Javni poziv za interno raseljena lica za obuke u IKT sektoru

Javni poziv za interno raseljena lica za obuke u IKT sektoru

Arbeiter – Samariter – Bund (ASB Srbija) i Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) objavili su javni poziv za učešće u programu obuka za rad u sektoru informaciono-komunikacionih (IKT) tehnologija. Javni poziv se obja…