Odžan uvodni online sastanak u okviru projekta „ECOVINEGOALS“

Odžan uvodni online sastanak u okviru projekta „ECOVINEGOALS“

U okviru projekta “Ecovinegoals” čija je implementacija nedavno započeta, održan je online uvodni sastnak partnera 22.04.2020.

Projekat se realizuje u okviru transnacionalnog programa Interreg V-B Jadransko-jonskog programa saradnje –Adrion,  uz finansijsku podršku Evropske unije iz fondova ERDF i IPA II. Projekat je okupio deset partnera i devet pridruženih partnera iz Italije, Slovenije, Srbije, Grčke i Crne Gore sa osnovnom idejom da se zaštite vinogradarskih regija i primenom održivih modela vinigradarstva. Nosilac projekta je Razvojna agencija VEGAL iz Italije. Razvojni biznis centar Kragujevac je odgovorni partner za implementaciju projektnih aktivnosti u Srbiji u saradnji sa Udruženjem vinara Šumadije i Opštinom Topola.

Uvodni sastanak je po planu trebalo da bude održan u gradu Čania na najvećem Grčkom ostrvu Kritu  uz prisustvo predstavnih svih projektnih partnera i predstavnika Zajedničkog sekretarijata Interreg Adrion programa koji predstavlja zvanično telo za podršku partnerima u implementaciji projekta. Domaćin je trebalo da bude partner iz Grčke Maditeranski agronomski institut iz Čanie. Nažalost, imajući u vidu zatvaranje granica i zabranu kretanja zbog pandemije virusom Covid 19 uvodni sastanak je organizovan u online formatu.

Sastanak je iskorišćen da se partneri predstave i međusobno bolje upoznaju. Predstavnici Zajedničkog sekretarijata su predstavili osnovna pravila i smernice za upravljanje projektom. U okviru objedinjene prezentacije, predstavljeni su vinogradarski i vinski resursi i potencijali svake od 5 projektnih lokacija. Projektni partneri zaduženi za koordinaciju svakog od tematskih radnih paketa su detaljno predstavili  aktivnosti koje će se sprovesti i rezultate koji se planiraju postići, kao i dinamiku realizacije. Dogovoreni su naredni koraci na realizaciji.

Ideja i potreba za realizacijom projekta dolazi zbog situacije da u Jadranskoj oblasti intenzivno upravljanje vinogradarstvom može voditi negativnim efektima po zemljište, vodu, kvalitet vazuha, biodiverzitet i usluge ekosistema, i može izazvati značajne promene osetljivih staništa i tradionionalnih pejzaža. ECOVINEGOALS projekat bavi se upravo izazovima intenzivnih sistema vitikulture i njihovim negativnim efektima.

Projekat će omogućiti da se razviju strategije, akcioni planovi, alati i kapaciteti za agro-ekološku tranziciju vinogradarskih oblasti ka sistemima upravljanja sa niskim inputima i niskim emisijama.

Kao glavne output-e, projekat predvidja 3 transnacionalne strategije:

  1. koja se fokusira na agro ekološke kultivacijske sisteme da podrži difuziju u ranjivim oblastima ADRION regije u kojima se uzgajaju vina,
  2. usmerena na pomirenje vinogradarstva sa drugim konkurentima u korišćenju zemljišta i sa konzerviranjem staništa i prirodnog okruženja;
  3. usmerena na primenu participativnog pristupa upravljanja procesima kako bi se unapredili kapaciteti zainteresovanih strana za pregovaranje i rešavanje konflikata u procesu zaštite životne sredine i staništa.

Očekivane promene postižu se kroz pilot inicijative i lokalne akcione planove.

Ovo garantuje razmenu tehničkih znanja, evaluaciju ekosistemskih  usluga i particpativni kapacitet donosilaca odluka.

Transnacionalna i interdisciplinarna dimenzija partnerstva omogućava da se postignu dugoročni rezultati kao što je uspostavljanje nove inovativne transnacionalne mreže AVINE u ADRION regiji, kao i učešće u već postojećim EU mrežama.

Konačno projekat doprinosi tekućoj implementaciji EU i nacionalnih EU politika kao što su EUSAIR, Zajednička politika hrane i Strategija Bioekonomije, kao i prioriteti definisani Radnim dokumentom Evropske komisije Food 2030. Projekat je takođe u skladu sa Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014 – 2024, čiji je jedan od pet stratešekih ciljeva upravo ’’Održivo upravljanje resursima i zaštita životne sredine’’. Operativni ciljevi strategije, kojima projekat EcoVineGoals doprinosi su: ’’Veća primena poljoprivrednih praksi povoljnih po životnu sredinu’’ i ’’Očuvanje pejzaža, poljoprivrednih područja visoke prirodne vrednosti i njihovih resursa’’.

Leave a Reply