PREZENTACIJE

Zaposljavanje mladih – rezultati

Prezentacija rezultati istrazivanja

Prezentacija Primer dobre prakse Uzice

Prezentacija Ministarstvo prosvete

Презентација „Партиципативно креирање политика запошљавања„, Немања Јовичић

Презентација пројекта „Снага локалних иницијатива за нове послове„, Марија Стојадиновић

Презентација „Политике запошљавања и социјално укључивање„, Јелена Миловановић

Конференција ’’Одрживост руралног туризма у Србији и утицај на локални економски развој’’ Крагујевац, 20.11.2014.

Latkovac prezentacija