IZVESTAJI / ANALIZE / STRATESKI DOKUMENTI

ECOVINE Strategija agro-ekološke tranzicije

ECOVINE Smernice-agroekoloska tranzicija

ECOVINE Smernice-ocuvanje pejzaza

ECOVINE Smernice-participativno upravljanje

Izvestaj o nalazima istrazivanja potreba privrede u Cacku, Kraljevu i Kragujevcu

Analiza ekonomske isplativosti invativne mere podrske zapošljavanju mladih “Obuka-praksa-posao“

Izveštaj o nalazima istraživanja “Potrebe poslodavaca u Kragujevcu u sektorima: metalo-prerađivačke, drvne industrije i informaciono-komunikacionih tehnologija“

Izveštaj o istraživanju efektivnosti praktične nastave i učeničke prakse u srednjim stručnim školama

Izveštaj o nalazima istraživanja – Efekti mera LAPZ 2012

Zapošljavanje mladih – Dijalogom do novih rešenja

Lokalni plan akcije za omladinsko preduzetništvo u Kragujevcu za period 2012 – 2015.

Izveštaj o lokalnim politikama zapošljavanja mladih u Čačku, Kraljevu i Gornjem Milanovcu

Izveštaj o projektu ‘’Omladinsko preduzetništvo, partnerstvo javnog i civilnog sektora’’