Pripremimo se za predstojeće pozive za obuke na radnom mestu!

Pripremimo se za predstojeće pozive za obuke na radnom mestu!

Kako smo deo današnjice koja, kada je u pitanju zaposlenje i potrebe poslodavaca, govori da je period jako turbulentan i dinamičan, zahteva veliku fleksibilnost i prilagodljivost potrebama tržišta, tj. potrebama poslodavaca za stalno novim profilima …

Pasoš kompentencija

Pasoš kompentencija

Pred nama je period koji smo najavljivali. Puno tema smo, u prethodnom periodu, otvorili na polju savetovnja i informisanja. Sada nastavljamo da ih realizujemo i vredno radimo na njima.

Jedna od njih je i izrada Pasoša kompetencija. To je jedan do…

HAJDE DA SE SPREMIMO ZA PREDSTOJEĆE KONKURSE – 5. deo

HAJDE DA SE SPREMIMO ZA PREDSTOJEĆE KONKURSE – 5. deo

Motivaciono pismo

Pored malih tajni, za pisanje CV – ja, koje smo vam otkrili u prethodnom obraćanju, nastavljamo da se pripremamo za korak, koji prethodi pisanju CV –a, a to je pisanje Motivacionog pisma.

Propratno pi…