Počela realizacija projekta „ECOVINEGOALS“ u okviru transnacionalnog programa “Interreg Adrion”

Počela realizacija projekta „ECOVINEGOALS“ u okviru transnacionalnog programa “Interreg Adrion”

U martu 2020. je zvanično započela realizacija projekta “Ecovinegoals” koji će se sprovoditi narednih 30 meseci. Projekat se realizuje u okviru transnacionalnog programa “Interreg Adrion”, koji finansira Evropska unija iz fondova ERDF i IPA II. Projekat je okupio deset partnera i devet pridruženih partnera iz Italije, Slovenije, Srbije, Grčke i Crne Gore sa osnovnom idejom da se zaštite vinogradarskih regija i primenom održivih modela vinigradarstva. Razvojni biznis centar Kragujevac je odgovorni partner za implementaciju projektnih aktivnosti u Srbiji u saradnji sa Udruženjem vinara Šumadije i Opštinom Topola.

U Jadranskoj oblasti intenzivno upravljanje vinogradarstvom može voditi negativnim efektima po zemljište, vodu, kvalitet vazuha, biodiverzitet i usluge ekosistema, i može izazvati značajne promene osetljivih staništa i tradionionalnih pejzaža. ECOVINEGOALS projekat bavi se upravo izazovima intenzivnih sistema vitikulture i njihovim negativnim efektima.

Projekat će omogućiti da se razviju strategije, akcioni planovi, alati i kapaciteti za agro-ekološku tranziciju vinogradarskih oblasti ka sistemima upravljanja sa niskim inputima i niskim emisijama.

Kao glavne output-e, projekat predvidja 3 transnacionalne strategije:

  1. koja se fokusira na agro ekološke kultivacijske sisteme da podrži difuziju u ranjivim oblastima ADRION regije u kojima se uzgajaju vina,
  2. usmerena na pomirenje vinogradarstva sa drugim konkurentima u korišćenju zemljišta i sa konzerviranjem staništa i prirodnog okruženja;
  3. usmerena na primenu participativnog pristupa upravljanja procesima kako bi se unapredili kapaciteti zainteresovanih strana za pregovaranje i rešavanje konflikata u procesu zaštite životne sredine i staništa.

Očekivane promene postižu se kroz pilot inicijative i lokalne akcione planove.

Ovo garantuje razmenu tehničkih znanja, evaluaciju ekosistemskih  usluga i particpativni kapacitet donosilaca odluka.

Transnacionalna i interdisciplinarna dimenzija partnerstva omogućava da se postignu dugoročni rezultati kao što je uspostavljanje nove inovativne transnacionalne mreže AVINE u ADRION regiji, kao i učešće u već postojećim EU mrežama.

Konačno projekat doprinosi tekućoj implementaciji EU i nacionalnih EU politika kao što su EUSAIR, Zajednička politika hrane i Strategija Bioekonomije, kao i prioriteti definisani Radnim dokumentom Evropske komisije Food 2030.

Leave a Reply