Održan sastanak projektnog tima projekta ECOVINEGOALS na temu – zajedničkog razumevanja AGROEKOLOGIJE kao centralne tačke projekta

Održan sastanak projektnog tima projekta ECOVINEGOALS na temu – zajedničkog razumevanja AGROEKOLOGIJE kao centralne tačke projekta

Predstavnici projektnih partnera na projektu ECOVINEGOALS su 15. jula 2020,  održali veoma produktivan i koristan online sastanak. Projekat se finansira iz transnacionalnog Interreg V-B Jadransko-jonskog programa saradnje –Adrion. Projekat je okupio deset partnera i devet pridruženih partnera iz Italije, Slovenije, Srbije, Grčke i Crne Gore sa osnovnom idejom da se zaštite vinogradarske regije primenom održivih modela vinogradarstva. Nosilac projekta je Razvojna agencija VEGAL iz Italije. Razvojni biznis centar Kragujevac je odgovorni partner za implementaciju projektnih aktivnosti u Srbiji u saradnji sa Udruženjem vinara Šumadije i Opštinom Topola.

Diskusija je bila posvećena zajedničkom razumevanju pojma agroekologija koji je centralni u našem projektu, kao i pitanjima koja se tiču izbora najboljih agroekoloških praksi koje su identifikavane na našim projektnim područjima, kao i kriterijumima i postupcima koje treba slediti za izbor pilot farmi i najprikladnijih socijalnih, ekonomskih i ekoloških indikatora za praćenje.

Predstavljeni su glavni koncept i principi agroekologije, dok je dodatno razjašnjen odnos sa organskom proizvodnjom, biodinamičkim uzgojem, prirodnim uzgojem i permakulturom. Agroekologija je sveobuhvatna nauka, skup praksi i društveni pokret, koji podrazumeva mnogo više od organskog ili biodinamičkog uzgoja. To je širi koncept od samog uzgoja, uključuje celokupnu teritoriju sa odnosnim socijalnim, ekološkim i ekonomskim aspektima.

Već je opisan značajan broj agro-ekoloških praksi koje se primenjuju u upravljanju vinogradima, ali lista praksi je daleko od konačne. Pored toga, već je osmišljen (pilot) upitnik za prikupljanje informacija o farmama i pilot području koji je u fazi testiranja i prilagođavanja. Razgovarano je i o značenju pilot područja i definisani su kriterijumi koji će se koristiti za analizu svokog izabranog područja u svakoj od zamalja učesnica.

Priprema liste i analiza zainteresovanih strana takođe je ključno pitanje za naš projekat s obzirom na usvojeni participativni pristup. Zajednički tekst i upitnik biće osmišljen i poslat potencijalnim akterima uzimajući u obzir sav pravni okvir za zaštitu podataka.

Leave a Reply