Nastavak – dijalogom do efektnijih mera za zapošljavanje mladih

Nastavak –  dijalogom do efektnijih mera za zapošljavanje mladih

Dana 16.09.2014. godine, nakon održane radionice u Čačku, u prostorijama zgrade Opštinskog načelstva u Gornjem Milanovcu, održana  je druga po redu radionica na temu “ Dijalogom do efektnijih mera za zapošljavanje mladih”, u okviru projekta “ Učešće omladinskog civilnog sektora u kreiranju politika zapošljavanja mladih” faza II, koga sprovodi Razvojni biznis centar u saradnji sa biznis centrom Suadeo, koji je I formalni partner na projektu, a čiju finansijsku podršku obezbeđuje Organizacija Solidar Swiss – kancelarija u Beogradu.

Projekat se sprovodi na tri teritorije – u Čačku, Gornjem Milanovcu  I Kraljevu.

Cilj radionice je takođe  bio da se predstave rezulatati istraživanja efekata primene dosadašnjih podsticajnih mera za zapošljavanje mladih u Gornjem Milanovcu i da se kroz diskusiju svih važnih lokalnih subjekata dođe do mišljenja i predloga novih podsticajnih mera za zapošljavanje mladih u lokalu.

Predstavljeni su rezultati istraživanja efekata dosadašnjih mera, a zatim su učesnici aktivnim dijalogom uspeli da doprinesu kvalitetu diskusije I da svojim zaključcima daju I predloge novih konkretnih  mera.

Učešćem, predstavnika Lokalne samouprave I predstavnika Nacionalne službe za zapošljavanje sa jedne strane I predstavnika mladih I omladinskih organizacija kao korisnika usluga sa druge strane, stvorili su se uslovi da se sagledaju efekti primenjivanih mera, donesu zaključći I jednoglasno se opredele za predloge novih podsticaja I uslova zapošljavanja mladih.

 

Leave a Reply