizovano 16 obuka iz oblasti ,,Od ideje do realizacije – Opšte poslovne veštine“ gde je obuke pohađalo više od 160 žena iz Aleksinca, Ražnja i Knjaževca.

Trajanje: 03/2017-07/2017

 

Naziv projekta: „Lokalna partnerstva za zapošljavanje mladih – Obrazovanje po meri privrede

Lokacija: Kragujevac

Donator: Švajcarska agencija za razvoj I saradnju – SDC u okviru Programa – Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih Tima za socijalno uključivanje I smanjenje siromaštva Vlade R. Srbije

Nosilac: Razvojni biznis centar Kragujevac

Partner: Politehnička škola u Kragujevcu

Opšti cilj: Doprineti povećanju zapošljivosti i zapošljavanja mladih u Srbiji kroz usklađivanje obrazovnih kurikuluma srednjih stručnih škola sa potrebama privrede.

Specifični cilj: Unaprediti obrazovne kurikulume profila: tehničar za kompjutersko konstruisanje  i tehničar za kompjutersko upravljanje na način da odgovaraju zahtevima poslodavaca u metalo-prerađivačkom sektoru.

Rezultati:

 1. Identifikovani zahtevi poslodavaca, kao i obim i sadržina odstupanja postojećih obrazovnih programa za izabrane profile u odnosu na identifikovane potrebe poslodavaca.
 2. Razvijen predlog za unapređenje postojećih kurikuluma za izabrane profile i upućen Ministarstvu prosvete

 

Naziv projekta: „Novi poslovi za mlade u IKT sektoru II

Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Opšti cilj: Doprineti unapređenju zapošljivosti i zaposlenosti mladih na teritoriji 3 grada Centralne Srbije: Kragujevac, Čačak i Kraljevo.

Specifični cilj: Generisati novo zapošljavanje mladih u IKT sektoru, daljim razvojem i širenjem inovativnog, lokalnog modela za povećanje usklađenosti njihovih kompetencija sa potrebama poslodavaca, zasnovanog na podsticanju multisektorskih partnerstava i dijaloga na lokalnom nivou.vise

Rezultati:

R1 Inovativni lokalni model podrške zapošljavanju mladih u IKT sektoru dalje razvijen, unapređen i proveren na široj teritoriji – Izabrano 25 mladih i uključeno u program onlajn obuka (osnovna obuka za HTML i CSS programiranje i napredne obuke za OOP i ANGULAR programiranje); Razvijen i uspostavljen program 3 onlajn obuke u IKT sektoru; 15 najboljih mladih sa obuka uključeno u program radnih praksi u IKT preduzećima u Kragujevcu, Kraljevu i Čačku; Realizovano najmanje 10 kontakata – posredovanja za posao sa poslodavcima (poslate radne biografije kompanijama).

R2 Pokrenuta inicijativa za institucionalizaciju modela kao mere lokalnih politika zapošljavanja u Čačku i Kraljevu – Održane 2 konsultativne radionice za formulisanje zagovaračke inicijative, sa poslodavcima i mladima iz programa u prvoj fazi projekta, ukupno 15 učesnika; Pripremljen set preporuka i tekst zagovaračke inicijative ka kreatorima politika; Održani sastanci u 2 lokalne zajednice – Čačak i Kraljevo, sa kreatorima politika – predstavnicima LS i LSZ;

R3 Iniciran širi dijalog poslodavaca i institucija obrazovanja o usklađivanju ishoda obrazovanja i potreba IKT biznis zajednice – Održana 1 regionalna konferencija sa najmanje 60 učesnika, predstavnika poslodavaca, obrazovanja, mladih i ostalih relevantnih aktera iz Centralne Srbije i sa nacionalnog nivoa; U širem dijalogu definisane preporuke i zaključci i upućeni svim učesnicima.

Lokacija: Kragujevac, Kraljevo i Čačak

Nosioc, partneri: Razvojni biznis centar, IKT Klaster Centralne Srbije, 4 IT doo i Emisia Consulting doo

Trajanje: 15/06/2016 – 31/03/2017

 

Naziv projekta: “Lokalna partnerstva za zapošljavanje mladih II“

Donator: Grad Kragujevac

Ciljevi:  

Specifični cilj: Povećati zapošljivost i zapošljavanje nezaposlenih mladih, srednjeg stepena stručne spreme (u daljem tekstu SSS), metalo-prerađivačkih profila u Kragujevcu, primenom modela zapošljivosti i zapošljavanja mladih, zasnovanog na prevazilaženju jaza između postojećih kompetencija ciljne grupe i potreba poslodavaca.vise

Rezultati:

