Erasmus GEA uvodni partnerski sastanak na projektu

Erasmus GEA uvodni partnerski sastanak na projektu

Petak, 25. februara REDI Rumunija, zajedno sa našim partnerima iz Srbije, Severne Makedonije, Španije i Italije, otpočela je uvodni sastanak za Erazmus+ projekat Zeleni preduzetnici u akciji, Ključna akcija 220 – Partnerstvo za saradnju sa mladima

Erasmus - projekat

Erasmus - projekat "Zeleni preduzetnici u akciji"

U okviru Erazmus + projekta „Zeleni preduzetnici u akciji“ razvijena je web platforma na kojoj su besplatni edukativni materijali za učenje namenjeni mladim Romima, mladima iz ranjivih grupa i trenerima koji treba da edukuju mlade o zelenom preduzetn…