Predstavljanje programa podrške tehnološkim inovacijama -Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija-

Predstavljanje programa podrške tehnološkim inovacijama -Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija-

Fond za inovacionu delatnost objavio je javni poziv za programe podrške tehnološkim inovacijama – Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija 2. aprila 2018. godine. Razvojni biznis centar Kragujevac, KG Ko-vorking i Fond za inovacionu delatnost imaju zadovoljstvo da Vas pozovu na prezentaciju ova dva programa u petak, 11. maja, sa početkom u 12 časova u sali Biznis inovacionog centra Kragujevac, Trg Topolivaca 4, Kragujevac.

Program ranog razvoja http://www.inovacionifond.rs/program-ranog-razvoja-o-programu/  namenjen je mikro i malim preduzećima, koja posluju ne duže od tri godine, a koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Program sufinansiranja inovacija http://www.inovacionifond.rs/program-sufinansiranja-inovacija-o-programu/   namenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebna značajna finansijska sredstva za realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod.

U zavisnosti od programa, inovativni projekti preduzeća se sufinansiraju u iznosu od 80 hiljada do 300 hiljada evra. Javni poziv je otvoren do 1. juna 2018. godine. U 2018. godini opredeljeno je 400 miliona dinara za ova dva programa.

Leave a Reply