Projekat ’’Učešće omladinskog civilnog sektora u kreiranju politika zapošljavanja mladih’’ faza II

Projekat ’’Učešće omladinskog civilnog sektora u kreiranju politika zapošljavanja mladih’’ faza II

Od 1. Maja 2014. godine, a zaključno sa 31. Novembrom 2014. godine, na teritoriji opština Čačak, Kraljevo i Gornji Milanovac, realizovaće se projekat ’’Učešće omladinskog civilnog sektora u kreiranju politika zapošljavanja mladih’’ faza II. Partnerski ga sprovode Razvojni biznis centar Kragujevac i Udruženje Suadeo, iz Čačka, a zahvaljujući finansijskoj podršci organizacije Solidar Suisse/Swiss Labor Assistance SLA.

Projekat će doprineti unapređenju procesa kreiranja lokalnih politika zapošljavanja mladih u Čačku, Kraljevu i Gornjem Milanovcu.

Projekat će rezultirati identifikovanjem postojećih delotvornih mera za unapređenje zapošljivosti mladih, ali i predlaganjem novih, inovativnih mera, a kroz podsticanje i omogućavanje šireg dijaloga mladih, civilnog, biznis i javnog sektora. Takođe će biti izrađen dokument predloga praktičnih politika zapošljavanja mladih, koji će dati argumentovane preporuke za delotvornije politike zapošljavanja mladih.

Glavne aktivnosti koje će biti sprovedene u okviru projekta su:

  1. Istraživanje – analiza efekata primene dosadašnjih mera u cilju identifikacije onih koje su delotvorne daju rezultate.
  2. Konsultativni sastanci – radionice – mladih i civilnog sektora sa članovima lokalnih saveta za zapošljavanje u cillju iniciranja dijaloga i razrade predloga konkretnih mera usmerenih na zapošljavanje mladih.
  3. Razvijanje dokumenta – Predlog praktičnih politika zapošljavanja mladih u Čačku, Kraljevu i Gornjem Milanovcu.

Javni događaji za promociju i zagovaranje predloga praktičnih politika zapošljavanja mladih i uključivanja predloženih inovativnih mera u LAP-ove za zapošljavanje.

Leave a Reply