Projekat Creative talent factory – uspešne priče kreativnih preduzetnika

Projekat Creative talent factory – uspešne priče kreativnih preduzetnika

Projekat Creative talent factory na polovini je svoje realizacije. U prethodnom periodu partnerski konzorzcijum vredno je radio na prikupljanju uspešnih priča talentovanih profesionalaca iz Evrope, koji su svoj talentat pretočili u uspešnu karijeru i biznis. Za potrebe pripreme  uspešnih priča, partneri na projektu razgovarali su sa 18 kreativnih preduzetnika iz Litvanije, Slovenije, Srbije, Italije, Grčke i Portugala. Oni su, kroz video zapise i svedočenja podelili sa javnošću svoja iskustva u otpočinjanju i razvijanju svojih kreativnih preduzetničkih poduhvata. Isričali su kako su od svojih talenata napravili svoj posao, ko im je u tome pomogao, na kakve su probleme nailazili, kako su ih prevazilazili, šta je ključno za ljude koji odluče da svoj kreativni dar pretvore u posao, šta im može pomoći, a čega da se čuvaju.

Ove priče deo su čitavog paketa podrške, koji partnerski konzorcijum priprema za buduće kreativne preduzetnike, ali i za trenere, edukatore u oblasti kreativnog preduzetništva.

Posetite web platformu našeg projekta i upoznajte naše uspešne preduzetnike.

Uspešne video priče

Pisana svedočenja

Projekat Creative talent factory sprovodi se uz podršku Evropske unije, u okviru Erasmus+ programa. Nosilac projekta je organizacija Evropski inovacioni centar, iz Litvanije, a partneri su: organizacija CESIE, iz Italije, privatna kompanija PIA, iz Slovenije, kompanija Storytellme iz Portugala, konsultantska organizacija IDEC, iz Grčke, i Razvojni biznis centar Kragujevac.

Detaljnije o projektu i partnerskim organizacijama možete saznati putem linkova:

O projektu

O partnerima

Leave a Reply