PODRŠKA ZAPOŠLJAVANJU MLADIH – PRIMER DOBRE PRAKSE

PODRŠKA ZAPOŠLJAVANJU MLADIH – PRIMER DOBRE PRAKSE

U periodu februar – jul 2016, realizovali smo projekat „Lokalna partnerstva za zapošljavanje mladih„, u Kragujevcu. Partneri su nam bili: Politehnička škola Kragujevac i tri kompanije: Unior Komponents, Gorenje MDM i Milanović Inženjering, a saradnik Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Kragujevac.

Kragujevački projekat deo je nacionalnog projekta „Podrška sprovođenju Programa zapošljavanja i socijalnih reformi sa fokusom na politiku zapošljavanja i zapošljivosti mladih„. Nacionalim projektom koordinira Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade R. Srbije, a finansijsku podršku pruža švajcarska organizacija za saradnju i razvoj SDC.

Cilj projekta u Kragujevcu bio je pilotiranje i unapređenje inovativnog modela podrške povećanju zapošljivosti i zapošljavanja mladih u metalo-prerađivačkom sektoru.

Inovativni model zasnovan je na premošćavanju jaza između potreba poslodavaca u metalo-prerađivačkom sektoru privrede, koji se stalno razvija i iskazuje potrebu za novim radnicima i potreba mladih, nezaposlenih, sa odgovarajućim kvalifikacijama.

Nakon 6 meseci realizacije projekta i posvećenog rada čitavog tima i svih partnera na projektu, ostvareni su sledeći značajni rezultati:

– sa 3 kompanije, koje imaju potrebu za radnom snagom, uspostavljeno je formalno partnerstvo u programu podrške zapošljavanju mladih,

– obučeno je 8 mentora za pripremu i realizaciju programa stručne prakse u kompanijama (5 kompanija u Kragujevcu dobilo je obučene mentore, a Politehnička škola 3, koji dalje mogu prenositi znanje i obučavati nove, buduće mentore),

– 23-oje mladih, nezaposlenih, metalo-prerađivačkih profila, završilo je program obuke, razvijen u skladu sa potrebama poslodavaca, radi unapređenja znanja, veština i kompetencija, a

– 11-oro mladih obavilo je program stručne prakse za rad na CNC mašinama, u partnerskim kompanijama u trajanju od 6 radnih nedelja.

– Konačno, i najvažnije, u završnoj fazi projekta, čak 11-oro mladih ljudi, učesnika programa, se i formalno zaposlilo, i to 7 mladića i 4 devojke.

Analiza isplativosti modela, koji smo razvili i testirali, pokazala da je model veoma ekonomski isplativ, s obzirom na to da na 1 rsd uloženog troška dolazi čak 8,93 rsd očekivanog prinosa, te da je prosečan trošak po učesniku projekta svega 55.708,00rsd.

Najznačnije od svega je to da polovina mladih ljudi, koji su učestvovali u projektu, danas radi u svojoj struci, u uspešnim kompanijama u Kragujevcu i okruženju, i ima priliku da, zahvaljujući svom radu, znanju i zalaganju, ostvari punu samostalnost i bolji kvalitet života za sebe i svoje porodice. Druga polovina uspela je da unapredi svoja znanja i veštine u skladu sa potrebama poslodavaca, i na taj način poveća svoje šanse za zapošljivost u narednom periodu.

Ukupna vrednost projekta bila je 24.891 švajcarskih franaka.

Rezultati projekta predstavljeni su na završnoj konferenciji u Kragujevcu, koja je održana 14.07.2016. godine, a na kojoj su učestvovali predstavnici javnog, civilnog i biznis sektora, kao i predstavnici donosilaca odluka i kreatori politika na nacionalnom i lokalnom nivou.  Osim modela iz Kragujevca, učesnici konferencije imali su prilike da čuju iskustva dobre prakse i inicijative za mlade koje sprovode organizacije: Edukativni centar Kruševac, Centar za radno angažovanje mladih Knjaževac i Beogradska otvorena škola.

Praksa_Unior 007 Milanovic praksa 011 Milanovic praksa 004 Gorenje 20160714_130214 20160714_102840

Leave a Reply