Prilika za Start –up uz pomoć programa “Korak po korak“

Prilika za Start –up uz pomoć programa “Korak po korak“

Razvojni biznis centar Kragujevac u partnerstvu sa: Business Innovation Pragrams iz Beograda, Encom iz Niša,  SMART kolektivom iz Beograda, je jedan od osnivača Start – up Alijanse Programa Erste banke, osnovane sa ciljem ekonomskog i socijalnog osnaživanja startap firmi i socijalnih preduzeća u Srbiji, kroz različite pakete edukativne, finansijske i mentorske podrške. Namenjen je startap firmama koji imaju istoriju poslovanja manju od 24 meseca, socijalnim preduzećima bez obzira na dužinu poslovanja i biznis idejama koje još uvek nisu pokrenute ali imaju održivu poslovnu ideju i tržišni potencijal.

Program nudi pomoć u izradi biznis plana, kombinaciju onlajn i oflajn edukacije, finansiranje vaše poslovne ideje i projekta, mentorsku podršku i umrežavanje sa drugim firmama.

Program „Korak po korak“ je razvijen uz pomoć Erste Banke koja je nosioc projekta i koji se finansira od Erste Stiftung fondacije.

Ono što ćemo pružati od usluga budućim korisnicima koji budu aplicirali na program je sledeće:

  1. pomoć u izradi biznis plana,
  2. kombinaciju onlajn i oflajn edukacije,
  3. finansiranje vaše poslovne ideje i projekta,
  4. mentorsku podršku i umrežavanje sa drugim firmama.

U ponudi su investicioni kredit sa rokom otplate do 5 godina I kredit za trajna obrtna sredstva sa okom otplate do 3 godine, u dinarima I evrima uz grejs period od 12 meseci.

Za detaljne informacije o programu I podnosenju zahteva za kredit posetite sajt www.korakpokorak.rs.

Leave a Reply