Rezultat 1: Unapređene stručne kompentencije mladih III i IV stepena stručne spreme, metaloprerađivačke struke u skladu sa potrebama privrede u Kragujevcu

Ovaj model podrazumeva sledeće korake: 1. osvežavanje i unapređenje stručnih znanja mladih, nezaposlenih i njihovih mekih veština, kroz program obuka za unapređenje stručnih znanja i mekih veština, 2. unapređenje praktičnih znanja i iskustava, kroz program radne prakse u kompaniji. Program obuke za kandidate biće pripremljen uz konsultacije sa predstavnicima tri kompanije: Gorenje MDM, Milanović Inženjering i Unior Komponents. Model, na ovaj način omogućava da se premosti jaz između potreba privrede i aktulenih kompetencija ponude radne snage. Programom obuke biće obuhvaćeno 20 nezaposlenih – mladih metalo-prerađivačkih profila u Kragujevcu. Najmanje 16 će završiti obuku, a 14 najboljih sa obuke biće upućeno na praksu u preduzeća. 3. Posredovanje u zapošljavanju – Po završenoj praksi, očekuje se da će najmanje 5 učesnika programa dobiti ponudu za posao ili biti povezano sa preduzećima u sektoru.

Lokacija: Kragujevac

Nosioc, partneri: Razvojni biznis centar, Unior Components, Gorenje MDM i Milanović Inženjering

Trajanje: 25.10.2016. – 28.02.2017.

 

Naziv projekta: “Prave veštine po meri poslodavca II“

Donator: SLA Solidar Suisse, kancelarija u Beogradu

Ciljevi:  

Opšti cilj: Unaprediti konkurentnost i zapošljivost učenika srednjih stručnih škola kroz premošćavanje jaza između veština dobijenih kroz sistem srednjeg obrazovanja, tehničke struke i potreba tržišta rada.

Specifični cilj: vise

Institucionalizovati dijalog između srednjih stručnih škola i privrede u Kragujevcu, u tri relevantna sektora za grad: metalo-prerađivački, drvna industrija i IKT sektor, kroz uspostavljanje lokalnih sektorskih radnih grupa, a sa ciljem unapređenja kvaliteta praktičnog učenja, u skladu sa potrebama privrede.

Rezultati:

 • Osnovane lokalne sektorske radne grupe u tri izabrana sektora

U tri izabrana sektora privrede: metalo-prerađivački, IKT i drvna industrija, mapirane su zainteresovane kompanije za saradnju i formirane sektorske radne grupe. Ukupno je uključeno 14 kompanija. Po sektorima su potpisani Sporazumi o saradnji na unapređenju kompetencija mladih u izabranim sektorima privrede.

 • Pilotiran program letnje prakse za učenike srednjih tehničkih škola uključenih u projekat

Program letnje prakse pilotiran je u 3 sektora privrede, tokom letnjeg raspusta školske 2015/2016. 38 učenika tri partnerske škole boravilo je na praksi u jednom od partnerskih preduzeća, gde su imali prilike da steknu praktična znanja u realnom poslovnom okruženju. Nakon završetka programa, primljeno je upustvo za sprovođenje letnje prakse, koje je dostupno za preuzimanje na našem sajtu.

Lokacija: Kragujevac, Serbia

Nosioc, partneri: Razvojni biznis centar, Politehnička škola Kragujevac, Prva tehnička škola i Druga tehnička škola

Trajanje: 04/2016 – 12/2016

 

Naziv projekta: „Lokalna partnerstva za zapošljavanje mladih“

Donator: Švajcarska agencija za razvoj I saradnju – SDC u okviru Programa – Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih Tima za socijalno uključivanje I smanjenje siromaštva Vlade R. Srbije

Ciljevi:

Opšti cilj: Doprineti rešavanju problema visoke nezaposlenosti mladih u Kragujevcu, kroz razvoj inovativnih pristupa ovom problem I partnerstva između civilnog, javnog I privatnog sektora.

Specifični cilj: Povećati zapošljivost I zapošljavanje nezaposlenih mladih žena I muškaraca, srednjeg stepena stručne spreme, metalo – prerađivačkih profila, u Kragujevcu, proverom, unapređenjem I pripremom za dalje širenje inovativnog modela zapošljavanja I zapošljivosti mladih, zasnovanog na prevazilaženju jaza između postojećih kompetencija ciljne grupe I potreba poslodavaca.vise

Rezultati:

 • Inovativni model zapošljavanja i zapošljivosti mladih proveren i unapređen u metalo – prerađivačkom sektoru u Kragujevcu
 • Inovativni model zapošljavanja i zapošljivosti evaluiran, u celosti razrađen i spreman za dalju primenu i širenje

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac, Politehnička škola Kragujevac, Milanović inženjering, Unior Komponents, Gorenje mdm

Lokacija: Kragujevac

Trajanje: 02/2016 – 06/2016

 

Naziv projekta: “Podrška zapošljavanju mladih u drvnoj industriji“

Donator: SLA Solidar Suisse, kancelarija u Beogradu

Ciljevi:  

Opšti cilj: Povećati zapošljivost i stvoriti prilike za zapošljavanje mladih u drvnoj industriji u Kragujevcu.

