Projekat „Prave veštine po meri poslodavaca“

Projekat „Prave veštine po  meri poslodavaca“

Jedan od novih projekata čiji je nosilac Razvojni biznis centar baviće se pitanjem stručnih praksi maturanata srednjih stručnih škola tehničke struke na području grada Kragujevca.

Osnovni cilj projekta je unapređenje konkurentnosti i zapošljivosti maturanata srednjih tehničkih škola kroz premošćavanje jaza između znanja  i veština dobijenih u okviru formalnog sistema srednjeg obrazovanja i potreba poslodavaca na tržištu rada. Kako bi se postigao cilj neophodno je unaprediti saradnju i razviti mehanizme za sudelovanje relevatnih predstavnika obrazovnih ustanova i odgovarajućih poslodavaca u okviru programa praktične nastave i radne prakse srednjih tehničkih škola.

U implementaciju projekata biće uključeni  Lokalni privredni savet, Lokalni savet za zapošljavanje, Aktiv srednjih škola, Školska uprava grada Kragujevca što će obezbediti kontinuiranu institucionalnu saradnju i razmenu informacija koje su relevantne za proces usklađivanja obrazovnih planova srednjih, tehničkih škola sa specifičnim potrebama lokalne privrede.

Benefit projekta usmeren je ka srednjim tehničkim školama koje će unaprediti zapošljivost svojih maturanata i povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada. Kao indirektni korisnici projekta javljaju se maturanti srednjih tehničkih škola koji će u okviru formalnog obrazovanja dobiti primenjivija znanja i veštine što će uticati na njihovu zapošljivost nakon  završetka školovanja.

Projekat je finansijski podržan od strane Solidar Swiss fondacije, dok se grad Kragujevac javlja kao partner koji će na institucionalnom nivou doprineti uključivanju svih relevantnih lokalnih aktera i realizaciji svih projektnih aktivnosti kao i postizanju rezultata. Kao krajnji rezultat konsultivnog procesa biće izrađen i potpisan memorandum o saradnji i biće dogovoreni naredni koraci u cilju usklađivanja programa praktične nastave i radne prakse sa potrebama poslodavaca.

Leave a Reply