OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKA ZA RAD U IKT SEKTORU

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKA ZA RAD U IKT SEKTORU

Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) i Arbeiter – Samariter – Bund (ASB Srbija) obaveštavaju zainteresovane kandidate/kinje da je produžen rok za prijave za učešće u programu obuka za rad u sektoru informaciono-komunikacionih (IKT) namenjen mladima interno raseljenim licima starosne dobi između 18 i 30 godina koji su zainteresovani za povratak na Kosovo*.

Krajnji rok za dostavljanje neophodne dokumentacije za prijavu na javni poziv je produžen do 25. marta 2019. godine do 17h. Javni poziv za učešće u programu obuka za rad u sektoru informaciono-komunikacionih (IKT) tehnologija se objavljuje u okviru projekta “Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*“ koji finansira Evropska unija.

Zvanično obaveštenje o produženju roka možete preuzeti OVDE.

Više detalja o javnom pozivu i potrebnim uslovima za prijavu možete naći u tekstu ispod.

Ko može da se prijavi za obuke?

Za obuke mogu da se prijave interno raseljena lica zainteresovana za povratak na Kosovo* starosti između 18 i 30 godina iz Kragujevca, Kruševca, Kraljeva i Čačka.

Ukoliko sa teritorije navedenih gradova ne bude dovoljno prijavljenih kandidata/kinja koji ispunjavaju uslove konkursa, razmatraće se prijave interno raseljenih lica iz ostalih opština i gradova u Srbiji. Stoga se ohrabruju kandidati/kinje iz drugih opština/gradova, ukoliko ispunjavaju ostale uslove konkursa, da pošalju svoju prijavu do naznačenog roka, uz napomenu da će njihove prijave biti razmatrane samo u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih kandidata/kinja koji ispunjavaju uslove iz Kragujevca, Kruševca, Kraljeva i Čačka

Šta polaznici/e obuka dobijaju kroz ovaj program?

Mogućnost da:

 • kroz visoko specijalizovane obuke unaprede svoja znanja i veštine za rad u IKT sektoru
 • kroz stručnu praksu u IKT kompanijama značajno povećaju svoju zapošljivost
 • posete uspešne kompanije koje se nalaze u povratničkim zajednicama na Kosovu*
 • konkurišu za grantove u vidu nabavku opreme za otpočinjanje posla
 • pohađaju dvodnevni trening o omladinskom preduzetništvu

Za koje obuke možete da se prijavite?

Kandidati/kinje se mogu prijaviti za najviše 2 od 5 ponuđenih vrsta obuke, ali će nakon testiranja i selekcije moći pohađati samo jednu obuku. Planirano je izvođenje sledećih obuka:

 • Obuka 1 – HTML/CSS/JavaScript
 • Obuka 2 – WordPress
 • Obuka 3 – JAVA
 • Obuka 4 – Grafički dizajn
 • Obuka 5 – Rukovanje CNC mašinama

Ukupan broj polaznika svih obuka je 20, uz napomenu da je najmanji broj polaznika koji je potreban za realizaciju jedne obuke 5.

USLOVI ZA PRIJAVLJIVANJE NA POZIV 

1) Da je evidentiran/a kao interno raseljeno lice i/ili poseduje legitimaciju interno raseljenog lica,
2) Da nije ostvario/la povratak na Kosovo*,
3) Da je starosne dobi između 18 i 30 godina,
4) Na poziv mogu da se prijave sva interno raseljena lica ali će interno raseljena lica sa teritorije Kragujevca, Kruševca, Kraljeva i Čačka imati prednost u izboru kandidata, jer se Program obuka sprovodi na teritoriji ovih gradova,
5) Da je registrovan/a za povratak u bazi podataka UNHCR-a Srbija ili iskazao/la želju za povratkom nekoj od institucija/organizacija.

Uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati/kinje koji se prijavljuju za obuke broj 1,2,3,4:
1. Najmanje završena srednja četvorogodišnja škola (IV stepen)
2. Vladanje znanjem engleskog jezika na nižem srednjem nivou (nivo A2/B1)
3. Dobro poznavanje rada na računaru
4. Kandidati treba da izražavaju jasnu želju i nameru da rade u IKT sektoru

Uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati/kinje koji se prijavljuju za obuku broj 5:
1. Srednja stručna sprema metalo-prerađivačke struke (III i IV stepen)
2. Kandidati treba da izražavaju jasnu želju da se usavršavaju i rade u struci
3. Prednost će imati kandidati koji su motivisani za otpočinjanje privatnog biznisa

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

Zainteresovani kandidati/kinje za učešće u programu treba da dostave sledeća dokumenata:
1) Popunjenu i potpisanu prijavu –  ASB SRB1804 Obrazac za prijavljivanje
2) Radnu biografiju (CV) u propisanom formatu –  ASB SRB1804 Obrazac za CV
3) Motivaciono pismo (osim za modul obuke 5) – ASB SRB1804 Obrazac za Motivaciono pismo
4) Fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica
5) Očitanu ličnu kartu (ukoliko je biometrijska) ili fotokopiju lične karte (ukoliko nije biometrijska)
6) Popunjenu i potpisanu izjavu korisnika da nisu bili asistirani – ASB SRB1804 Izjava da nisu bili asistirani
7) Potpisana saglasnost na obradu podataka – ASB SRB1804 Saglasnost na obradu podataka

 • Dokument sa detaljnim uputstvom za prijavljivanje za učešće u Programu obuka možete preuzeti OVDE 

NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Kompletne prijave sa popunjenim obrascima i skeniranim dokumentima je potrebno dostaviti najkasnije do 25.03.2019. godine do 17h isključivo elektronskim putem na e-mail: prijave@asb-see.org

Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa procedurom prijavljivanja na konkurs, kao i o ostalim programima podrške ASB Srbija, možete se obratiti putem e-mail
prijave@asb-see.org

Leave a Reply