Specifični cilj:

Unaprediti kompetencije mladih, drvo-prerađivačkih profila, u skladu sa potrebama partnerskih kompanija, kroz program stručne obuke i prakse za mlade nezaposlene u kompanijama.vise

Rezultati:

 • Realizovan program stručne-tehničke obuke za mlade

Kreiran je program stručne-tehničke obuke, od strane Druge tehničke škole. Sproveden je javni poziv za mlade, zainteresovane za učešće u programu. Izabrano je 13 mladih, od kojih je njih 10 završilo obuku i polagalo završni test.

 • Realizovana stručna praksa u kompanijama

Najboljih 6 kandidata sa obuke upućeno je na 6-onedeljnu radnu praksu u partnerske kompanije. Svi su završili radnu praksu, a od njih šest 1 kandidatkinja se i zaposlila u kompaniji u kojoj je bila na praksi. Kandidate su tokom prakse vodili mentori, koji su prethodno prošli obuku za mentore u okviru projekta.

Lokacija: Kragujevac, Serbia

Nosioc, partneri: Razvojni biznis centar, Druga tehnička škola i kompanije: Blažeks, Tara i Jelofina.

Trajanje: 09/2016 – 12/2016

 

Naziv projekta: “Učešće omladinskog civilnog sektora u kreiranju politika za zapošljavanje mladih“ faza IV

Donator: SLA Solidar Suisse, kancelarija u Beogradu

Ciljevi:

Opšti cilj: Doprineti većoj delotvornosti lokalnih politika zapošljavanja mladih u Čačku, Vrnjačkoj Banji i Gornjem Milanovcu.

Specifični cilj: Unaprediti prilagođenost lokalnih politika zapošljavanja trenutnim potrebama tržišta rada, kroz: veće učešće mladih u konsultativnom procesu, unapređenje lokalnih kapaciteta za monitoring i evaluaciju LAPZ, i pilotiranje nove mere za podsticanje zapošljavanja mladih, zasnovane na mapiranim potrebama privrede u Čačku, Gornjem Milanovcu i Vrnjačkoj Banji.vise

Rezultati:

 • Povećana informisanost i učešće mladih u konsultativnom procesu u razvoju lokalnih politika zapošljavanja.
 • Unapređeni lokalni kapaciteti za monitoring i evaluaciju LAPZ.
 • Razvijena i pilotirana nova mera za podsticanje zapošljavanja mladih, zasnovana na mapiranim potrebama privrede u Čačku, Gornjem Milanovcu i Vrnjačkoj Banji.

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac, Nacionana služba za zapošljavanje Čačak, Mašinsko saobraćajna škola Čačak, grad Čačak, partnerske kompanije u Čačku: Unipromet, Progress Inženjerig, 9. Septembar, Plazmateh I Mikron.

Lokacija: Čačak, Gornji Milanovac I Vrnjačka Banja

Trajanje: 04/2016 – 30/2016

 

Naziv projekta: “Korak po korak“

Donator: Erste Stiftung

Ciljevi:  
Program Erste Banke “Korak po korak” kreiran je sa ciljem ekonomskog i socijalnog osnaživanja startap firmi i socijalnih preduzeća kroz različite pakete edukativne, finansijske i mentorske podrške. Namenjen je startap firmama koji imaju istoriju poslovanja manju od 24 meseca, socijalnim preduzećima bez obzira na dužinu poslovanja i biznis idejama koje još uvek nisu pokrenute ali imaju održivu poslovnu ideju i tržišni potencijal.vise

Program nudi pomoć u izradi biznis plana, kombinaciju onlajn i oflajn edukacije, finansiranje vaše poslovne ideje i projekta, mentorsku podršku i umrežavanje sa drugim firmama.

Rezultati:

 1. pomoć u izradi biznis plana,
 2. kombinaciju onlajn i oflajn edukacije,
 3. finansiranje vaše poslovne ideje i projekta,
 4. mentorsku podršku i umrežavanje sa drugim firmama.

