Erasmus+ projekat ’’Creative talent factory’’

Erasmus+ projekat ’’Creative talent factory’’

Razvojni biznis centar deo je međunarodnog konzorcijuma organizacija, koje sprovode projekat ’’Creative talent factory’’ (Kreativna fabrika talenata), u okviru Erasmus+ programa Evropske unije, akcija KA2 Strateška partnerstva za obrazovanje odraslih…

Aktuelna desavanja na projektu ECOVINEGOALS

Aktuelna desavanja na projektu ECOVINEGOALS

U okviru redovnih aktivnosti, tokom februara i marta, u okviru projekta ECOVINEGOALS održana su 2 online transnacionalna sastanka projektnih partnera iz šest zemalja Jadransko – Jonske regije.

Cilj projekta je unapređenje zaštite i očuvanja vinogr…