PREDSTAVLJEN PROJEKAT ’’Lokalna partnerstva za zapošljavanje ranjivih grupa’’

PREDSTAVLJEN PROJEKAT ’’Lokalna partnerstva za zapošljavanje ranjivih grupa’’

U Kragujevcu, je 26.11.2018. godine, javnosti predstavljen novi projekat ’’Lokalna partnerstva za zapošljavanje ranjivih grupa’’, koji sprovodi Razvojni biznis centar Kragujevac, u partnerstvu sa Gradom Kragujevac. Projekat je deo SWISS PRO programa ’’Podrška Vlade Švajcarske za unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti na lokalnom nivou’’, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOP u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština. 

Cilj projekta je stvaranje uslova za bolju socijalnu uključenost nezaposlenih žena i mladih bez kvalifikacija u Kragujevcu, kroz unapređenje njihove konkurentnosti na tržištu rada i povećanje prilika za zapošljavanje.

Ključne komponente projekta su:

  • Rad na jačanju kapaciteta, znanja, veština i kompetencija nezaposlenih mladih i bez kvalifikacija, kroz obuke za zanimanja tražena na tržištu rada
  • Rad na informisanju ranjivih grupa građana o potrebama poslodavaca i tržištu rada, kroz pripremu i štampanje brošure o deficitarnim zanimanjima i
  • Rad na unapređenju lokalnih politika zapošljavanja ranjivih grupa u Kragujevcu

O samom projektu i njegovim rezultatima, položaju ranjivih grupa na tržištu rada u Kragujevcu I načinima da se njihov položaj unapredi, na skupu su govorile: Minja Obradović, članica Gradskog veća za projekte, Nataša Ivanović, službenica SWISS PRO programa, Gorica Bačanin, direktorka filijale NSZ Kragujevac I Marija Stojadinović, iz Razvojnog biznis centra Kragujevac. Nakon njihovih prezentacija, otvorena je diskusija sa relevantnim lokalnim akterima, predstavnicima: Grada Kragujevca, institucija i službi socijalne zaštite, zapošljavanja, obrazovanja, udruženja, privrede i korisnika. Više od 30 predstavnika i predstavnica lokalnih aktera učestvovalo je na događaju. Svi oni ocenili su da je ovaj projekat veoma značajan korak u podršci socijalnom uključivanju ranjivih grupa, te da su obuke i sticanje dodatnih kompetencija i kvalifikacija u skladu sa potrebama privrede najbolji put i način da se ranjive grupe osnaže i podrže u procesu ekonomske integracije.

Leave a Reply