Lokacija: Srbija

Nosioc, partneri: Erste Bank, Business Inovation programs, Razvojni biznis centar, Eneka, SMART kolektiv

Trajanje: 06/2016 – 12/2016

 

Naziv projekta: “Podrška poplavljenoj privredi u Srbiji pogođena poplavama u maju i septembru 2014. god., u Obrenovcu“

Donator: Delegacija evropske unije u Republici Srbiji

Cilj:Poboljšanje ekonomskih i tehničkih kapaciteta, malim i srednjim preduzećima koja su pogođena poplavama 2014. godine, u obrenovcu i paraćinu, korooz mentorstvo i stručne obuke.vise

Rezultati:

 • Pružena poslovna mentorska podrška malim i srednjim preduzećima pogođenim poplavama u maju 2014. godine, u Obrenovcu i Paraćinu
 • Pruženo tehničko – stručna mentorska podrška malim i srednjim preduzećima na osnovu snimanja stanja poslovnog mentorstva

Lokacija: Obrenovac, Paraćin

Nosilac, partneri: Danski savet za Izbeglice, Eneka, Razvojni biznis centar Kragujevac

Trajanje: 08/2016 – 11/2016

 

Naziv projekta: “Konsultantska I mentorska podrška preduzećima sa najboljim praksama za zapošljavanje Roma“

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost I saradnju – OEBS

Cilj: Unapređenje konkuretnosti I održivosti romskih preduzeća sa najboljim praksama, kao I promocije I olakšavanja daljeg zapošljavanja Roma.vise

Rezultati:

 • Podržano 18 romskih preduzeća konsaltingom i mentoringom, u cilju povećanje njihove konkurentnosti i obezbeđenja održivosti
 • Promovisan program o mogućnostima zapošljavanja roma u Srbiji

Lokacija: Republika Srbija

Nosilac, partneri: Business Innovation programs, Razvojni biznis centar Kragujevac I GM konsalting

Trajanje: 01/2016 – 06/2016

 

Naziv projekta: „Novi poslovi za mlade u IKT sektoru“

Nocilac: Razvojni biznis centar Kragujevac

Partneri: IKT Klaster Centralne Srbije

Finansijska podrška: Ministarstvo omladine i sporta Vlade Republike Srbije

Opšti cilj projekta:

Doprineti unapređenju zapošljivosti i zaposlenosti mladih na teritoriji Grada Kragujevca

Specifični cilj/evi projekta:

Generisati novo zapošljavanje mladih u IKT sektoru kroz unapređenje znanja i veština u skladu sa iskazanim potrebama poslodavaca-članova IKT klastera Centralne Srbijevise

Rezultati:

 1. Unapređeni profesionalni kapaciteti mladih za zapošljavanje i samozapošljavanje u IKT sektoru
 2. Sproveden program zapošljavanja mladih IKT stručnjaka u kompanijama – članicama Klastera
 3. Pokrenuta inicijativa za sufinansiranje programa u okviru mera lokalne politike zapošljavanja u Kragujevcu

Lokacija: Kragujevac

Trajanje: 08/2015 – 02/2016

 

Naziv projekta: “Snaga lokalnih inicijativa za nove poslove”

Donator:  Švajcarska agencija za razvoj i saradnju – SDC u okviru Programa  lokalnih inicijativa Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade R. Srbije

Ciljevi:

Opšti cilj projekta: Doprineti smanjenju siromaštva i podsticanju socijalne uključenosti osetljivih društvenih grupa građana u Kniću, kroz unapređenje kapaciteta i saradnje relevantnih lokalnih aktera za kreiranje, implementaciju, monitoring i evaluaciju delotvornih lokalnih politika zapošljavanja teško zapošljivih kategorija stanovništva, a u skladu sa preporukama Drugog nacionalnog izveštaja o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva.vise

Specifični ciljevi projekta:

SC1 Podignut nivo informisanosti: a) lokalnih aktera iz javnog, privatnog I civilnog sektora o nacionalnim prioritetima u oblasti socijalnog uključivanja I smanjenja siromaštva, kao I njihovim ulogama u procesu realizacije, I b) građana o relevantnim lokalnim politikama, merama podrške zapošljavanju teško zapošljivih kategorija stanovništva, pravima I raspoloživim uslugama.

SC2 Razvijen lokalni pravni okvir za uspostavljanje I implementaciju programa podrške razvoju preduzetništva, kako bi se stvorili uslovi za kreiranje novih radnih mesta, a time I zapošljavanje/samozapošljavanje teško upošljivih kategorija stanovništva, kroz definisanje I usvajanje Odluke I Pravilnika za uspostavljanje lokalnog programa podrške preduzetništvu.

SC3 Unapređen proces planiranja lokalnih politika I mera podrške zapošljavanja teško zapošljivih kategorija stanovništva, kroz razvoj liste prioritetnih mera I predloga projekata od značaja za podršku njihovom zapošljavanju u širem konsultativnom procesu.

SC4 Ojačani kapaciteti opštine Knić za privlačenje EU fondova, kroz razvoj najmanje 2 projektna predloga za podršku unapređenju zapošljivosti teže zapošljivih kategorija stanovništva.

SC5 Obezbeđena razmena iskustava I transfer dobrih praksi između lokalnih zajednica u Šumadijskom okrugu u oblasti kreiranja I implementacije lokalnih politika zapošljavanja teško upošljivih kategorija stanovništva.

Lokacija: Opština Knić i šumadijski okrug

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac, Opština Knić

Trajanje: 07/2015 – 07/2016

 

Naziv projekta: ‘’Učešće omladinskog civilnog sektora u kreiranju lokalnih politika zapošljavanja mladih’’

Lokacija: Čačak, Kraljevo, Gornji Milanovac

Donator: SLA Solidar Suisse, kancelarija u Beogradu

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac (bivši SPARK BSC), NVO Suadeo Čačak

Trajanje: 03/2015-11/2015

Ciljevi:

Opšti cilj projekta: Doprineti većoj delotvornosti lokalnih politika zapošljavanja mladih u Čačku, Kraljevu i Gornjem Milanovcu.

Specifični cilj projekta: Unaprediti proces izrade LAPZ-ova, kroz uključivanje mladih u donošenje odluka, obezbeđenje šireg konsultativnog procesa u fazi izrade i kreiranje lokalnih politika zapošljavanja mladih zasnovanih na podacima dobijenim kroz monitoring primene LAPZ-ova i ocenu efekata dosadašnjih mera.vise

Rezultati:

 1. Uspostavljen mehanizam izbora predstavnika mladih u LSZ i obezbeđena veća participacija mladih u kreiranju lokalnih politika zapošljavanja mladih
 2. Uspostavljena obaveznost konsultativnog procesa i šireg dijaloga u procesu izrade LAPZ-ova
 3. Uspostavljena obaveznost monitoringa primene LAPZ-ova i ocene efekata primenjenih mera
 4. Usaglašena jedna mera specifično namenjena podršci zapošljavanja mladih, koja će biti predviđena LAPZ-om za 2016

 

Naziv projekta: ‘’Socijalno partnerstvo civilnog i javnog sektorah’’

Donator:  Kancelarija Evropske unije na Kosovu

Ciljevi:

Opšti cilj projekta: Doprineti društveno-ekonomskom razvoju Severnog Kosova i na unapređenje socijalnih i ekonomskih prava zaposlenih i poslodavaca, usklađenih sa EU standardima i pravnim tekovinama.

Specifični cilj projekta: Stvoriti uslove za aktivno učešće relevantih socijalnih partnera sa teritorije Severnog Kosova u socijalnom dijalogu i procesima odlučivanja na nacionalnom nivou.vise

Rezultati:

 • Unapređeni kapaciteti relevantnih socijalnih partnera za socijalni dijalog
 • Osnovana mreža socialnog partnerstva Severnog Kosova
 • Podignuta svest relevantnih zainteresovanih strana o važnosti socijalnog dijaloga za društveno- ekonomski razvoj i o najboljoj EU praksi u regionu

Lokacija: Kosovo

Nosilac, partneri: Centar Poslodavačkih Inicijativa Mitrovica ,Razvojni biznis centar Kragujevac

Trajanje: 01/2015 – 07/2016

 

Naziv projekta: “Podrška sanaciji štete na domovima poplavljenih domaćinstava u Svilajncu”

Donator:  Ambasada Kraljevine Norveške, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Opština Svijlajnac

Ciljevi:

Opšti cilj projekta: Doprineti normalizaciji  I boljim uslovima života socijalno najugroženijim porodica oštećenih poplavama u Svilajncu

Specifični cilj projekta: Poboljšati uslove stanovanja socijalno ugroženih porodica u Svilajncu, oštećenih majskim poplavama, kroz obezbeđenje stambenih paketa pomoći u vidu građevinskih materijala i/ili pokućstva (nameštaja, bele tehnike).vise

Rezultati:

 • 40 socijalno najugroženijh domaćinstava, pogođenih poplavom dobilo je pomoć u građevinskom materijalu, osnovnom pokućstvu I nameštaju, kako bi sanirali nastalu štetu I normalizovali život.

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac, Opština Svilajnac

Lokacija: Svilajnac

Trajanje: 10/2014 – 03/2015

 

Naziv projekta: “Učešće omladinskog civilnog  sektora u kreiranju politika za zapošljavanje mladih” faza II

Donator: SLA Solidar Suisse, kancelarija u Beogradu

Ciljevi:

Opšti cilj projekta: Unaprediti proces kreiranja lokalnih politika zapošljavanja mladih u Čačku, Kraljevu i Gornjem Milanovcu.

Specifični cilj projekta: Unaprediti process kreiranja lokalnih politika zapošljavanja mladihu Čačku, Gornjrm Milanovcu I Kraljevu, identifikovanjem postojećih delotvornih mera za unapređenje zapošljivosti mladih, ali I novih, inovativnih mera, a kroz podsticanje I omogućavanje šireg dijaloga mladih, civilnog I biznis sektora sa lokalnim savetima za zapošljavanje.vise

Rezultati:

1) Sprovedeno Istraživanje na 3 projektne lokacije čiji je cilj bio da se izvrši analiza efekata primene dosadašnjih mera za zapošljavanje mladih, koje su bile sadržane u LAP –u za 2012. godinu, u sve tri projektne teritorije. Došlo se do korisnih informacija koje mogu posližiti kao smernice za dalje kreiranje strategija za zapošljavanje mladih, na lokalnom nivou.

2) Na održane 3 konsultativne radionice, na 3 projektne lokacije, došlo se do predloga novih, inovativnih mera koje za cilj imaju i njihovo usvajanje i razmatrane prilikom donošenja novih LAP-ova za zapošljavanje mladih

3) Razvijen dokument – Predlog praktičnih politika zapošljavanja mladih u Čačku, Kraljevu i Gornjem Milanovcu, sa ciljem ostarivanja uticaja na unapređenje procesa donošenja lokalnih politika zapošaljavanja na datim lokacijama. Kroz dokument se došlo do preporuka koje se odnose na unapređenje procesa donošenja LAP-ova, kroz uključivanje mladih, OCD i biznis sektora, uključivanje mera koje su specifično usmerene na zapošljavanje mladih, kao i na sistematsko merenje efekata primenjivanih mera.

Lokacija:Čačak, Kraljevo, Gornji Milanovac

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac, NVO Suadeo Čačak

Trajanje: 05/2014 – 11/2014

 

Naziv projekta: “Konsultantska podrška u okviru programa TARI – Tehnička pomoć inkluziji Roma“

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost I saradnju – OEBS

Ciljevi:

Opšti cilj: Doprineti socijalnoj inkluziji Roma u Srbiji

Specifični cilj: Podržati zapošljavanje Roma u Srbiji

Rezultati:

 • 50 preduzeća podržano u okviru programa – prijavilo se za podršku, prisustvovalo obuci za biznis plan i dobilo ocenu od procenitelja na terenu
 • 25 poslovnih inicijativa podržano bespovratnim sredstvima za dalji razvoj poslovanja
 • 50 Roma zaposlenovise

Lokacija: Republika Srbija

Nosilac, partneri: Business Innovation programs, Razvojni biznis centar Kragujevac I GM konsalting

Trajanje: 05/2014 – 09/2014

 

Naziv projekta: ‘’Podsticanje ruralnog turizma za održivi lokalni ekonomski razvoj’’

Lokacija: Kragujevac, Knić, Rača, Topola, Rekovac

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac (bivši SPARK BSC), Gradska Turistička Organizacija Kragujevac i Grad Kragujevac

Trajanje: 2013 – 2014

Ciljevi

Opšti cilj – Doprineti održivom lokalnom ekonomskom razvoju seoskih sredina u okolini Kragujevca i šumadijskom okrugu

Specifični cilj – Razviti ruralni turizam kao oblik preduzetništva i malog porodičnog biznisa u okolini Kragujevca i šumadijskom okruguvise

Rezultati

 1. Razvijena strategija turizma za Kragujevac i okolinu
 2. Podignuti kapaciteti i konkurentnost postojećih i potencijalnih seoskih domaćina za bavljenje seoskim turzimom, kroz program od 5 treninga poslovnih veština za 15 domaćina, oebzbeđivanje finansijskih podsticaja za najboljih 5 biznis planova i široku promociju domaćina
 3. Podignuta svest, znanje i motivacija građana u seoskim sredinama za bavljenje seoskim turizimom, kroz 2 motivaciona seminara za 40 polaznika
 4. Razvijena i široko promovisana jedinstvena turistička ponuda Šumadije, kroz pripremu i štampanje brošure o turističkoj ponudi Šumadije, koja će biti široko distribuirana na sajmovima i drugim manifestacijama.

Lokacija: Kragujevac, Knić, Rača, Topola, Rekovac

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac (bivši SPARK BSC), Gradska Turistička Organizacija Kragujevac i Grad Kragujevac

 

Naziv projekta: ‘’Učešće omladinskog civilnog sektora u kreiranju lokalnih politika zapošljavanja mladih’’

Lokacija: Čačak, Kraljevo, Gornji Milanovac

Donator: SLA Solidar Suisse, kancelarija u Beogradu

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac (bivši SPARK BSC), NVO Suadeo Čačak

Trajanje: 07/2013-11/2013

Ciljevi:

Opšti cilj projekta: Doprineti rešavanju problema nezaposlenosti mladih u Srbiji, kroz razvoj funkcionalnih i održivih politika zapošljavanja mladih

Specifični cilj projekta: Povećati stepen participacije organizacija civilnog društva i mladih u kreiranju politika zapošljavanja mladih, u opštinama Čačak, Kraljevo i Gornji Milanovacvise

Rezultati:

 1. Ojačani kapaciteti 15 OCD mladih iz Čačka, Kraljeva i Gornjeg Milanovca (članova klastera ’’Mladi na potezu’’) – za učešće u kreriranju politika zapošljavanja mladih, kroz program treninga
 2. Razvijen i prezentovan javnosti izveštaj sa preporukama i predlozima za razvoj održvih i funkcionalnih politika zapošljavanja mladih na lokalnom nivou; sprovedena desk analiza i fokus grupe sa najznačajnijim lokalnim akterima u cilju pripreme izveštaja.
 3. Kreirana strategija OCD klastera ’’Mladi na potezu’’ za zagovaranje predloga za razvoj održivih politika zapošljavanja mladih na lokalnom nivou i uključivanje sketora OCD u planiranje

 

Naziv projekta :„Moja veštine, moja šansa”

Lokacija: Kragujevac

Donator: Fond Ambasade Kravine Norveške

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac (bivši SPARK BSC), NVO Sunce

Trajanje: 2012 – 2013

Ciljevi

Opšti cilj: Doprineti socijalnoj inkluziji i aktivnom uključivanju mladih osoba sa invaliditetom u Kragujevcu u društveni i ekonomski život zajednice i ostvarivanje njihovog prava na rad.

Specifični cilj: Povećati zapošljivost mladih osoba sa invaliditetom sa teritorije Grada Kragujevcavise

Rezultati        

 • Unapređeni profesionalni kapaciteti mladih osoba sa invaliditetom, zapošljavanje/samozapošljavanje-usvojene nove zanatkse veštine, poslovna znanja i veštine, kao i znanja i veštine traženja posla.
 • Ukupno 20 mladih osoba sa invaliditetom prošlo treninge za: kompijuterski vez, pedikir i manikir, kao i asistenta kuvara.
 • Ukupno 60 mladih osoba sa invaliditetom, kao i 12 osoba iz opšte populacije pohađalo treninge za poslovne, tehničke i preduzetničke veštine i to: 2 treninga iz Poslovne komunikacije, 2 treninga Osnove rada na računaru i 2 treninga Biznis za početnike.
 • Ukupno 20 mladih osoba sa invaliditetom i 4 iz opšte populacije pohađalo obuku Veštine traženja posla
 • Podignut nivo samopouzdanja mladih osoba sa invaliditetom za aktivno učešće u društvenom i ekonomskom životu zajednice i ostvarenje prava na rad.
 • Najmanje 15 mladih osoba sa invaliditerom učestvovalo u radionicama-grupe podrške, 10 radionica održano tokom trajanja projekta.
 • Sproveden proces simulacije zapošljavanja i poslovne prakse, za one koji su najbolje ocenjeni na osnovu CV-ija i poslovnih intervjua. 5 najbolje ocenjenih kandidata će biti ponuđeno stručnom praksom sa mogućnošću eventualnog zapošljavanja. 3 kandidata sa biznis idejama i preduzetnim potencijalom će biti ponuđeni finansijskom podrškom za realizaciju ideja.

 

Naziv projekta: ’’Žene u agrobiznisu“

Lokacija: Novi Sad, Niš

Donator: USAID Agrobiznis program

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac (bivši SPARK BSC), NVO Sunce

Trajanje: 03/2012-06/2012

Ciljevi

Opšti cilj:  Doprineti unapređenju položaja žena u ruralnim krajevime na teritoriji grada Niša i Novog Sada kroz poboljšanje njihovih znanja u oblasti preduzetništva, osnivanja i vođenja agrobiznisa i ohrabrivanje žena za aktivno učešće na agrobiznis tržištu.

Specifični cilj: Pružiti neophodnu podršku ženama iz ruralnih delova Novog Sada i Niša u pripremi biznis planova, osnivanju novih i proširivanju postojećuh kompanija u agrobiznis sektoru.vise

Rezultati

 • 45 žena iz ruralnih krajeva Niša i Novog Sada su prošle petodnevni program obuke za žene u agrobiznisu
 • 45 žena iz ruralnih krajeva je razvilo biznis planove za programe finansijke podrške

 

Naziv projekta: “Omladinsko preduzetništvo, civilno-javno partnerstvo”

Lokacija: Centralna Srbija

Donator: Evropska unija, Civil Society Support Program

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac (bivši SPARK BSC), Grag Kragujevac, NVO Sunce Kragujevac, SPARK, Holandija

Trajanje: 2011 – 2012

Ciljevi

Ukupni ciljevi:

 1. Doprineti razvoju organizacija civilnog društva u Srbiji i njihovom učešću u društveno-ekonomskom razvoju i procesu integracije u EU.
 2. Razviti omladinsko preduzetništvo kao instrument zapošljavanja mladih i održivog društveno-ekonomskog razvoja.

Specifični cilj: Stvoriti efikasan institucijalni mehanizam saradnje i partnerstva između organizacija civilnog društva, lokalnih vlasti i ostalih relevantnih interesnih grupa za razvoj i promociju omladinskog preduzetništva u regionu Šumadije i Pomoravlja.vise

Rezultati        

 1. Unapređeni kapaciteti organizacija civilnog društva i neformalnih grupa mladih za promociju omladinskog preduzetništva u regionu Šumadije i Pomoravlja; Set od 5 treninga je uspešno završilo 17 organizacija civilnog društva iz regiona Šumadije i Pomoravlja, koje su stekle set osnovnih znanja i veština potrebnih za promociju omladinskog preduzetništva i preduzetničke kulture među mladima u svojim sredinama. Obučeno je 17 vršnjačkih edukatora za omladinsko preduzetništvo, koji će nastaviti u svojim sredinama i među svojim vršnjacima da promovišu preduzetništvo, kao legitiman karijerni izbor za mlade ljude. U okviru projekta je realizovana trodnevna studijska poseta Holandiji u cilju prenosa znanja i dobre prakse organizacija iz Evropske unije u razvoju i promociji omladinskog preduzetništva.
 2. Razvijen i usvojen akcioni plan za omladinsko preduzetništvo u Kragujevcu; Jedan od najvažnijih rezultata našeg projekta jeste uspostavljanje održivih mehanizama saradnje civilnog i javnog sektora u lokalnoj zajednici i izrada Lokalnog plana akcije za omladinsko preduzetništvo u Kragujevcu za period 2012 – 2015. godina.
 3. Podignut nivo znanja  o najboljim praksama iz EU u oblasti omladinskog preduzetništva, na projektnoj teritoriji. U okviru projekta je realizovana trodnevna studijska poseta Holandiji u cilju prenosa znanja i dobre prakse organizacija iz Evropske unije u razvoju i promociji omladinskog preduzetništva. Ukupno 16 učesnika projekta – predstavnika organizacija civilnog društva i Grada Kragujevca – posetilo je značajne institucije i organizacije u Amsterdamu i Utrehtu, koje se na različite načine bave razvojem i promocijom preduzetništva među mladima, i to: Vrije Universiteit – Amsterdam Center for Entrepreneurship, Hogeschool Amsterdam.

 

Naziv projekta:  “Podrška društvenoj i ekonomskoj intregraciji interno raseljenih i izbeglih lica”

Lokacija: Kragujevac

Donator: Evropska unija

Nosilac, partneri:  Grupa 484, Razvojni biznis centar Kragujevac

Trajanje: 2011

Ciljevi

Opšti cilj:  Podržati održiva rešenja za smeštaj I zapošljavanje izbeglih I raseljeih lica

Specifični ciljevi:

 • Podrška društvenoj integraciji izbeglih i raseljenih lica kroz razvoj rešenja stanovanja, samozapošljavanje i podršku ekonomskim aktivnostima
 • Podrška majugroženijim grupama interno raseljenih lica kroz razvoj rešenja stanovanja, i unapređenje uslova života ekonomskim programima

vise

Rezultati        

 1. 260 izbeglih i raseljenih lica uspešno prošlo zanatskse, IT i treninge poslovnih veština
 2. 20 izbeglih i raseljenih lica dobilo grant za otpočinjanje sopsvenog posla